Navigation path

Søgning

Loading...
 • pdf
  untitled

  13 jun 2014 -
  leverancer af råmælk i 2013 i henhold til kontrakter forhandlet kollektivt i forbindelse med denne bestemmelse. 6 Ekstern undersøgelse udarbejdet af Ernst & Young for Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Se:
 • pdf
  COUNTRY (xx)

  05 jun 2014 -
  1 Maj 2014 Kontaktoplysninger: GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter - Kontoret for Analyse af og Perspektiver for Landbrugspolitikken Telefon: +32-2-29 60109 E-mail: Agri-E1@ec.europa.eu © European Union, 2014. Kopiering tilladt med kildeangivelse. D A N M A R K DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK Den fælles landbrugspolitik er EU's svar på, hvordan man sikrer 12 millioner landmænd en fornuftig
 • web
  Den fælles landbrugspolitik - Vi passer på vores rødder - Press...

  15 apr 2014 -
  fandt sted i Bruxelles søndag den 22 september 2013 ved en borgerdialog, som Dacian Cioloş, EU-kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, var vært for i forbindelse med det årlige bylandbrugsarrangement Bruxelles-Champêtre. EU-kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter Dacian Cioloș udtaler i dag: " Denne kampagne er en mulighed for at sætte fokus på, i hvor høj grad
 • web
  Den fælles landbrugspolitik - Vi passer på vores rødder - Om … ...

  15 apr 2014 -
  om alle former for aktiviteter, lige fra konferencer, messer og udstillinger til åbne landbrug og skovture i byerne. Planlæg dit eget arrangement Messer, seminarer, landbruget kommer til byen, workshopper, festivaler, konkurrencer og meget mere. Er du ved at planlægge dit eget arrangement om CAP med fokus på landbrug og/eller udvikling af landdistrikter? Så besøg vores Værktøjskasse , hvor du
 • pdf
  untitled

  24 mar 2014 -
  under EIP til at undersøge specifikke problemer, der er relevante for økologisk landbrug, og som kan tilskynde landbrugerne til at deltage aktivt. Medlemsstaterne bør bl.a. overveje at undlade at gøre brug af fravigelser, når de skal beslutte, hvilke innovationer, der skal prioriteres i programmerne for udvikling af landdistrikter. Når de definerer disse prioriteter, kan medlemsstaterne udbrede
 • pdf
  untitled

  24 mar 2014 -
  antal bedrifter + + + + + + + Beskæftigelse inden for økologisk landbrug + + + + + + + Landbrugs- indkomst 0 0 – + + + + Integrering af små bedrifter – – - - 0 0 + Udvikling af landdistrikter + + + + + + + Forarbejdnings- virksomheder + + + + + + + Importører + + + + + + + Socio- økonomiske konsekvenser Sektoren for økologiske råog hjælpematerialer 0 0 - - + + + Biodiversitet, vandkvalitet,
 • pdf
  untitled

  24 mar 2014 -
  ved at de forvaltes direkte af Kommissionen, i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i 32 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget – finansforordningen. I henhold til finansforordningen har Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter etableret den organisatoriske struktur og de interne kontrolprocedurer,
 • pdf
  Citizens' summaries tool box

  21 mar 2014 -
  forhandlere o iværksættelse af foranstaltninger, når et ikke-tilladt stof findes i økologiske produkter. • Gruppecertificering indføres for at hjælpe små EU-landbrugere til at tilslutte sig EU's økologiordning. • Eksporten af økologiske produkter fra EU udvides, og forbindelserne til ikke-EU-lande styrkes. • Bedre information om udvikling af landdistrikter og EU's landbrugspolitiske initiativer
 • pdf
  untitled

  11 mar 2014 -
  hektar skovlandbrug bør det præciseres, at de arealer, der skal tages i betragtning, er de arealer udlagt som agerjord, der er beliggende i et område med et skovlandbrugssystem, hvor de betingelser, i henhold til hvilke det modtager eller modtog støtte til udvikling af landdistrikter, stadig opfyldes. Medlemsstater, der vælger disse områder med henblik på opfyldelsen af kravet om miljømæssigt
 • pdf
  untitled

  11 mar 2014 -
  strategier for 202 Artikel 35 i forordning (EU) nr. 1303/2013 19 DA 9 DA udvikling af landdistrikter Artikel 171, stk. 4, litra a), og artikel 179: Forbedring og udvikling af landdistrikternes infrastruktur 301 Artikel 20, stk. 1, litra b) og d), i forordning (EU) nr. 1305/2013 7 Artikel 171, stk. 4, litra b), og artikel 180: Diversificering og udvikling af økonomisk virksomhed i landdistrikterne 302