Loading...
Søgeord
Agriculture and Rural Development
Type
Begrænset
AGRICULTURE
Sprog
dansk
Ord, som forekommer
overalt på siden
Sorter efter
relevance
Filtrer efter
All

59 resultater | Viser resultat 51 – 59 for Agriculture and Rural DevelopmentRSS Feed
 • pdf
  bp4_da

  omfatter et SMV-program og en internetklub for landbrugere. Hvorfor er projektet god praksis? LAG’en spillede en afgørende rolle med hensyn til at samle et omfattende partnerskab, herunder den irske ofentlige uddannelsesmyndighed, Department of Sport and Recreation, Department of Community, Rural and Gaeltacht Afairs samt lokale borgere. Inddragelsen af de forskellige organisationer har gjort det
  02 Jul 2009
 • pdf
  bp1_da

  唀䨀䴀Ā䴀倀䰀䈀䴀䘀Ā儀匀倀䔀嘀䰀唀䘀匀 ─∀ ᐀Ā琀Āጀᄀᄀᘀ ☀嘀匀倀儀䈀฀Ⰰ倀一一䨀吀吀䨀倀伀䘀伀 Ⰰ䔀䄀䐀䔀刀଀ ⸀䈀䠀䈀嬀䨀伀䘀 KF-76-06-663-DA-C Navn: Leader ( 0xBB Links between Actions for the Development of the Rural Economy 0xAB ) Programtype: EF-initiativ Målområder: Leader+ er struktureret omkring tre aktioner: • Aktion 1 — Støtte
  10 Jan 2008
 • pdf
  LEADER-STRATEGIEN

  i landdistrikter, som dækker over 90 % af EU’s geogra?ske område (1). Leader er en nyskabende strategi i EU’s politik for udvikling af landdistrikter. Leader står for 0xBB Links between actions of rural development 0xAB (2) . Som det fremgår af navnet, er det en metode til at mobilisere og styrke udviklingen i landdistrikter, ikke et forud fastlagt sæt af foranstaltninger, der skal gennemføres.
  02 Aug 2007
 • pdf
  mag10_da

  til deres fremtidige initiativer i forbindelse med landdistriktsudviklingen. Det indgår imidlertid i høj grad i Leaderarven, at man skal bygge på succes, og dette er noget, som observatoriet absolut fortsat vil gøre i fremtiden. Leader+ Magazine o?entliggøres tre gange årligt af Observatoriet for Landdistrikter. Leader ( 0xBB Links between Actions for the Development of the Rural Economy 0xAB
  01 Apr 2009
 • pdf
  mag5_da

  ved Giovanni Alessandri, formand for F.A.R Maremma, værts-LAG Nogle ord fra Teresio Delfno, viceminister, Ministeriet for Landbrug og Forstpolitik Leader-koret synger en hyldestsang til Leader-initiativet. Leader+ Magazine ofentliggøres tre gange årligt af Observatoriet for landdistrikter. Leader (Links between actions for the Development of the Rural Economy) er et fællesskabsinitiativ, som er
  05 Dec 2006
 • pdf
  mag4_da

  Leader (Links between actions for the development of the rural economy) er et fællesskabsinitiativ, som er iværksat af Europa-kommissionen og koordineres af kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (Enhed f.3). Indholdet af Leader+ Magazine afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions institutioners holdninger. Redaktion: Det Europæiske Observationsorgan
  29 Aug 2006
 • pdf
  Evaluering af National Strategi

  Focus should instead be placed on creating a better dialogue with the users of the programme, a smoothing of the administration, better guidelines and shorter case processing times. 1.2.3 Recommendations for consistency and complementarity with other instruments at EU and national level Based on the questionnaires it was mentioned that coordination with rural market programmes could be beneficial. 1.2.4
  15 Nov 2012
 • pdf
  bp2_da

  deres konkurrencefordele. Det, der navnlig er overførbart, er metoden med at samle virksomheder fra forskellige sektorer ved at anvende lokale produkter på komplementær vis. Projektbeskrivelse: ■ 1. Resumé af projektet Initiativet til projektet blev taget i forbindelse med regelmæssige møder mellem lokale aktører i Halkidiki-regionen og LAG Development Association of Halkidiki S.A., som oprindeligt
  26 Mar 2008
 • pdf
  opoce_2008.0382_K38007175DAC_002_press optimised

  Kontaktoplysninger forden lokale organisation Organisationens navn: SFloros/E Galatsi O.E. Kontaktperson: Stergios Floros Adresse: D.D. Ampeloi, GR-62200 D.D. Ampeloi Telefon (30-2321) 08 42 26 Fax(30-2321) 08 42 26 Illustrationer stillet til rådighed af LAGSerres Development Enterprise Bedste praksis under Leader+ 45 Fakta om området Befolkning: 18 475 indbyggere Areal: 477 km? Befolkningstæthed:
  30 Dec 2008