Loading...
Søgeord
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Type
Begrænset
AGRICULTURE
Sprog
dansk
Ord, som forekommer
overalt på siden
Sorter efter
relevance
Filtrer efter
All

250 resultater | Viser resultat 91 – 100 for Landbrug og Udvikling af LanddistrikterRSS Feed
 • web
  Belgien - 50 år med CAP

  Forum on Food Sovereignty, organized in August 2011 in Austria, and promote a debate on the future of the Common Agricultural and Food Policy, between the regional representatives of different organisations working for Food Sovereignty, at different levels, and the European Institutions. 23/01/2012 BRUXELLES Kommissæren for Landbrug og Udvikling af landdistrikter Dacian Cioloş præsenterer kampagnen
  04 Mar 2013
 • pdf
  specia edition DA

  for at muliggøre innovation og diversificering blandt andre virksomheder end traditionelle landbrug og for at reagere på samfundets forventninger til en konkurrencedygtig landbrugs-, skovbrugs- og fødevaresektor, som er miljømæssigt bæredygtig og understøtter de socioøkonomiske strukturer i EU’s landdistrikter. Politikken for udviklingen af landdistrikterne indebærer samfinansiering mellem
  08 Mar 2006
 • pdf
  Rural Development 2007-2013

  Udvikling af landdistrikter 2007-2013 HÅNDBOG OM DEN FÆLLES OVERVÅGNINGS- OG EVALUERINGSRAMME Vejledningsdokument September 2006 Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EN MERE STRATEGISK METODE TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER.4 2. EN FÆLLES METODE TIL OVERVÅGNING OG EVALUERING.5 3. HIERARKI OVER MÅL OG INDIKATORER .6 Fælles indikatorer.7 Supplerende
  07 Feb 2007
 • pdf
  COUNTRY (xx)

  1 Maj 2014 Kontaktoplysninger: GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter - Kontoret for Analyse af og Perspektiver for Landbrugspolitikken Telefon: +32-2-29 60109 E-mail: Agri-E1@ec.europa.eu © European Union, 2014. Kopiering tilladt med kildeangivelse. D A N M A R K DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK Den fælles landbrugspolitik er EU's svar på, hvordan man sikrer 12 millioner landmænd en fornuftig
  05 Jun 2014
 • pdf
  10_2004_0672_2_testo_DA

  forskellige i beskæftigelsen inden for landbruget. Udvikling af landdistrikter og multifunktionelt landbrug Inden for fællesskabsstøtterammerne findes der fem operationelle programmer (OP), herunder udvikling af landdistrikter og multifunktionelt landbrug. I perioden 2004-2006 modtager dette operationelle program medfinansiering fra EUGFL, Udviklingssektionen, og Det Finansielle Instrument til Udvikling
  27 Sep 2005
 • pdf
  Microsoft Word - DGagri-PE-COM_2006_857-RD employment report 33...

  markeder og udvikling af landdistrikter – til Lissabon-strategien blev opstillet af Det Europæiske Råd i Göteborg i 2001 og bekræftet i konklusionerne på Lissabon-strategien i Thessaloniki i juni 2003 – Stærke økonomiske resultater skal ledsages af bæredygtig anvendelse af naturressourcerne. Dette blev bekræftet i den nye EU-strategi for bæredygtig udvikling, som Det Europæiske Råd vedtog
  21 Dec 2006
 • pdf
  2012_da

  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Den fælles landbrugspolitik Et partnerskab mellem Europa og landbrugerne © Europa-Kommissionen Forord Den fælles landbrugspolitik er bindeleddet mellem en stadig mere urbaniseret verden og en stadig mere strategisk landbrugssektor. Derfor har jeg foreslået et nyt partnerskab mellem Europa og landbrugerne på grundlag af en fornyelse af den fælles landbrugspolitik
  12 Sep 2012
 • pdf
  mag1_da

  i Europas udvikling af landdistrikter, og at inddragelsen af Leader i andre politikker forudsætter ændringer i den nationale lovgivning. Nikiforos Sivenas (direktør i GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne, Direktorat F, Horisontale aspekter af udviklingen af landdistrikter.) opsummerede i sin afsluttende tale de forskellige aspekter af temaet livskvalitet, som det var blevet behandlet
  24 May 2005
 • pdf
  110120_Communication on the future of the CAP_DA

  0.5% 0.6% 0.7% Eksportstøtte Anden markedsstøtte Koblede direkte betalinger Afkoblede direkte betalinger Udvikling af landdistrikter % af EU's BNP Kilde: Europa-Kommissionen – GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EU-10 EU-12 EU-15 EU-25 EU-27 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% % af BNP Udgifter til den fælles landbrugspolitik Alle EU's offentlige udgifter En alternativ synsvinkel på omkostningerne
  19 May 2011
 • pdf
  bp4_da

  Navn: Na Bedste praksis under Leader+ 1 ■ Kort sagt … af Mariann Fischer Boel, kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter . 2 ■ Indledning . 3 ■ Østrig . 6 • Natur — GeoLine • BERTA ■ Belgien . 12 • Flodcentret • Økologisk landbrug ■ Danmark . 18 • Ranum Efterskole (På vej mod en ny udvikling) ■ Finland . 21 • Kapacitering af unge i landdistrikter • 0xBB
  02 Jul 2009