Navigation path

Søgning

Loading...
 • pdf
  untitled

  11 mar 2014 -
  iii) detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, herunder til fremme af miljømæssig bæredygtighed og ressourceeffektivitet, der er nødvendige for udvikling af bedriftens aktiviteter, såsom investeringer, uddannelse og rådgivning, b) I tilfælde af støtte til virksomhedsetablering for ikke-landbrugsmæssige aktiviteter i landdistrikter: i) udgangssituationen for den person eller mikrovirksomhed
 • pdf
  untitled

  11 mar 2014 -
  de den tilsvarende udgift. 3. De bidrag fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), som inddrives hos modtagerne i forbindelse med et bestemt program for udvikling af landdistrikter i en referenceperiode, fratrækkes det beløb, som ELFUL skal betale, i udgiftsanmeldelsen for den pågældende periode. 4. De større eller mindre beløb, der i givet fald følger af regnskabsafslutningen
 • pdf
  untitled

  21 feb 2014 -
  artikel 4 og 5 i landdistriktsforordningen. 12 KOM(2011) 21 af 26.1.2011. 11 inden for landbrug og skovbrug og i landdistrikter, styrkelse af konkurrenceevnen inden for alle typer landbrug og styrkelse af bedrifternes levedygtighed, fremme af en bedre organisation inden for fødevarekæden og risikostyringen i landbruget og genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer inden for landbrug og
 • pdf
  untitled

  21 feb 2014 -
  støtteintensiteten i så fald bør være begrænset). (60) Skovbrug spiller en central rolle for udvikling i landdistrikter. Kommissionen har anvendt traktatens artikel 107 og 108 på virksomheder i skovbrugssektoren i adskillige beslutninger og afgørelser, især inden for rammerne af EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til landbrug og skovbrug for 2007-2013. I årene 2007–2012 har Kommissionen
 • pdf
  untitled

  21 feb 2014 -
  til virksomhedsetablering for ikkelandbrugsmæssige aktiviteter i landdistrikter (artikel 43) □ Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder i landdistrikter (artikel 44) □ Støtte til videnoverførsel og informationsaktioner til fordel for SMV i landdistrikter (artikel 45) □ Støtte til landbrugeres første deltagelse i kvalitetsordninger for bomuld eller fødevarer (artikel
 • word
  draft-gl-2_da

  21 feb 2014 -
  udvikling i landbrugsøkonomien og landbosamfundene med skabelse og fastholdelse af arbejdspladser. Disse mål for udvikling af landdistrikterne skal realiseres gennem en EU-indsats på følgende seks prioriterede områder: 1) fremme af videnoverførsel og innovation inden for landbrug og skovbrug og i landdistrikter, 2) styrkelse af bedrifternes levedygtighed og konkurrencedygtighed inden for alle
 • word
  draft-aber-2_da

  20 feb 2014 -
  og bæredygtigheden i hele landbrugssektoren. Desuden bør støtte til SMV'er, der er aktive i landdistrikter, bør fritages for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, ved denne forordning. Af hensyn til sammenhængen mellem de foranstaltninger til udvikling af landdistrikter, som finansieres inden for rammerne af ELFUL, og foranstaltninger finansieret fra supplerende nationale kilder
 • word
  draft-aber-2-annex_da

  20 feb 2014 -
  og markedsføring af skovbrugsprodukter (artikel 41) □ Støtte til investeringer i forarbejdning af landbrugsprodukter til ikkelandbrugsprodukter eller produktion af bomuld (artikel 42) □ Støtte til virksomhedsetablering for ikke-landbrugsmæssige aktiviteter i landdistrikter (artikel 43) □ Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder i landdistrikter (artikel 44) □ Støtte
 • web
  Cookies - Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

  11 feb 2014 -
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Sprog da Cookies Cookies For at få vores website til at fungere bedst muligt lægger vi sommetider små datafiler, såkaldte cookies, på din computer. Det gør de fleste store websites. Hvad er cookies? En cookie er en lille tekstfil, som et website gemmer på din computer eller dit mobiludstyr, når du besøger sitet. På den måde kan websitet huske dine handlinger
 • web
  CAP - Vi passer på vores rødder - Kontakt - Europa-Kommissionen

  06 dec 2013 -
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Sprog da Følg os på Kontakt Europas Fælles Landbrugspolitik CAP Vi passer på vores rødder Tak fordi du besøgte webstedet om CAP-reformen i 2013. Har du planer om at fortælle om CAP? Hvis du er ved at iværksætte en kommunikationsaktivitet om CAP med fokus på landbrug og/eller udvikling af landdistrikter, kan du finde gratis materiale i . Vi vil også