Navigation path

Søgning

Loading...
 • pdf
  2012_da

  12 sep 2012 -
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Den fælles landbrugspolitik Et partnerskab mellem Europa og landbrugerne © Europa-Kommissionen Forord Den fælles landbrugspolitik er bindeleddet mellem en stadig mere urbaniseret verden og en stadig mere strategisk landbrugssektor. Derfor har jeg foreslået et nyt partnerskab mellem Europa og landbrugerne på grundlag af en fornyelse af den fælles landbrugspolitik
 • pdf
  110120_Communication on the future of the CAP_DA

  19 maj 2011 -
  0.5% 0.6% 0.7% Eksportstøtte Anden markedsstøtte Koblede direkte betalinger Afkoblede direkte betalinger Udvikling af landdistrikter % af EU's BNP Kilde: Europa-Kommissionen – GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EU-10 EU-12 EU-15 EU-25 EU-27 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% % af BNP Udgifter til den fælles landbrugspolitik Alle EU's offentlige udgifter En alternativ synsvinkel på omkostningerne
 • pdf
  CAP debate – outline for Summary Report

  20 sep 2010 -
  tværs af grænserne. I visse tilfælde var det vanskeligt at afgøre, om en organisation skulle klassificeres som interesseret part eller tænketank, da der er et gråt område mellem dem. Derudover har et antal deltagende tænketanke, forskningsinstitutter og lignende særlige (og bekendtgjorte) interesser i landbrug, udvikling af landdistrikter eller miljøet. Desuden medførte Kommissionens beslutning
 • pdf
  EN

  19 nov 2010 -
  8 Kilde : Europa-Kommissionen – GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, baseret på Eurostatdata vedrørende nationalregnskaber og landbrugsregnskaber. DA 8 DA • At støtte beskæftigelsen og bevare den sociale struktur i landdistrikterne. • At forbedre landbrugsøkonomien og fremme diversificering, så de lokale aktører får mulighed for at realisere deres potentiale og udnytte yderligere
 • pdf
  2014_da

  01 aug 2014 -
  om vores miljø Vores landdistrikter er ikke i deres oprindelige naturlige tilstand. De er blevet formet gennem århundreder. Landbruget har skabt vores forskelligartede miljø og dets varierede landskaber. Vores landdistrikter er levested for en stor mangfoldighed af flora og fauna. Denne biodiversitet er afgørende for en bæredygtig udvikling af vores landdistrikter. Landbrugerne tager sig af landdistrikterne
 • pdf
  627_da

  18 okt 2011 -
  og innovation i landbrug, skovbrug og landdistrikter bør anvendes tværgående i forhold til de andre EU-prioriteter for udvikling af landdistrikterne. 13 KOM(2010) 2020 endelig af 3.3.2010. DA 12 DA (6) EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne bør gennemføres inden for rammerne af bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om beskyttelse og forbedring af miljøet, jf. traktatens
 • pdf
  630_da

  18 okt 2011 -
  betalinger, markedsforanstaltninger, foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og anvendelse af krydsoverensstemmelse. Virkningerne af disse foranstaltninger skal holdes op mod følgende mål: a) en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet b) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på udledning
 • pdf
  631_da

  18 okt 2011 -
  udvikling af landdistrikter og anvendelse af krydsoverensstemmelse. Virkningerne af disse foranstaltninger skal holdes op mod følgende mål: a) en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet DA 14 DA b) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på udledning af drivhusgasser, biodiversitet, jord og vand
 • pdf
  625_da

  19 okt 2011 -
  foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og anvendelse af krydsoverensstemmelse. Virkningerne af disse foranstaltninger skal holdes op mod følgende mål: a) en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet b) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på udledning af drivhusgasser, biodiversitet,
 • pdf
  629_da

  18 okt 2011 -
  betalinger, markedsforanstaltninger, foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og anvendelse af krydsoverensstemmelse. Virkningerne af disse foranstaltninger skal holdes op mod følgende mål: a) en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet b) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på udledning