Navigation path

Suche

Loading...
  • pdf
    COM(2013)289/F1 - DE

    04 Sep 2014 -
    af erhvervelse af jord i landbrugsområder og jord i byer og byområder. PL: Der kræves tilladelse til direkte eller indirekte at erhverve fast ejendom. Der udstedes tilladelse ved administrativ afgørelse af ministeren med kompetence for interne anliggender i samråd med forsvarsministeren samt i tilfælde af erhvervelse af landbrugsejendom ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter. RO: