Navigation path

Otsi

Loading...
 • web
  EUROPA - Põllumajandus - Maaelu Areng - Leader+ - Üritused

  23 okt 2008 -
  Building the future of rural areas - Corsica, France 13 - 17 November, 2006 : Leader in the New Member States - Rural development through Leader - Tihany, Lake Balaton / Hungary 25 - 29 April, 2006 : Making best use of natural and cultural resources - Schruns, Austria 14 - 18 February, 2006 : Adding value to local products - Innovation and access to wider markets - Grosseto, Italy 27 - 28 June, 2005
 • pdf
  mag9_et

  16 okt 2008 -
  tuleviku ülesehitamine” suurepäraseid uurimusi ja juhtumiuuringuid. Need väärtuslikud tööd moodustavad Leaderi allikmaterjalide kogu ja on olnud käesoleva partnerluste loomist käsitleva ülevaate aluseks. Leader+ Magazine 40 9 • 2008 Võrgustike loomine ja koostöö John Grieve (1), Rural Development Company (maaelu arengu äriühing), Šotimaa (1) Inglismaa ja Walesi Leader II programmi
 • pdf
  AN EVALUATION OF THE LESS FAVOURED AREA MEASURE IN THE 25 MEMBE...

  16 okt 2008 -
  KOKKUVÕTE Käesolevas aruandes tutvustatakse Euroopa Liidu 25 liikmesriigis kümne kuu jooksul (ajavahemikus 2005. aasta detsembrist kuni 2006. aasta septembrini) tehtud uuringu tulemusi, kusjuures uuringu eesmärk oli anda hinnang vähem soodsate piirkondade meetme kohta. Uuringus hinnati vähem soodsate piirkondade meetme rakendamist (1. ja 2. teema), selle mõju põllumajandusstruktuuridele ja sissetulekutele
 • pdf
  ANNEX I

  05 sept 2008 -
  Estonia Title of Aid scheme or name of company receiving an individual aid: Farmer replacement support Legal basis 1) Rural Development and Agricultural Market Regulation Act § 7 and § 11 2) Regulation of the Minister of Agriculture “Requirements for the receipt of farmer replacement support, procedure for submission and processing of support applications“ (draft) Annual expenditure planned under
 • pdf
  DocHdl1OnPTR1tmpTarget

  12 juuni 2008 -
  Ute Vieting E-post: info@region-hesselberg.de Veebilehed: www.region-hesselberg.de, www.energieerlebnisweg.de Fotod: kohalik tegevusrühm Altmühl-Wörnitz Leader+ Magazine 5 8 • 2007 Maapiirkonna ettevõtluse uuendamine Inishowen Rural Development Ltd (edaspidi „IRDL”) asub Kirde-Donegalis Iirimaa kõige põhjapoolsemal poolsaarel, mida kolmest küljest ümbritseb vesi; poolsaare lõunapoolses
 • web
  EUROPA - Põllumajandus - Maaelu Areng - Leader+ - Üritused -

  06 mai 2008 -
  Presentation LAG Vorarlberg by Mr Andreas Neuhauser [PPT ] Project information LAG Vorarlberg [PDF ] The priority theme "Making best use of cultural and natural resources": Implementation under Leader+ by Mr Jean-Michel Courades [PPT ] Three thematic approaches towards making best use of natural and cultural resources Approach 1: Interaction between cultural resources and local development in a rural
 • pdf
  mag7_et

  11 okt 2007 -
  oodata 2006. aastal. Tulevikku silmas pidades peetakse Glenbarrow Farmsi märkimisväärseks majandust edasiviivaks jõuks Laois’is. Glenbarrow Farms Liikmesriik: Iirimaa Piirkond, ala: Piiriala, regiooni kesk- ja lääneosa, Laois’ maakond Kohaliku tegevusrühma nimetus: Laois LEADER Rural Development Company Rahvaarv: 59 000 Pindala: 1720 km² Projekti kogumaksumus: 45 592 eurot EL: 24 796 eurot
 • pdf
  LEADER-LÄHENEMINE

  02 aug 2007 -
  ka interaktiivset osa, kus saab avaldada oma arvamust ja väljaannet tellida. Leader+ Magazine’i ja Flash News’i tellimust saab esitada ka elektrooniliselt. Liikmesriikide Leader-võrgustikud avaldavad regulaarselt trükiseid, mida võib leida Interneti-aadressil: http:/ec.europa.eu/agriculture/rur/Leaderplus/publications/ nnu_en.htm 20 6. Näited Leaderi rakendamise kohta Leaderi väärtust tõendavad
 • pdf
  mag6_et

  28 mai 2007 -
  rohkem edukaid maapiirkondi ajavahemikul 1999–2001. Vt Bryden, J., ja Hart, J. K. (2004),„A New Approach to Rural Development in Europe: Germany, Greece, Scotland and Sweden”. The Edwin Mellen Press. 1 Malcom Moseley ja tema töörühm uurisid PRIDE´i projekti raames kohalike tegevusrühmade partnerluskogemusi ELi kaheksas liikmesriigis. Vt Moseley et al. (2003)„Local Partnerships for Rural
 • pdf
  Juhendi märkus C – eelhindamise, sealhulgas keskkonnamõju strat...

  07 veebr 2007 -
  and landscape and improve natural resources To increase sustainable management of forestry land To diversify the rural economy To improve the quality of life in rural areas To reinforce territorial coherence and synergies To implement the Leader approach in mainstream rural development programming 5 To restructure and develop physical potential and promote innovation Füüsilise potentsiaali ümberkorraldamine