Navigation path

Søgning

Loading...
 • web
  EU-støtte - Europa-Kommissionen

  23 okt 2014 -
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Økologisk landbrug Sprog da Hele indholdet på dette website er tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. Desuden er dele af det også tilgængelige på andre officielle EU-sprog Hele indholdet på dette website er tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. Desuden er dele af det også tilgængelige på andre officielle EU-sprog Hele indholdet på dette website
 • web
  Økologisk landbrug - Europa-Kommissionen

  23 okt 2014 -
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Økologisk landbrug Sprog da Hele indholdet på dette website er tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. Desuden er dele af det også tilgængelige på andre officielle EU-sprog Hele indholdet på dette website er tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. Desuden er dele af det også tilgængelige på andre officielle EU-sprog Hele indholdet på dette website
 • web
  Forbrugertillid - Europa-Kommissionen

  23 okt 2014 -
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Økologisk landbrug Sprog da Hele indholdet på dette website er tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. Desuden er dele af det også tilgængelige på andre officielle EU-sprog Hele indholdet på dette website er tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. Desuden er dele af det også tilgængelige på andre officielle EU-sprog Hele indholdet på dette website
 • web
  Børnehjørnet - Europa-Kommissionen

  23 okt 2014 -
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Økologisk landbrug Sprog da Hele indholdet på dette website er tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. Desuden er dele af det også tilgængelige på andre officielle EU-sprog Hele indholdet på dette website er tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. Desuden er dele af det også tilgængelige på andre officielle EU-sprog Hele indholdet på dette website
 • web
  EU-politik - Europa-Kommissionen

  23 okt 2014 -
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Økologisk landbrug Sprog da Hele indholdet på dette website er tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. Desuden er dele af det også tilgængelige på andre officielle EU-sprog Hele indholdet på dette website er tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. Desuden er dele af det også tilgængelige på andre officielle EU-sprog Hele indholdet på dette website
 • web
  Infografikker - Europa-Kommissionen

  14 nov 2014 -
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Økologisk landbrug Sprog da Hele indholdet på dette website er tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. Desuden er dele af det også tilgængelige på andre officielle EU-sprog Hele indholdet på dette website er tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. Desuden er dele af det også tilgængelige på andre officielle EU-sprog Hele indholdet på dette website
 • web
  Politikken for udvikling af landdistrikterne 2007-2013

  06 jul 2006 -
  Union (EU) bor i landdistrikterne, som dækker 91 % af EU's område. Derfor er udviklingen af landdistrikterne et meget vigtigt politisk område. Landbrug og skovbrug er fortsat afgørende for arealanvendelsen og forvaltningen af naturressourcerne i EU's landdistrikter og som udgangspunkt for diversificering af de økonomiske aktiviteter på landet. Derfor er det en overordnet prioritet for EU at styrke
 • web
  Downloads - Europa-Kommissionen

  23 okt 2014 -
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Økologisk landbrug Sprog da Hele indholdet på dette website er tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. Desuden er dele af det også tilgængelige på andre officielle EU-sprog Hele indholdet på dette website er tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. Desuden er dele af det også tilgængelige på andre officielle EU-sprog Hele indholdet på dette website
 • pdf
  Rural Development 2007-2013

  07 feb 2007 -
  Udvikling af landdistrikter 2007-2013 HÅNDBOG OM DEN FÆLLES OVERVÅGNINGS- OG EVALUERINGSRAMME Vejledningsdokument September 2006 Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EN MERE STRATEGISK METODE TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER.4 2. EN FÆLLES METODE TIL OVERVÅGNING OG EVALUERING.5 3. HIERARKI OVER MÅL OG INDIKATORER .6 Fælles indikatorer.7 Supplerende
 • word
  draft-gl-2_da

  21 feb 2014 -
  udvikling i landbrugsøkonomien og landbosamfundene med skabelse og fastholdelse af arbejdspladser. Disse mål for udvikling af landdistrikterne skal realiseres gennem en EU-indsats på følgende seks prioriterede områder: 1) fremme af videnoverførsel og innovation inden for landbrug og skovbrug og i landdistrikter, 2) styrkelse af bedrifternes levedygtighed og konkurrencedygtighed inden for alle