Navigation path

Søgning

Loading...
 • pdf
  Evaluation of CAP measures applied to the dairy sector

  09 jul 2012 -
  været i overensstemmelse med foranstaltningerne til udvikling af landdistrikter og den nationale støtte ydet i medfør af de nævnte EU-regler? ? Der var en god grad af overensstemmelse mellem foranstaltningerne i mejerisektoren under den fælles landbrugspolitik og foranstaltningerne til udvikling af landdistrikter og statsstøtte ? Foranstaltningerne under søjle 1, programmerne for udvikling af
 • pdf
  summary_da

  20 okt 2011 -
  funktion og oprette netværk (af landbrugere, rådgivere, forskere, fødevarevirksomheder, forbrugere osv.) med henblik på skabelse og overførsel af viden og fremme af innovative DA 5 DA strategier i forbindelse med tildeling af midler til projekter til foranstaltninger til udvikling af landdistrikter - at tilskynde til konkurrencefremmende fælles tiltag blandt landbrugere med henblik på fremme
 • pdf
  EN

  30 maj 2008 -
  af krydsoverensstemmelse og foranstaltninger til udvikling af landdistrikter. Hvad angår landbrugsmarkederne, vil en gradvis afvikling af mælkekvoterne og afskaffelse af jordudtagningen give landbrugerne bedre muligheder for at reagere på markedssituationen. Endelig har en gennemgang vist, at det nuværende sæt af virkemidler i programmerne for udvikling af landdistrikterne synes at være tilstrækkeligt