Loading...
Søgeord
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Type
Begrænset
AGRICULTURE
Sprog
dansk
Ord, som forekommer
overalt på siden
Sorter efter
relevance
Filtrer efter
Landbrug

168 resultater | Viser resultat 91 – 100 for Landbrug og Udvikling af LanddistrikterRSS Feed
 • pdf
  10_2004_0672_2_testo_DA

  forskellige i beskæftigelsen inden for landbruget. Udvikling af landdistrikter og multifunktionelt landbrug Inden for fællesskabsstøtterammerne findes der fem operationelle programmer (OP), herunder udvikling af landdistrikter og multifunktionelt landbrug. I perioden 2004-2006 modtager dette operationelle program medfinansiering fra EUGFL, Udviklingssektionen, og Det Finansielle Instrument til Udvikling
  27 Sep 2005
 • pdf
  mag1_da

  i Europas udvikling af landdistrikter, og at inddragelsen af Leader i andre politikker forudsætter ændringer i den nationale lovgivning. Nikiforos Sivenas (direktør i GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne, Direktorat F, Horisontale aspekter af udviklingen af landdistrikter.) opsummerede i sin afsluttende tale de forskellige aspekter af temaet livskvalitet, som det var blevet behandlet
  24 May 2005
 • pdf
  bp4_da

  Navn: Na Bedste praksis under Leader+ 1 ■ Kort sagt … af Mariann Fischer Boel, kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter . 2 ■ Indledning . 3 ■ Østrig . 6 • Natur — GeoLine • BERTA ■ Belgien . 12 • Flodcentret • Økologisk landbrug ■ Danmark . 18 • Ranum Efterskole (På vej mod en ny udvikling) ■ Finland . 21 • Kapacitering af unge i landdistrikter • 0xBB
  02 Jul 2009
 • pdf
  EU's landbrug og udvidelsen

  og østeuropæiske lande vil der blive fremlagt en forbedret strategi til udvikling af landdistrikter, som bygger på det arbejde, der er gjort under Sapard-programmet (det særlige tiltrædelsesprogram for landbrug og udvikling af landdistrikter). Med en generel EU-medfinansieringssats på 75 % vil der hermed blive ydet støtte til følgende foranstaltninger: • førtidspensioneringsordninger for
  17 Jan 2003
 • pdf
  text_da

  LANDBRUGET I EU Opfyldelse af samfundets behov og forventninger 2 3 FORORD Mariann Fischer Boel Kommissær for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Den Europæiske Unions politik for landbrug og udvikling af landdistrikter – den såkaldte fælles landbrugspolitik – har gennem årene været genstand for stor opmærksomhed fra offentlighedens side. Tit kritiseres den, men hvor mange af os forstår
  09 Sep 2008
 • pdf
  history_book_lr_da

  forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter. Der træffes foranstaltninger for bevarelse af traditionelle og regionale fødevarer. Den første EU-lovgivning om økologisk landbrug implementeres. 2000 FLP fokuserer på udvikling af landdistrikter. FLP sætter større fokus på den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling af landdistrikter i Europa. Samtidig føres de reformer videre, der blev
  08 May 2012
 • pdf
  bp2_da

  for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (Enhed F.3). Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions institutioners holdninger. Redaktion: Det Europæiske Observatorium for Landdistrikter Ansvarshavende redaktør: Josefine Loriz-Hoffmann, Europa-Kommissionen, GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Enhed F.3, rue de la Loi 130, B-1040 Bruxelles Illustrationer
  26 Mar 2008
 • pdf
  mag11_da

  nye og innovative varer og serviceydelser, skabelse af nye arbejdspladser og ikke Kort sagt . Af Loretta Dormal Marino, vicegeneraldirektør, Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Leader+ Magazine 2 11 • 2008 hvorpå Leader har fungeret sammen med landdistriktsaktører og andre ?nansieringsaktører for at yde et positivt bidrag til at opretholde landdistrikter og livet for
  28 May 2009
 • pdf
  leaflet_da

  om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til 00 800-numre eller tager betaling for sådanne opkald. EU’s landbrug – tager klimaudfordringen op Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2 3 © fotolia.com © fotolia.com © fotolia.com 1. Klimaforandringer: En realitet Hvad eksperterne siger Klimaforandringer anses nu for at være
  14 Jan 2009
 • pdf
  Agriculture and Rural Development Directorate-General

  Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Evaluering af foranstaltningerne vedrørende humle i henhold til den fælles landbrugspolitik Resumé- 7. december 2009 Evaluering af foranstaltningerne vedrørende humle i henhold til den fælles landbrugspolitik Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter - Resumé 2 | Si d e Denne evalueringsundersøgelse indeholder
  16 Sep 2010