Loading...
Søgeord
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Type
Begrænset
AGRICULTURE
Sprog
dansk
Ord, som forekommer
overalt på siden
Sorter efter
date
Filtrer efter
All

250 resultater | Viser resultat 81 – 90 for Landbrug og Udvikling af LanddistrikterRSS Feed
 • pdf
  history_book_lr_da

  forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter. Der træffes foranstaltninger for bevarelse af traditionelle og regionale fødevarer. Den første EU-lovgivning om økologisk landbrug implementeres. 2000 FLP fokuserer på udvikling af landdistrikter. FLP sætter større fokus på den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling af landdistrikter i Europa. Samtidig føres de reformer videre, der blev
  08 May 2012
 • pdf
  Top margin 1

  et bud på, hvordan den kommer til at se ud i fremtiden. "2012 er et vigtigt år – ikke kun fordi vi markerer de 50 års historie, men især fordi det er året, hvor vi skuer fremad og overvejer en ny reform af den fælles landbrugspolitik", udtalte Dacian Cioloș, kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter. "I 1962 var det først og fremmest fødevareknapheden, der bekymrede europæerne.
  17 Apr 2012
 • pdf
  Evaluation of CAP measures applied to the starch sector

  Agrosynergie Europæiske økonomiske firmagrupper Europa-Kommissionen GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter RAMMEAFTALE NR. 30-CE-0309243/00-66 Evaluering af foranstaltningerne i henhold til den fælles landbrugspolitik i stivelses-, sukker- og bomuldssektorerne EVALUERING AF FORANSTALTNINGER I HENHOLD TIL DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK ANVENDT I STIVELSESSEKTOREN Sammenfattende resumé November
  23 Mar 2012
 • pdf
  POOL/G3/2011/13054/13054R3-EN

  årlig værdi på 930 mio. EUR. 2. HVORFOR EN STRATEGI FOR DYREVELFÆRD? I de senere år14 har EU i gennemsnit afsat næsten 70 mio. EUR om året til støtte for dyrevelfærd, hvoraf 71 % går til landbrugere som dyrevelfærdsbetalinger fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Udgifterne til udvikling af landdistrikter medfinansieres af medlemsstaterne, og som supplement
  15 Feb 2012
 • pdf
  Evaluation of market effects of partial decoupling

  er korrekt at anvende direkte koblet støtte, dvs. et instrument i den fælles landbrugspolitiks første søjle, til at forfølge et mål, der mere direkte hører under politikken for udvikling af landdistrikter. Vi er af den formening, at det i tråd med inspirationsprincipperne for reformen af den fælles landbrugspolitik er hensigtsmæssigt at indlemme denne støtte, som fortsat er koblet, i
  16 Jan 2012
 • pdf
  timeline_2012_da

  DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK KONCENTRERES OM UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE. Den fælles landbrugspolitik fokuserer mere på økonomisk, social og kulturel udvikling af Europas landdistrikter. Samtidig fortsættes reformerne fra midten af 1990’erne for at gøre landbrugerne mere markedsbevidste. VED REFORMEN AF DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK FJERNES FORBINDELSEN MELLEM TILSKUD OG PRODUKTION. Landbrugerne
  15 Dec 2011
 • pdf
  summary_da

  funktion og oprette netværk (af landbrugere, rådgivere, forskere, fødevarevirksomheder, forbrugere osv.) med henblik på skabelse og overførsel af viden og fremme af innovative DA 5 DA strategier i forbindelse med tildeling af midler til projekter til foranstaltninger til udvikling af landdistrikter - at tilskynde til konkurrencefremmende fælles tiltag blandt landbrugere med henblik på fremme
  20 Oct 2011
 • pdf
  625_da

  foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og anvendelse af krydsoverensstemmelse. Virkningerne af disse foranstaltninger skal holdes op mod følgende mål: a) en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet b) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på udledning af drivhusgasser, biodiversitet,
  19 Oct 2011
 • pdf
  626_da

  forvaltning Specifikt mål for ABB 05 02 - Interventioner på landbrugsmarkeder: Specifikt mål nr. 5: At forbedre landbrugets konkurrenceevne og øge dets andel af værditilvæksten i fødevarekæden Specifikt mål for ABB 05 03 - Direkte støtte: Specifikt mål nr. 6: DA 226 DA At bidrage til landbrugsindkomsterne og begrænse indkomstsvingningerne Specifikke mål for ABB 05 04 – Udvikling af landdistrikter:
  18 Oct 2011
 • pdf
  628_da

  foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og anvendelse af krydsoverensstemmelse. Virkningerne af disse foranstaltninger skal holdes op mod følgende mål: a) en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet b) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på udledning af drivhusgasser, biodiversitet,
  18 Oct 2011