Navigation path

Søgning

Loading...
 • web
  CAP - Vi passer på vores rødder - Pressehjørnet - Europa-Kommis...

  06 dec 2013 -
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Sprog da Følg os på Pressehjørnet Europas Fælles Landbrugspolitik CAP Vi passer på vores rødder Audiovisuelt materiale Trykt materiale Seneste pressemeddelelser, taler og rapporter og Sociale medier Europas Fælles Landbrugspolitik CAP Vi passer på vores rødder Følg os på Seneste opdatering: 06/12/2013
 • pdf
  cap_infosheet_farmers_da

  04 dec 2013 -
  af naturressourcerne for at kunne håndtere klimaændringer og beskytte biodiversiteten. 30 % af de direkte betalinger og 30 % af støtten til udvikling af landdistrikter vil blive øremærket til bæredygtige produktionsmetoder. Der vil blive ydet særlig støtte til økologisk landbrug. • At fordoble støtten til forskning, innovation og videndeling, bl.a. gennem et nyt europæisk innovationspartnerskab.
 • pdf
  cap_infosheet_citizens_da

  04 dec 2013 -
  0xBB Europas Fælles Landbrugspolitik afspejler det europæiske samfunds ønske om en politik, der sikrer fødevarer af god kvalitet, ansvarlig forvaltning af naturressourcerne og en afbalanceret udvikling af vores landdistrikter. Det er en politik, der kommer alle EU-borgere til gode 0xAB EU’s landbrugskommissær Dacian Cioloș Landbrugets betydning Landbruget er kernen i vores liv. Meget af det,
 • pdf
  cap_infosheet_teacher_da

  04 dec 2013 -
  udvikling af vores landdistrikter. Det er en politik, der kommer alle EU-borgere til gode 0xAB EU’s landbrugskommissær Dacian Cioloș Fakta om CAP: Vidste du det? • Den Fælles Landbrugspolitik er en af de mest integrerede EU-politikker. • Landbrugs- og fødevaresektoren beskæftiger i dag 46 mio. mennesker og står for 6 % af det europæiske BNP. • En gennemsnitsfamilie i EU bruger ca. 15
 • pdf
  com-2013-838_da

  28 nov 2013 -
  klimaændringer, miljø og beskæftigelse. Disse gunstige virkninger vil komme samfundet som helhed til gode og samtidigt have særlige virkninger i landdistrikter præget af traditionel praksis og hertil knyttede kulturelle og lokale værdier. Bevarelse og bæredygtig anvendelse af genetiske ressourcer i landbruget er led i en bredere indsats for at fremme innovativ praksis og bidrage til intelligent
 • pdf
  draft-aber_da

  14 okt 2013 -
  tage sigte på at fremme konkurrenceevnen og bæredygtigheden i hele landbrugssektoren. (45) Andre foranstaltninger til støtte for SMV'er, der er aktive i landdistrikter, bør også fritages efter denne forordning. Af hensyn til sammenhængen mellem de foranstaltninger til udvikling i landdistrikter, som finansieres inden for rammerne af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling i Landdistrikter
 • word
  draft-aber_da

  11 okt 2013 -
  til ikkelandbrugsmæssig erhvervsudvikling i landdistrikterne med det formål at fremme beskæftigelsen og skabe arbejdspladser af høj kvalitet i landdistrikter, bevare allerede eksisterende arbejdspladser, mindske sæsonmæssige udsving i beskæftigelsen og fremme udviklingen af erhvervssektorer uden for landbruget samt landbrugs- og fødevareforarbejdningen og samtidig fremme virksomhedsintegration
 • pdf
  com2013-226_da

  19 apr 2013 -
  for at forbinde de to på hinanden følgende programmeringsperioder, hvilket allerede viste sig i starten af den nuværende programmeringsperiode. For udvikling af landdistrikter er der også denne gang behov for visse specifikke overgangsordninger, især for at imødegå de konsekvenser, som den forsinkede nye direkte betalingsordning har for visse foranstaltninger for udvikling af landdistrikterne,
 • web
  Europæiske skolemælksordning :: Skolemælksarrangementer

  17 apr 2013 -
  28/02/2013 Please select your next navigation step:     |     |   Sprogvælger: Please select your language Afvikles der aktiviteter eller arrangementer i forbindelse med skolemælksordningen? Som ansvarlig for skolemælksordningen rejste Kommissær for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Mariann Fischer Boel, rundt til fire forskellige lande for at besøge skoler, som deltog i skolemælksordningen
 • web
  Belgien - 50 år med CAP

  04 mar 2013 -
  Forum on Food Sovereignty, organized in August 2011 in Austria, and promote a debate on the future of the Common Agricultural and Food Policy, between the regional representatives of different organisations working for Food Sovereignty, at different levels, and the European Institutions. 23/01/2012 BRUXELLES Kommissæren for Landbrug og Udvikling af landdistrikter Dacian Cioloş præsenterer kampagnen