Navigation path

Søgning

Loading...
 • pdf
  DocHdl1OnPTR1tmpTarget

  29 apr 2008 -
  66 600 EUR EU: 33 300 EUR Andre o?entlige midler: 2 900 EUR Private midler: 30 400 EUR Projektperiode med støtte: 2004-2005 Kontaktperson: Ute Vieting E-post: info@region-hesselberg.de Websted: www.region-hesselberg.de www.energieerlebnisweg.de Fotos fra LAG Altmühl-Wörnitz Leader+ Magazine 5 8 • 2007 Innovation i en virksomhed i et landdistrikt Inishowen Rural Development Ltd (IRDL) er beliggende
 • pdf
  mag11_da

  28 maj 2009 -
  ny praksis i bekæmpelsen af forskelsbehandling og uligheder på arbejdsmarkedet. (3) ELARD, European Leader Association for Rural Development. (1) UNDP: De Forenede Nationers Udviklingsprogram, ELARD: European Leader Associaton for Rural Development, Prepare: Førtiltrædelsespartnerskaber for Landdistrikter i Europa. Leader+ Magazine 55 11 • 2008 til at deltage i aktioner, der tilrettelægges af
 • pdf
  mag7_da

  11 okt 2007 -
  2005, forventes et lignende bidrag i 2006. Med hensyn til fremtiden forventes 0xBB Glenbarrow Farms 0xAB at blive en betydelig økonomisk drivkraft i Laois. Glenbarrow Farms Medlemsstat: Irland Region, distrikt: Border, Midland and Western Region, Co Laois Navn på LAG: Laois Leader Rural Development Company Befolkning: 59 000 Areal: 1 720 km? Samlede projektomkostninger: 45 592 EUR EU: 24 796 EUR
 • pdf
  01_2004_0672_3_txt_DE

  06 feb 2006 -
  LEBENSQUALITÄT IM LÄNDLICHEN RAUM „Oil from the Soil“ Mitgliedstaat: Irland Region: Wexford Name der LAG: Wexford Organisation for Rural Development (WORD) Bevölkerung: 117 000 Fläche: 2 350 km² Projektkosten insgesamt: 129 334 EUR EU: 68 211 EUR Sonstige öffentliche Mittel: Keine Private Mittel: 61 123 EUR Kontaktperson: Yvonne Byrne Adresse: Wexford Organisation for Rural Development, Johnstown
 • pdf
  MTE report DK

  31 maj 2011 -
  its investment support to the rural areas, but it is hardly of a size, that fundamentally has made a change in the structural development tendencies, that characterize the development both in Denmark and in the EU in general. The imbalances between the rural and urban areas in Denmark have not been reduced as such, and the specific territorial imbalances have not been reduced either. In a positive note
 • pdf
  Ex post evaluation of rural development programmes 2000 – 2006

  20 maj 2008 -
  med en fælles model for evalueringsrapporterne, som er fastlagt i retningslinjer fra Kommissionen. EU-15: Den fælles model for efterfølgende evalueringsrapporter er anført i bilag II til Kommissionens vejledning for evaluering af programmerne for udvikling af 2 http:/ec.europa.eu/agriculture/rur/eval/eval2_en.pdf 4 landdistrikterne 2000-2006 støttet af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond
 • pdf
  COUNTRY (xx)

  05 jun 2014 -
  den fælles landbrugspolitik, svarer 51 % af respondenterne, at "finansiel støtte til landmændene gør det muligt at sikre fødevareforsyningerne", 50 %, at "det er nødvendigt at sikre fødevareforsyningerne og samtidig beskytte miljøet" og 42 %, at "det er dyrere at producere i EU end i andre lande på grund af de højere normer. Datakilder: Eurostat og Rural Development Report 2013.
 • pdf
  untitled

  06 dec 2013 -
  The socio-economic impact of rural development policies: realities and potentials (CT-4288), fjerde FAIR-rammeprogram, 2002. De involverede medlemsstater er Nederlandene, Det Forenede Kongerige, Irland, Tyskland, Italien, Spanien og Frankrig. 12 EU Rural Review nr. 12 (2012), s. 11-12. 6 I undersøgelsen vedrørende korte fødevareforsyningskæder blev 84 korte fødevareforsyningsordninger på tværs
 • pdf
  GUIDELINES FOR AN EX ANTE EVALUATIONS OF RURAL DEVELOPMENT PROG...

  07 feb 2007 -
  har Kommissionen valgt et fælles referenceår for at sikre datasammenligneligheden. Medlemsstaterne har dog lov til at vælge andre år, hvis det forbedrer analysens kvalitet. – Kommissionen vil i løbet af programmeringsperioden i samarbejde med medlemsstater og andre fællesskabsinstitutioner tilstræbe at sikre, at der er data til rådighed på nationalt plan for alle fælles basisindikatorer.
 • pdf
  Microsoft Word - DGagri-PE-COM_2006_857-RD employment report 33...

  21 dec 2006 -
  år. Indførelsen af direkte støtte som kompensation for nedsættelser af prisstøtten i denne periode har sikret, at denne 8 SERA, s. 47-48. 9 Kilde: Rural Development in the European Union - Statistical and Economic Information - Report 2006, http:/ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_fr.htm 10 Uformelt ministermøde (landbrug), Krems 2006. DA 6 DA omstruktureringsproces har fundet sted på en socialt