Navigation path

Otsi

Loading...
 • web
  Ühendkuningriik - 50 aastat ÜPPd

  15 mai 2012 -
  01/03/2013 Euroopa Komisjon 50 aastat ÜPPd et Jälgige meie tegemisi: 50 aastat ÜPPd - Sündmused - Ühendkuningriik - 17/10/2012 - 18/10/2012 London Artists, farmers, policy makers, academics, rural community leaders and scientists, etc. are invited to discuss and propose a new cultural framework and perspectives for EU agriculture and rural development policy, Post-2013. 21/06/2012 - 24/06/2012
 • pdf
  EY_PM_MAK_vahehindamine_2007-2013_lopparuanne_final_30.12.10_lo...

  30 dets 2010 -
  hiljemalt 2012. aastal osa meetme eelarvest kolmanda telje meetmetele suunata. MAK 2007-2013 VAHEHINDAMISE ARUANDE II MUSTAND 287 Lisa 1. MAK 2007–2013 vahehindamises kasutatud materjalid Maaelu arengukava, seotud dokumendid ja hindamisjuhendid Euroopa Komisjon (2006). Rural Development policy 2007–2013. Common monitoring and evaluation framework. Kättesaadav: http:/ec.europa.eu/agriculture/rurdev/
 • web
  Agriculture - Maitsev punt - Söö, joo ja liigu!

  30 okt 2010 -
  taotluse võite esitada mõnes ELi ametlikus keeles. Kui osutub vajalikuks tõlkimine, siis lükkub vastuse saatmine mitu päeva edasi. Täname mõistva suhtumise eest! Võite meiega ühendust võtta ka posti või faksi teel: European Commission DG Agriculture and Rural Development 130, Rue de la Loi B - 1049 Brussels Belgium Fax: +32 (0) 2-295.01.30. Viimati muudetud: 30/10/2010 |
 • pdf
  Agriculture and Rural Development Directorate-General

  16 sept 2010 -
  Barth´i aruanne, Hopsteineri juhend humala ostmise aruande kohta, Euroopa õlletootjate veebisait ning Eurostati ja põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi andmed. 2. Majandusalased abivahendid: finantsmajandusliku simulatsiooni vahend (FES) andis meile võimaluse hinnata ühise põllumajanduspoliitika reformi mõju põllumajandusettevõtte tasandil kõige olulisemate näitajate suhtes; samas
 • web
  EUROPA - Põllumajandus - Maaelu Areng - Leader+ - Väljaanded - ...

  24 aug 2009 -
  focus: Innovation in Leader+ [PDF ] Magazine 6 • 2006 Special focus: The future of Leader [PDF ] Magazine 7 • 2007 Special focus: Networking in Leader+ [PDF ] Magazine 8 • 2007 Special focus: Governance in Leader+ [PDF ] Magazine 9 • 2008 Special focus: The legacy of Leader+ [PDF ] Magazine 10 • 2008 Special focus: Leader’s contribution to growth and sustainable development [PDF ] Magazine
 • pdf
  bp4_et

  02 juuli 2009 -
  kuni 2007. aasta augustini. 7. Eelarve ■ Projekti kogumaksumus oli 130 000 eurot, millest 97 500 eurot saadi Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondist ning 32 500 eurot riigilt. Kohaliku tegevusrühma kontaktandmed Kohaliku tegevusrühma nimetus: Regional Development Company of Parnonas Kontaktisik: Marinos Beretsos Aadress: Astros Kynouria, GR-220 01 Astros Telefon: (30-2755) 02 40 00 Faks:
 • pdf
  166001_INT_ET

  17 dets 2008 -
  PõllumajanduseArendus- ja Tagatisfondist, 15 101,84 eurot riigiltning 60 407,36eurot erasektorilt. 48 Leader+ parimaid tavasid Kohaliku tegevusrühma kontaktandmed Kohalikutegevusrühmanimetus: Development Lemnos S.A. Kontaktisik:Christina Moschoudi Aadress: Limani Myrinas, Themistokleous, GR-81400 Myrina Telefon:(30-22540)238 49 Faks:(30-22540)246 04 E-post:anel-sa@otenet.gr Veebilehe aadress: www.anel-
 • pdf
  MAK_hindamisaruanne_26_nov

  03 dets 2008 -
  Euroopa Komisjoni MAK hindamisjuhised: European Commission (2008), DG Agriculture and Rural Developemnt, Information note: Ex post evaluation of rural development programmes 2000-2006 http:/ec.europa.eu/agriculture/rur/eval/expost_et.pdf European Commission (2002), DG Agriculture, Guidelines for the mid term evaluation of rural development programmes 2000-2006 supported from the European Agricultural
 • web
  EUROPA - Põllumajandus - Maaelu Areng - Leader+ - Üritused

  23 okt 2008 -
  Building the future of rural areas - Corsica, France 13 - 17 November, 2006 : Leader in the New Member States - Rural development through Leader - Tihany, Lake Balaton / Hungary 25 - 29 April, 2006 : Making best use of natural and cultural resources - Schruns, Austria 14 - 18 February, 2006 : Adding value to local products - Innovation and access to wider markets - Grosseto, Italy 27 - 28 June, 2005
 • pdf
  mag9_et

  16 okt 2008 -
  tuleviku ülesehitamine” suurepäraseid uurimusi ja juhtumiuuringuid. Need väärtuslikud tööd moodustavad Leaderi allikmaterjalide kogu ja on olnud käesoleva partnerluste loomist käsitleva ülevaate aluseks. Leader+ Magazine 40 9 • 2008 Võrgustike loomine ja koostöö John Grieve (1), Rural Development Company (maaelu arengu äriühing), Šotimaa (1) Inglismaa ja Walesi Leader II programmi