Navigation path

Suche

Loading...
 • pdf
  C(2008)7871/F1 - DE

  04 Sep 2014 -
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije – Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino – Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto – Inšpektorat za energetiko in rudarstvo – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano – Fitosanitarna
 • pdf
  COM(2010)638/F1 - DE

  04 Sep 2014 -
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije – Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino DE 136 DE – Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto – Inšpektorat za energetiko in rudarstvo – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano – Fitosanitarna
 • pdf
  COM(2010)626/F1 - DE

  04 Sep 2014 -
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije – Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino DE 136 DE – Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto – Inšpektorat za energetiko in rudarstvo – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano – Fitosanitarna
 • pdf
  COM(2011)678/F1 - DE

  04 Sep 2014 -
  lastnino – Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto 67 – Inšpektorat za energetiko in rudarstvo – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano – Fitosanitarna uprava Republike Slovenije – Veterinarska uprava Republike Slovenije – Uprava Republike
 • pdf
  COM(2011)679/F1 - DE (annex)

  04 Sep 2014 -
  lastnino – Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto 67 – Inšpektorat za energetiko in rudarstvo – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano – Fitosanitarna uprava Republike Slovenije – Veterinarska uprava Republike Slovenije – Uprava Republike
 • pdf
  COM(2011)896/F1 - DE

  04 Sep 2014 -
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije – Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino – Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto – Inšpektorat za energetiko in rudarstvo – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano – Fitosanitarna