Navigation path

Søgning

Loading...
 • web
  Netop offentliggjort - Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

  02 okt 2015 -
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Sprog da Netop offentliggjort Netop offentliggjort 24/09/2015 - Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme for Friuli Venezia Giulia [172 KB] 22/09/2015 - Russian import embargo: EU agri-food export development until July 2015 [467 KB] 18/09/2015 - Fact-sheet "EU agriculture spending - focused on results" [2 MB] 17/09/2015 - Fiche d'information sur le
 • web
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter - Europa-Kommissionen

  02 okt 2015 -
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Sprog da Social Sidste nyt 01/10/2015 - Commission adopts first elements of 500 million € package for farmers 01/10/2015 - Appointment of Special Advisors on Agriculture 21/09/2015 - Commissioner Hogan to address Budget Focused on Results Conference on September 22 18/09/2015 - EU and Iceland strike deal to protect Geographical Indications and enhance trade
 • web
  Kommunikationsnetværk om den fælles landbrugspolitik - Landbrug...

  02 okt 2015 -
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Sprog da Kommunikationsnetværk om den fælles landbrugspolitik Velkommen til GD AGRI's kommunikationsnetværk om den fælles landbrugspolitik! På websitets forskellige sider kan du: få adgang til alle oplysninger om priserne for kommunikation om den fælles landbrugspolitik, herunder ansøgningsformularen få adgang til en database over inspirerende projekter
 • pdf
  Master version

  15 sep 2015 -
  med Kommissionens tjenestegrene flere gange om året. Der er 13 sådanne grupper. De har en rådgivende rolle og en høringsfunktion - de er ikke involveret i udformningen eller godkendelsen af lovgivning. Handlingsplan for en forenkling af den fælles landbrugspolitik: I et arbejdsdokument fra oktober 2006 opstiller Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter en handlingsplan
 • word
  1111_da

  11 aug 2015 -
  nedbringelse af produktionsomkostninger eller forbedring og omstilling af produktionen b) forbedring af det naturlige miljø, hygiejneforholdene eller dyrevelfærdsstandarden, forudsat at investeringen tager sigte på at gå videre end den gældende EU-standard c) etablering og forbedring af infrastruktur til udvikling, tilpasning og modernisering af landbrug, herunder adgang til landbrugsarealer, jordfordeling
 • word
  0_da

  11 aug 2015 -
  produktion af bomuld eller til investeringer i landbrugeres etablering og udvikling af ikkelandbrugsmæssige aktiviteter 3.2. Støtte til basale tjenester og landsbyfornyelse i landdistrikter 3.3. Støtte til virksomhedsetablering for ikkelandbrugsmæssige aktiviteter i landdistrikter 3.4. Støtte til andre arealforvaltere og virksomheder i landdistrikter, der ikke er aktive i landbrugssektoren, i forbindelse
 • word
  1112_da

  11 aug 2015 -
  v.5 1.1.1.2. SUPPLERENDE INFORMATIONSSKEMA OM STøTTE TIL INVESTERINGER I BEVARELSE AF KULTUR- OG NATURARV På LANDBRUGSBEDRIFTER Dette informationsskema vedrører statsstøtte til investeringer i bevarelse af kultur- og naturarv på landbrugsbedrifter som beskrevet i del II, kapitel 1, afsnit 1.1.1.2, i EU-retningslinjerne for statsstøtte til landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014–2020
 • word
  1113_da

  11 aug 2015 -
  v.5 1.1.1.3. SUPPLERENDE INFORMATIONSSKEMA OM STøTTE TIL INVESTERINGER I FORBINDELSE MED FLYTNING AF BEDRIFTSBYGNINGER Dette informationsskema vedrører statsstøtte til investeringer i forbindelse med flytning af bedriftsbygninger som beskrevet i del II, kapitel 1, afsnit 1.1.1.3, i EU-retningslinjerne for statsstøtte til landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014–2020 ("retningslinjerne").
 • word
  1114_da

  11 aug 2015 -
  til investeringer i forbindelse med forarbejdning af landbrugsprodukter og afsætning af landbrugsprodukter som beskrevet i afsnit 1.1.1.4 i kapitel 1 i del II i EU-retningslinjerne for statsstøtte til landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014–2020 ("retningslinjerne"). Vil de investeringer, hvortil støtten ydes, øge produktionen ud over de restriktioner eller begrænsninger af EU-
 • word
  112_da

  11 aug 2015 -
  v.5 1.1.2. SUPPLERENDE INFORMATIONSSKEMA OM ETABLERINGSSTøTTE TIL UNGE LANDBRUGERE OG TIL UDVIKLING AF SMå BEDRIFTER Dette informationsskema anvendes til anmeldelse af etableringsstøtte til unge landbrugere og til udvikling af små bedrifter som beskrevet i del II, kapitel 1, afsnit 1.1.2, i EU-retningslinjerne for statsstøtte til landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014–2020