Navigation path

Otsi

Loading...
 • pdf
  AN EVALUATION OF THE LESS FAVOURED AREA MEASURE IN THE 25 MEMBE...

  16 okt 2008 -
  KOKKUVÕTE Käesolevas aruandes tutvustatakse Euroopa Liidu 25 liikmesriigis kümne kuu jooksul (ajavahemikus 2005. aasta detsembrist kuni 2006. aasta septembrini) tehtud uuringu tulemusi, kusjuures uuringu eesmärk oli anda hinnang vähem soodsate piirkondade meetme kohta. Uuringus hinnati vähem soodsate piirkondade meetme rakendamist (1. ja 2. teema), selle mõju põllumajandusstruktuuridele ja sissetulekutele
 • pdf
  166001_INT_ET

  17 dets 2008 -
  PõllumajanduseArendus- ja Tagatisfondist, 15 101,84 eurot riigiltning 60 407,36eurot erasektorilt. 48 Leader+ parimaid tavasid Kohaliku tegevusrühma kontaktandmed Kohalikutegevusrühmanimetus: Development Lemnos S.A. Kontaktisik:Christina Moschoudi Aadress: Limani Myrinas, Themistokleous, GR-81400 Myrina Telefon:(30-22540)238 49 Faks:(30-22540)246 04 E-post:anel-sa@otenet.gr Veebilehe aadress: www.anel-
 • pdf
  bp4_et

  02 juuli 2009 -
  kuni 2007. aasta augustini. 7. Eelarve ■ Projekti kogumaksumus oli 130 000 eurot, millest 97 500 eurot saadi Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondist ning 32 500 eurot riigilt. Kohaliku tegevusrühma kontaktandmed Kohaliku tegevusrühma nimetus: Regional Development Company of Parnonas Kontaktisik: Marinos Beretsos Aadress: Astros Kynouria, GR-220 01 Astros Telefon: (30-2755) 02 40 00 Faks:
 • pdf
  CE_2004_0672_txt_ET

  24 mai 2005 -
  ettevalmistamiseks. Projekti rahastatakse Leader+ programmi teise meetme raames. Kontaktisik: Jean-Marc Nadal E-post: jm.nadal@paysmellois.org Veebileht: www.sir-poitou-charentes.org/LEADER/ Leader_mellois.asp Foto: Prantsuse koostöövõrgu üksus Parga turismirong Liikmesriik: Kreeka Piirkond, ala: Ípeiros Kohaliku tegevusrühma nimetus: Amvrakikos Development Agency S.A Projekti kogumaksumus: 186
 • pdf
  LEADER-LÄHENEMINE

  02 aug 2007 -
  ka interaktiivset osa, kus saab avaldada oma arvamust ja väljaannet tellida. Leader+ Magazine’i ja Flash News’i tellimust saab esitada ka elektrooniliselt. Liikmesriikide Leader-võrgustikud avaldavad regulaarselt trükiseid, mida võib leida Interneti-aadressil: http:/ec.europa.eu/agriculture/rur/Leaderplus/publications/ nnu_en.htm 20 6. Näited Leaderi rakendamise kohta Leaderi väärtust tõendavad