Loading...
Søgeord
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Type
Begrænset
AGRICULTURE
Sprog
dansk
Ord, som forekommer
overalt på siden
Sorter efter
relevance
Filtrer efter
Den fælles landbrugspolitik

20 resultater | Viser resultat 1 – 10 for Landbrug og Udvikling af LanddistrikterRSS Feed
 • pdf
  2012_da

  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Den fælles landbrugspolitik Et partnerskab mellem Europa og landbrugerne © Europa-Kommissionen Forord Den fælles landbrugspolitik er bindeleddet mellem en stadig mere urbaniseret verden og en stadig mere strategisk landbrugssektor. Derfor har jeg foreslået et nyt partnerskab mellem Europa og landbrugerne på grundlag af en fornyelse af den fælles landbrugspolitik
  12 Sep 2012
 • pdf
  110120_Communication on the future of the CAP_DA

  0.5% 0.6% 0.7% Eksportstøtte Anden markedsstøtte Koblede direkte betalinger Afkoblede direkte betalinger Udvikling af landdistrikter % af EU's BNP Kilde: Europa-Kommissionen – GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EU-10 EU-12 EU-15 EU-25 EU-27 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% % af BNP Udgifter til den fælles landbrugspolitik Alle EU's offentlige udgifter En alternativ synsvinkel på omkostningerne
  19 May 2011
 • pdf
  CAP debate – outline for Summary Report

  tværs af grænserne. I visse tilfælde var det vanskeligt at afgøre, om en organisation skulle klassificeres som interesseret part eller tænketank, da der er et gråt område mellem dem. Derudover har et antal deltagende tænketanke, forskningsinstitutter og lignende særlige (og bekendtgjorte) interesser i landbrug, udvikling af landdistrikter eller miljøet. Desuden medførte Kommissionens beslutning
  20 Sep 2010
 • pdf
  EN

  8 Kilde : Europa-Kommissionen – GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, baseret på Eurostatdata vedrørende nationalregnskaber og landbrugsregnskaber. DA 8 DA • At støtte beskæftigelsen og bevare den sociale struktur i landdistrikterne. • At forbedre landbrugsøkonomien og fremme diversificering, så de lokale aktører får mulighed for at realisere deres potentiale og udnytte yderligere
  19 Nov 2010
 • pdf
  627_da

  og innovation i landbrug, skovbrug og landdistrikter bør anvendes tværgående i forhold til de andre EU-prioriteter for udvikling af landdistrikterne. 13 KOM(2010) 2020 endelig af 3.3.2010. DA 12 DA (6) EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne bør gennemføres inden for rammerne af bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om beskyttelse og forbedring af miljøet, jf. traktatens
  18 Oct 2011
 • pdf
  630_da

  betalinger, markedsforanstaltninger, foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og anvendelse af krydsoverensstemmelse. Virkningerne af disse foranstaltninger skal holdes op mod følgende mål: a) en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet b) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på udledning
  18 Oct 2011
 • pdf
  631_da

  udvikling af landdistrikter og anvendelse af krydsoverensstemmelse. Virkningerne af disse foranstaltninger skal holdes op mod følgende mål: a) en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet DA 14 DA b) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på udledning af drivhusgasser, biodiversitet, jord og vand
  18 Oct 2011
 • pdf
  625_da

  foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og anvendelse af krydsoverensstemmelse. Virkningerne af disse foranstaltninger skal holdes op mod følgende mål: a) en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet b) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på udledning af drivhusgasser, biodiversitet,
  19 Oct 2011
 • pdf
  629_da

  betalinger, markedsforanstaltninger, foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og anvendelse af krydsoverensstemmelse. Virkningerne af disse foranstaltninger skal holdes op mod følgende mål: a) en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet b) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på udledning
  18 Oct 2011
 • pdf
  626_da

  forvaltning Specifikt mål for ABB 05 02 - Interventioner på landbrugsmarkeder: Specifikt mål nr. 5: At forbedre landbrugets konkurrenceevne og øge dets andel af værditilvæksten i fødevarekæden Specifikt mål for ABB 05 03 - Direkte støtte: Specifikt mål nr. 6: DA 226 DA At bidrage til landbrugsindkomsterne og begrænse indkomstsvingningerne Specifikke mål for ABB 05 04 – Udvikling af landdistrikter:
  18 Oct 2011