Navigation path

Otsi

Loading...
 • pdf
  DocHdl1OnPTR1tmpTarget

  12 juuni 2008 -
  Ute Vieting E-post: info@region-hesselberg.de Veebilehed: www.region-hesselberg.de, www.energieerlebnisweg.de Fotod: kohalik tegevusrühm Altmühl-Wörnitz Leader+ Magazine 5 8 • 2007 Maapiirkonna ettevõtluse uuendamine Inishowen Rural Development Ltd (edaspidi „IRDL”) asub Kirde-Donegalis Iirimaa kõige põhjapoolsemal poolsaarel, mida kolmest küljest ümbritseb vesi; poolsaare lõunapoolses
 • pdf
  mag9_et

  16 okt 2008 -
  tuleviku ülesehitamine” suurepäraseid uurimusi ja juhtumiuuringuid. Need väärtuslikud tööd moodustavad Leaderi allikmaterjalide kogu ja on olnud käesoleva partnerluste loomist käsitleva ülevaate aluseks. Leader+ Magazine 40 9 • 2008 Võrgustike loomine ja koostöö John Grieve (1), Rural Development Company (maaelu arengu äriühing), Šotimaa (1) Inglismaa ja Walesi Leader II programmi
 • pdf
  Juhendi märkus C – eelhindamise, sealhulgas keskkonnamõju strat...

  07 veebr 2007 -
  and landscape and improve natural resources To increase sustainable management of forestry land To diversify the rural economy To improve the quality of life in rural areas To reinforce territorial coherence and synergies To implement the Leader approach in mainstream rural development programming 5 To restructure and develop physical potential and promote innovation Füüsilise potentsiaali ümberkorraldamine
 • pdf
  untitled

  09 jaan 2014 -
  Piirkond Estonia Nimetus (ja/või abisaaja nimi) The organisation and development of agricultural advisory system Õiguslik alus European Union Common Agricultural Policy Implementation Act, §74 https:/www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/530102013088/consolide Rural Development and Agricultural Market Regulation Act, §10 https:/www.riigiteataja.ee/en/eli/514112013017/consolide Abikavaga ettenähtud
 • pdf
  mag7_et

  11 okt 2007 -
  oodata 2006. aastal. Tulevikku silmas pidades peetakse Glenbarrow Farmsi märkimisväärseks majandust edasiviivaks jõuks Laois’is. Glenbarrow Farms Liikmesriik: Iirimaa Piirkond, ala: Piiriala, regiooni kesk- ja lääneosa, Laois’ maakond Kohaliku tegevusrühma nimetus: Laois LEADER Rural Development Company Rahvaarv: 59 000 Pindala: 1720 km² Projekti kogumaksumus: 45 592 eurot EL: 24 796 eurot
 • pdf
  EY_PM_MAK_vahehindamine_2007-2013_lopparuanne_final_30.12.10_lo...

  30 dets 2010 -
  hiljemalt 2012. aastal osa meetme eelarvest kolmanda telje meetmetele suunata. MAK 2007-2013 VAHEHINDAMISE ARUANDE II MUSTAND 287 Lisa 1. MAK 2007–2013 vahehindamises kasutatud materjalid Maaelu arengukava, seotud dokumendid ja hindamisjuhendid Euroopa Komisjon (2006). Rural Development policy 2007–2013. Common monitoring and evaluation framework. Kättesaadav: http:/ec.europa.eu/agriculture/rurdev/
 • pdf
  01_2004_0673_2_testo_ET

  19 okt 2005 -
  64 34 29 60 Faks: +358 408 30 65 41 E-post: ilpo.kakko@aisapari.net Veebileht: www.aisapari.net Fotod Aisapari kohalikult tegevusrühmalt. Leader+ Magazine 31 2 • 2005 ELUKVALITEEDI PARANDAMINE MAAPIIRKONDADES KOOSTÖÖ MAAELU ARENDAMISEKS Leader+ Magazine 32 2 • 2005 COOPERATION IN RURAL DEVELOPMENT Leader+ programmi piirkondadele mõeldud riikidevaheline koolitusprojekt 104 osavõtja, 25 loengupidaja
 • pdf
  leaflet-monitoring-evaluation-framework-cap-2014-2020_et

  26 mai 2015 -
  145, 31.5.2001). Hindamine Hindamisaruanded – turu- ja sissetulekute poliitika http:/ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/index_en.htm Hindamisaruanded – maaelu areng http:/ec.europa.eu/agriculture/evaluation/rural-development-reports/index_en.htm 22 Hindamine on poliitika tulemuslikkuse üle otsustamisel oluline teabeallikas. Hindamiste põhjal tehtud järeldusi ja soovitusi
 • pdf
  untitled

  06 dets 2013 -
  9 Local Government Regulation, Buying food with geographical descriptions – How ‘local’ is ‘local’?, 2011. 10 Les chiffres de la consommation responsable, édition 2010, avaldatud veebisaidil http:/www.mescoursespourlaplanete.com/medias/pdf/RapportwebVF-2010.pdf. 11 Projekt IMPACT: „The socio-economic impact of rural development policies: realities and potentials” (CT-4288), neljanda raamprogrammi
 • pdf
  support-opportunities-guide_et

  20 märts 2015 -
  toidutarneahela eri osapoolte vahel ning võib muu hulgas hõlmata innovaatiliste toodete, protsesside, tegevuse ja tehnoloogia arendamist ning investeeringuid materiaalsesse varasse. Veebiviited Euroopa maaelu arengu võrgustik: http:/enrd.ec.europa.eu/ Maaelu areng 2014–2020: http:/ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_et.htm Põllumajandustoodete kvaliteedikavadele suunatud