Navigation path

Otsi

Loading...
 • pdf
  untitled

  09 jaan 2014 -
  Piirkond Estonia Nimetus (ja/või abisaaja nimi) The organisation and development of agricultural advisory system Õiguslik alus European Union Common Agricultural Policy Implementation Act, §74 https:/www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/530102013088/consolide Rural Development and Agricultural Market Regulation Act, §10 https:/www.riigiteataja.ee/en/eli/514112013017/consolide Abikavaga ettenähtud
 • pdf
  untitled

  06 dets 2013 -
  9 Local Government Regulation, Buying food with geographical descriptions – How ‘local’ is ‘local’?, 2011. 10 Les chiffres de la consommation responsable, édition 2010, avaldatud veebisaidil http:/www.mescoursespourlaplanete.com/medias/pdf/RapportwebVF-2010.pdf. 11 Projekt IMPACT: „The socio-economic impact of rural development policies: realities and potentials” (CT-4288), neljanda raamprogrammi
 • pdf
  08_et

  12 apr 2013 -
  4. Teie vastust käsitletakse sellisel juhul kui teie organisatsiooni seisukohta. Vastused tuleb esitada 20. märtsiks 2013. Vastused tuleb saata eelistatavalt e-posti teel aadressil: European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development Unit M.2 Competition Rue de la Loi 130 05/94A B-1049 Brussels Belgium e-post: agri-state-aid-consultation@ec.europa.eu Faks: +32 2 296 76 72
 • pdf
  1

  16 jaan 2013 -
  kontrollida, millised Teie isikuandmed on vastutav töötleja salvestanud, soovite neid kas muuta, parandada või kustutada või kui Teil tekib küsimusi konsultatsiooni, selle raames töödeldava teabe või oma õiguste kohta, võtke ühendust vastutava töötleja vastutusel tegutseva tugiüksusega alljärgneval aadressil: European Commission DG Agriculture and Rural Development Unit M.2 Competition
 • word
  The General block exemption Regulation - consultation paper

  14 jaan 2013 -
  jaotises „Teie andmed” leheküljel 4. Teie vastust käsitletakse sellisel juhul kui teie organisatsiooni seisukohta. Vastused tuleb esitada 20. märtsiks 2013. Vastused tuleb saata eelistatavalt e-posti teel aadressil: European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development Unit M.2 Competition Rue de la Loi 130 05/94A B-1049 Brussels Belgium e-post: agri-state-aid-consultation
 • pdf
  EY_PM_MAK_vahehindamine_2007-2013_lopparuanne_final_30.12.10_lo...

  30 dets 2010 -
  hiljemalt 2012. aastal osa meetme eelarvest kolmanda telje meetmetele suunata. MAK 2007-2013 VAHEHINDAMISE ARUANDE II MUSTAND 287 Lisa 1. MAK 2007–2013 vahehindamises kasutatud materjalid Maaelu arengukava, seotud dokumendid ja hindamisjuhendid Euroopa Komisjon (2006). Rural Development policy 2007–2013. Common monitoring and evaluation framework. Kättesaadav: http:/ec.europa.eu/agriculture/rurdev/
 • pdf
  ANNEX I

  05 sept 2008 -
  Estonia Title of Aid scheme or name of company receiving an individual aid: Farmer replacement support Legal basis 1) Rural Development and Agricultural Market Regulation Act § 7 and § 11 2) Regulation of the Minister of Agriculture “Requirements for the receipt of farmer replacement support, procedure for submission and processing of support applications“ (draft) Annual expenditure planned under
 • pdf
  Juhendi märkus C – eelhindamise, sealhulgas keskkonnamõju strat...

  07 veebr 2007 -
  and landscape and improve natural resources To increase sustainable management of forestry land To diversify the rural economy To improve the quality of life in rural areas To reinforce territorial coherence and synergies To implement the Leader approach in mainstream rural development programming 5 To restructure and develop physical potential and promote innovation Füüsilise potentsiaali ümberkorraldamine