Navigation path

Search

Loading...
 • web
  European Commission - C(2015)2380 - Register of Commission docu...

  29 Apr 2015 -
  EN Search result Search result Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 2 C(2015)2380/F1 AGRI (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja) Datum: 15/04/2015 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on national financial assistance to producer organisations for operational programmes in the fruit and vegetable sector to be implemented in 2015 in Italy C(2015)2380/1 AGRI (GD za kmetijstvo in razvoj
 • pdf
  C(2008)7871/F1 - EN

  04 Sep 2014 -
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije – Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino – Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto – Inšpektorat za energetiko in rudarstvo – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano – Fitosanitarna
 • pdf
  COM(2010)638/F1 - EN

  04 Sep 2014 -
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije – Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino – Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto – Inšpektorat za energetiko in rudarstvo – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano – Fitosanitarna
 • pdf
  COM(2010)626/F1 - EN

  04 Sep 2014 -
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije – Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino – Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto – Inšpektorat za energetiko in rudarstvo – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano – Fitosanitarna
 • pdf
  COM(2011)678/F1 - EN (annex)

  04 Sep 2014 -
  Slovenije za varstvo potrošnikov – Tržni inšpektorat Republike Slovenije – Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino – Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto – Inšpektorat za energetiko in rudarstvo – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo,
 • pdf
  COM(2011)679/F1 - EN (annex)

  04 Sep 2014 -
  Slovenije za varstvo potrošnikov – Tržni inšpektorat Republike Slovenije – Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino – Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto – Inšpektorat za energetiko in rudarstvo – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo,
 • pdf
  COM(2011)896/F1 - EN

  04 Sep 2014 -
  inšpektorat Republike Slovenije – Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino – Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto – Inšpektorat za energetiko in rudarstvo – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano – Fitosanitarna uprava