Loading...
Søgeord
Agriculture and Rural Development
Type
Begrænset
AGRICULTURE
Sprog
dansk
Ord, som forekommer
overalt på siden
Sorter efter
relevance
Filtrer efter
All

59 resultater | Viser resultat 41 – 50 for Agriculture and Rural DevelopmentRSS Feed
 • pdf
  COUNTRY (xx)

  den fælles landbrugspolitik, svarer 51 % af respondenterne, at "finansiel støtte til landmændene gør det muligt at sikre fødevareforsyningerne", 50 %, at "det er nødvendigt at sikre fødevareforsyningerne og samtidig beskytte miljøet" og 42 %, at "det er dyrere at producere i EU end i andre lande på grund af de højere normer. Datakilder: Eurostat og Rural Development Report 2013.
  05 Jun 2014
 • pdf
  untitled

  The socio-economic impact of rural development policies: realities and potentials (CT-4288), fjerde FAIR-rammeprogram, 2002. De involverede medlemsstater er Nederlandene, Det Forenede Kongerige, Irland, Tyskland, Italien, Spanien og Frankrig. 12 EU Rural Review nr. 12 (2012), s. 11-12. 6 I undersøgelsen vedrørende korte fødevareforsyningskæder blev 84 korte fødevareforsyningsordninger på tværs
  06 Dec 2013
 • pdf
  GUIDELINES FOR AN EX ANTE EVALUATIONS OF RURAL DEVELOPMENT PROG...

  har Kommissionen valgt et fælles referenceår for at sikre datasammenligneligheden. Medlemsstaterne har dog lov til at vælge andre år, hvis det forbedrer analysens kvalitet. – Kommissionen vil i løbet af programmeringsperioden i samarbejde med medlemsstater og andre fællesskabsinstitutioner tilstræbe at sikre, at der er data til rådighed på nationalt plan for alle fælles basisindikatorer.
  07 Feb 2007
 • pdf
  Microsoft Word - DGagri-PE-COM_2006_857-RD employment report 33...

  år. Indførelsen af direkte støtte som kompensation for nedsættelser af prisstøtten i denne periode har sikret, at denne 8 SERA, s. 47-48. 9 Kilde: Rural Development in the European Union - Statistical and Economic Information - Report 2006, http:/ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_fr.htm 10 Uformelt ministermøde (landbrug), Krems 2006. DA 6 DA omstruktureringsproces har fundet sted på en socialt
  21 Dec 2006
 • pdf
  mag1_da

  Leader I februar 1990 blev der oprettet et kontor og ansat en fuldtidsleder og -sekretær. Det banede vejen for, at IRD Kiltimagh Ltd. kunne ansøge om — og få — midler under Leader 1. Selskabet forvalter nu Leader-midler under Western rural development company’s paraply. Dette selskab arbejder for at udvikle landdistrikterne i landets vestlige del. Western rural development company’s hovedtema
  24 May 2005
 • pdf
  Årsrapport for Sapard - 2002

  gik på at gøre det muligt at flytte ansvaret for projektudvælgelse for visse foranstaltningers vedkommende fra SAPARDkontoret til ngo'er udpeget i programmet, idet SAPARD-kontoret dog i alle tilfælde bibeholdt alle andre ansvarsområder, herunder vurdering af støtteberettigelse. Selvom de ønskede 18 INPARD - Innovative Participatory Rural Development (Innovativ participatorisk udvikling af landdistrikter);
  13 Oct 2003
 • pdf
  CHAPTER 2:

  sektor. 10 European LEADER Association for Rural Development. Ex-post evaluation of Community Initiative Leader II programmet er det, at der allerede fandtes et udviklingspartnerskab, uanset om det havde deltaget i LEADER I eller i andre tilsvarende processer med henblik på lokal udvikling i området. Virkningerne af LEADER II LEADER var et virkningsfuldt initiativ. Det kunne tilpasses alle socioøkonomiske
  31 Mar 2004
 • pdf
  RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, Ð DET Ø...

  Jf. EFT C 359 af 15.12.2001, pkt. 6.7, s. 286. 24 instrumentet. Disse initiativer vedrørte generelt budgetproceduren for 2002. I den forbindelse opstod ideen til en “LEADER øst” (herefter ”INPARD” “Innovative Participatory Rural Development”). Dette kom frem på mødet den 10. juli 2001 i Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Det blev fulgt op af et udkast
  30 Jul 2002
 • pdf
  10_2004_0672_2_testo_DA

  358) 408 30 65 41 E-post: ilpo.kakko@aisapari.net Websted: www.aisapari.net Foto stillet til rådighed af LAG Aisapari. Leader+ Magazine 31 2 • 2005 ØGET LIVSKVALITET I LANDDISTRIKTERNE SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER Leader+ Magazine 32 2 • 2005 COOPERATION IN RURAL DEVELOPMENT Med 104 deltagere, 25 forelæsere og 47 workshopper fordelt på 20 forskellige moduler er der nu etableret
  27 Sep 2005
 • pdf
  AN EVALUATION OF THE LESS FAVOURED AREA MEASURE IN THE 25 MEMBE...

  som ugunstigt stillet, hvis det falder ind under en af fire nedenstående kategorier. I forordningens artikel 18 er bjergområder kendetegnet ved en kort vækstsæson på grund af højden eller ved stejle skråninger i lavere beliggende dele af området eller ved en kombination af disse to karakteristika. I artikel 19 er "andre" ugunstigt stillede områder defineret som de områder, hvor der er risiko
  16 Oct 2008