Loading...
Søgeord
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Type
Begrænset
AGRICULTURE
Sprog
dansk
Ord, som forekommer
overalt på siden
Sorter efter
date
Filtrer efter
All

250 resultater | Viser resultat 91 – 100 for Landbrug og Udvikling af LanddistrikterRSS Feed
 • pdf
  629_da

  betalinger, markedsforanstaltninger, foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og anvendelse af krydsoverensstemmelse. Virkningerne af disse foranstaltninger skal holdes op mod følgende mål: a) en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet b) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på udledning
  18 Oct 2011
 • pdf
  627_da

  og innovation i landbrug, skovbrug og landdistrikter bør anvendes tværgående i forhold til de andre EU-prioriteter for udvikling af landdistrikterne. 13 KOM(2010) 2020 endelig af 3.3.2010. DA 12 DA (6) EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne bør gennemføres inden for rammerne af bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om beskyttelse og forbedring af miljøet, jf. traktatens
  18 Oct 2011
 • pdf
  631_da

  udvikling af landdistrikter og anvendelse af krydsoverensstemmelse. Virkningerne af disse foranstaltninger skal holdes op mod følgende mål: a) en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet DA 14 DA b) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på udledning af drivhusgasser, biodiversitet, jord og vand
  18 Oct 2011
 • pdf
  630_da

  betalinger, markedsforanstaltninger, foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og anvendelse af krydsoverensstemmelse. Virkningerne af disse foranstaltninger skal holdes op mod følgende mål: a) en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet b) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på udledning
  18 Oct 2011
 • pdf
  EU's landbrugspolitik frem til 2020 – EU-resumé

  klimaforandringerne • afbalanceret arealudvikling ved at støtte beskæftigelsen og udvikle de økonomiske aktiviteter i landdistrikter, øge innovationen og videnoverførslen, forbedre vilkårene for små landbrug og yderligere styrke lokale markeder. HVAD KOSTER DET? • Udgifterne til den fælles landbrugspolitik er holdt nede som følge af de tidligere reformer (andelen af det samlede budget er
  11 Oct 2011
 • pdf
  AGRI-2011-61945-00-01-DA-TRA

  Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE - Tél. +32 22991111 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER Direktorat C. Landbrugsmarkedernes økonomi og den fælles markedsordning C.3. Vin, alkohol, tobak, frø og humle DA Oplysninger vedrørende en ansøgning om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse i henhold til artikel 11 i Kommissionens forordning
  18 Jul 2011
 • pdf
  AGRI-2011-61945-00-00-DA-TRA-00

  Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE - Tél. +32 22991111 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER Direktorat C. Landbrugsmarkedernes økonomi og den fælles markedsordning C.3. Vin, alkohol, tobak, frø og humle DA Oplysninger vedrørende en ansøgning om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse i henhold til artikel 11 i Kommissionens forordning
  18 Jul 2011
 • pdf
  com2011-436_da

  rolle med hensyn til at fremme korte forsyningskæder. 3.1.3. Forvaltningsmetode for det regionale og lokale marked For øjeblikket tilbyder EU's politik til udvikling af landdistrikter flere foranstaltninger, der skal fremme kvalitetsproduktion og støtte producentsammenslutningerne i deres oplysningskampagner og salgsfremstød. Med de lovgivningsforslag, som Kommissionen vil udarbejde som led i reformen
  14 Jul 2011
 • pdf
  folder_da

  af landdistrikter og støtte til reklamekampagner yder Kommissionen og EU-landene endvidere støtte til landbrugere, der træffer kvalitetsmæssige forholdsregler. Ved du, hvad EU gør for at beskytte diversiteten af de mange kvalitetsprodukter? Europa – smag for kvalite Europa tillægger diversiteten af sine kvalitetsprodukter stor værdi Europa-Kommissionen Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  05 Jul 2011
 • pdf
  MTE report DK

  skovbrugs- og fødevaresektoren Landbrug, forarbejdning af fødevarer og de tilknyttede sektorer har stor betydning for den danske samfundsøkonomi og beskæftigelse. Fødevaresektorens betydning er især stærk i landdistrikter og yderområder. Områderne har stor betydning i regeringens bestræbelser på at fastholde en afbalanceret regional udvikling i Danmark. Globaliseringen giver mulighed for
  31 May 2011