Navigation path

Søgning

Loading...
 • web
  Infografikker - Europa-Kommissionen

  14 nov 2014 -
  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Økologisk landbrug Sprog da Hele indholdet på dette website er tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. Desuden er dele af det også tilgængelige på andre officielle EU-sprog Hele indholdet på dette website er tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. Desuden er dele af det også tilgængelige på andre officielle EU-sprog Hele indholdet på dette website
 • word
  0_da

  12 nov 2014 -
  til ikkelandbrugsprodukter, til produktion af bomuld eller til investeringer i landbrugeres etablering og udvikling af ikkelandbrugsmæssige aktiviteter 3.2. Støtte til basale tjenester og landsbyfornyelse i landdistrikter 3.3. Støtte til virksomhedsetablering for ikkelandbrugsmæssige aktiviteter i landdistrikter 3.4. Støtte til andre arealforvaltere og virksomheder i landdistrikter, der ikke er
 • word
  1111_da

  12 nov 2014 -
  hygiejneforholdene eller dyrevelfærdsstandarden, forudsat at investeringen tager sigte på at gå videre end den gældende EU-standard etablering og forbedring af infrastruktur til udvikling, tilpasning og modernisering af landbrug, herunder adgang til landbrugsarealer, jordfordeling og -forbedring, energi- og vandforsyning og energi- og vandbesparelse Hvis dette formål omfatter en anden aktivitet,
 • word
  1112_da

  12 nov 2014 -
  1.1.1.2. SUPPLERENDE INFORMATIONSSKEMA OM STøTTE TIL INVESTERINGER I BEVARELSE AF KULTUR- OG NATURARV På LANDBRUGSBEDRIFTER Dette informationsskema vedrører investeringer i bevarelse af kultur- og naturarv på landbrugsbedrifter som beskrevet i afsnit 1.1.1.2 i EU-retningslinjerne for statsstøtte til landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014–2020 ("retningslinjerne"). GENERELLE
 • word
  1113_da

  12 nov 2014 -
  1.1.1.3. SUPPLERENDE INFORMATIONSSKEMA OM STøTTE TIL INVESTERINGER I FORBINDELSE MED FLYTNING AF BEDRIFTSBYGNINGER Dette informationsskema vedrører investeringer i forbindelse med flytning af bedriftsbygninger som beskrevet i afsnit 1.1.1.3 i EU-retningslinjerne for statsstøtte til landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014–2020 ("retningslinjerne"). GENERELLE KRITERIER FOR STØTTEBERETTIGELSE
 • word
  1114_da

  12 nov 2014 -
  1.1.1.4. SUPPLERENDE INFORMATIONSSKEMA OM STøTTE TIL INVESTERINGER I FORBINDELSE MED FORARBEJDNING OG AFSæTNING AF LANDBRUGSPRODUKTER Dette informationsskema vedrører investeringer i forbindelse med forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter som beskrevet i afsnit 1.1.1.4 i EU-retningslinjerne for statsstøtte til landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014–2020 ("retningslinjerne").
 • word
  112_da

  12 nov 2014 -
  1.1.2. SUPPLERENDE INFORMATIONSSKEMA OM ETABLERINGSSTØTTE TIL UNGE LANDBRUGERE OG TIL UDVIKLING AF SMÅ BEDRIFTER Dette informationsskema anvendes til anmeldelse af etableringsstøtte til unge landbrugere og til udvikling af små bedrifter som beskrevet i afsnit 1.1.2 i EU-retningslinjerne for statsstøtte til landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014–2020 ("retningslinjerne"). GENERELLE
 • word
  1110_da

  12 nov 2014 -
  1.1.10. SUPPLERENDE INFORMATIONSSKEMA OM STøTTE TIL TEKNISK BISTAND I LANDBRUGSSEKTOREN Dette informationsskema anvendes til anmeldelse af statsstøtte til teknisk bistand i landbrugssektoren som beskrevet i afsnit 1.1.10 i EU-retningslinjerne for statsstøtte til landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014–2020 ("retningslinjerne"). FÆLLES BESTEMMELSER (alt efter støttens formål
 • word
  1111_cooperation_da

  12 nov 2014 -
  1.1.11. SUPPLERENDE INFORMATIONSSKEMA OM STØTTE TIL SAMARBEJDE I LANDBRUGSSEKTOREN Dette informationsskema anvendes til anmeldelse af statsstøtte til samarbejde i landbrugssektoren som beskrevet i afsnit 1.1.11 i EU-retningslinjerne for statsstøtte til landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014–2020 ("retningslinjerne"). STØTTETYPE Samarbejde Gælder dette samarbejde for landbrugssektoren,
 • word
  136_da

  12 nov 2014 -
  1.3.6. SUPPLERENDE INFORMATIONSSKEMA OM STØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING I LANDBRUGSSEKTOREN Dette informationsskema anvendes til anmeldelse af statsstøtte til forskning og udvikling i landbrugssektoren som beskrevet i afsnit 1.3.6 i EU-retningslinjerne for statsstøtte til landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014–2020 ("retningslinjerne"). Vedrører støtten produkter, der er opført