Loading...
Søgeord
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Type
Begrænset
AGRICULTURE
Sprog
dansk
Ord, som forekommer
overalt på siden
Sorter efter
relevance
Filtrer efter
Politikområder

49 resultater | Viser resultat 1 – 10 for Landbrug og Udvikling af LanddistrikterRSS Feed
 • web
  Politikken for udvikling af landdistrikterne 2007-2013

  Union (EU) bor i landdistrikterne, som dækker 91 % af EU's område. Derfor er udviklingen af landdistrikterne et meget vigtigt politisk område. Landbrug og skovbrug er fortsat afgørende for arealanvendelsen og forvaltningen af naturressourcerne i EU's landdistrikter og som udgangspunkt for diversificering af de økonomiske aktiviteter på landet. Derfor er det en overordnet prioritet for EU at styrke
  06 Jul 2006
 • pdf
  Rural Development 2007-2013

  Udvikling af landdistrikter 2007-2013 HÅNDBOG OM DEN FÆLLES OVERVÅGNINGS- OG EVALUERINGSRAMME Vejledningsdokument September 2006 Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EN MERE STRATEGISK METODE TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER.4 2. EN FÆLLES METODE TIL OVERVÅGNING OG EVALUERING.5 3. HIERARKI OVER MÅL OG INDIKATORER .6 Fælles indikatorer.7 Supplerende
  07 Feb 2007
 • word
  draft-gl-2_da

  udvikling i landbrugsøkonomien og landbosamfundene med skabelse og fastholdelse af arbejdspladser. Disse mål for udvikling af landdistrikterne skal realiseres gennem en EU-indsats på følgende seks prioriterede områder: 1) fremme af videnoverførsel og innovation inden for landbrug og skovbrug og i landdistrikter, 2) styrkelse af bedrifternes levedygtighed og konkurrencedygtighed inden for alle
  21 Feb 2014
 • pdf
  leaflet2010_da

  en bæredygtig måde. Hvordan støtter EU's landbrugspolitik en grønnere energiforsyning? En grønnere energiforsyning Med bioenergi fra skov- og landbrug Europa-Kommissionen Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter http:/ec.europa.eu/agriculture/ http:/bookshop.europa.eu/ © Den Europæiske Union, 2010 Denne publikation er udelukkende
  04 Aug 2010
 • pdf
  folder_da

  af landdistrikter og støtte til reklamekampagner yder Kommissionen og EU-landene endvidere støtte til landbrugere, der træffer kvalitetsmæssige forholdsregler. Ved du, hvad EU gør for at beskytte diversiteten af de mange kvalitetsprodukter? Europa – smag for kvalite Europa tillægger diversiteten af sine kvalitetsprodukter stor værdi Europa-Kommissionen Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  05 Jul 2011
 • pdf
  GUIDELINES FOR AN EX ANTE EVALUATIONS OF RURAL DEVELOPMENT PROG...

  2 Kravene i SMV-direktivet Den juridiske forpligtelse til at foretage en miljøvurdering gælder især programmerne for udvikling af landdistrikter i henhold til artikel 3, stk. 2, litra a), i SMV-direktivet, hvori det hedder, at der skal udføres en miljøvurdering for alle planer og programmer4, som udarbejdes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri (og visse andre sektorer), og hvori man opstiller
  07 Feb 2007
 • pdf
  activity_book_da

  Aktivitetsbog for børn fire årstider europa-kommissionen Landbrug og Udvikling af Landdistrikter www.organic-farming.europa.eu Økologisk landbrug godt for naturen, godt for dig Placeholder Logo Livet på et økologisk landbrug Et økologisk landbrug er et sted, hvor folk lever og arbejder sammen om at dyrke planter og holde husdyr, så du og din familie kan få lækker mad og drikke. Økologiske
  05 Mar 2010
 • pdf
  AGRI-2008-63980-00-00-EN-REV-00

  undersøgelse, der er gennemført for Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, har resulteret i en database over 67 eksempler på god ikt-praksis i landdistrikterne. Hvis disse eksempler videreformidles, kan de sætte gang i innovative projekter og støtte strategierne for landdistrikterne. Databasen omfatter projekter, der er finansieret af private midler og/eller fællesskabsmidler,
  04 Mar 2009
 • pdf
  recipe_book_da

  www.organic-farming.europa.eu Europa-Kommissionen Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Godt for naturen, Godt for diG. KF-30-08-127-DA-C naturliG MadlavninG: oM at bruGe hele paletten af økoloGiske produkter Hvad er økologisk jordbrug? Det vigtigste i økologisk jordbrug er, at der produceres friske, velsmagende fødevarer på en måde, der respekterer miljøet og dyrenes velfærd. Økologiske
  03 Mar 2010
 • pdf
  DG Agri Organic farming

  Generaldirektoratet for Landbrug – Økologisk landbrug Tv-indslag „Olivenolie“ Følgende tv-indslag om olivenolie som produkt henvender sig til europæiske forbrugere og er produceret til den pan-europæiske kampagne for økologisk landbrug fra EuropaKommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til fremme af økologisk landbrug og økologiske produkter. Økologisk
  07 Jul 2008