Loading...
Søgeord
Agriculture and Rural Development
Type
Begrænset
AGRICULTURE
Sprog
dansk
Ord, som forekommer
overalt på siden
Sorter efter
relevance
Filtrer efter
All

59 resultater | Viser resultat 31 – 40 for Agriculture and Rural DevelopmentRSS Feed
 • pdf
  GUIDELINES FOR AN EX ANTE EVALUATIONS OF RURAL DEVELOPMENT PROG...

  the natural environment and landscape and improve natural resources To increase sustainable management of forestry land To diversify the rural economy To improve the quality of life in rural areas To reinforce territorial coherence and synergies To implement the Leader approach in mainstream rural development programming 5 3.1. Interventionslogikken En interventionslogik er et metodologisk instrument,
  07 Feb 2007
 • pdf
  mag6_da

  Development in Europe: Germany, Greece, Scotland and Sweden. The Edwin Mellen Press. (2) Malcom Moseley og hans kollegateam undersøgte som led i 0xBB PRIDE-projektet erfaringerne med partnerskaber i otte EU-lande, hvoraf mange var LAG’er. Se Moseley m. (2003) Local Partnerships for Rural Development. CABI. kalsamfundet, og sikre, at det er en integreret del af alle faser i udviklingsprojektet 0xAB
  02 Apr 2007
 • pdf
  Rural Development 2007-2013

  brug specificeres. Med hensyn til observering skal evaluatorerne: – skabe de nødvendige redskaber til den kvantitative og kvalitative analyse: interviewvejledninger, spørgeskemaer, forespørgsler om udtræk af databaser, anmodninger om kort, retningslinjer for casestudier og alle andre dataindsamlingsinstrumenter, som kontrahenten finder relevante – indsamle data og kvalitative oplysninger, der
  07 Feb 2007
 • pdf
  Rural Development 2007-2013

  i programområdet. – I en anden fase skal evaluatoren foretage et skøn af bidraget til den generelle tendens på programniveau (udgangstendens), hvor programeffekten er opnåelig/statistisk betydende sammenholdt med andre faktorer. Når dette ikke er muligt, skal evaluatoren foretage en kvalitativ vurdering i generelle vendinger. Yderligere vejledning om kvantificering findes i Bilag 1 – Vejledningsnotat
  07 Feb 2007
 • pdf
  DocHdl1OnPTR1tmpTarget

  66 600 EUR EU: 33 300 EUR Andre o?entlige midler: 2 900 EUR Private midler: 30 400 EUR Projektperiode med støtte: 2004-2005 Kontaktperson: Ute Vieting E-post: info@region-hesselberg.de Websted: www.region-hesselberg.de www.energieerlebnisweg.de Fotos fra LAG Altmühl-Wörnitz Leader+ Magazine 5 8 • 2007 Innovation i en virksomhed i et landdistrikt Inishowen Rural Development Ltd (IRDL) er beliggende
  29 Apr 2008
 • pdf
  mag11_da

  ny praksis i bekæmpelsen af forskelsbehandling og uligheder på arbejdsmarkedet. (3) ELARD, European Leader Association for Rural Development. (1) UNDP: De Forenede Nationers Udviklingsprogram, ELARD: European Leader Associaton for Rural Development, Prepare: Førtiltrædelsespartnerskaber for Landdistrikter i Europa. Leader+ Magazine 55 11 • 2008 til at deltage i aktioner, der tilrettelægges af
  28 May 2009
 • pdf
  mag7_da

  2005, forventes et lignende bidrag i 2006. Med hensyn til fremtiden forventes 0xBB Glenbarrow Farms 0xAB at blive en betydelig økonomisk drivkraft i Laois. Glenbarrow Farms Medlemsstat: Irland Region, distrikt: Border, Midland and Western Region, Co Laois Navn på LAG: Laois Leader Rural Development Company Befolkning: 59 000 Areal: 1 720 km? Samlede projektomkostninger: 45 592 EUR EU: 24 796 EUR
  11 Oct 2007
 • pdf
  01_2004_0672_3_txt_DE

  LEBENSQUALITÄT IM LÄNDLICHEN RAUM „Oil from the Soil“ Mitgliedstaat: Irland Region: Wexford Name der LAG: Wexford Organisation for Rural Development (WORD) Bevölkerung: 117 000 Fläche: 2 350 km² Projektkosten insgesamt: 129 334 EUR EU: 68 211 EUR Sonstige öffentliche Mittel: Keine Private Mittel: 61 123 EUR Kontaktperson: Yvonne Byrne Adresse: Wexford Organisation for Rural Development, Johnstown
  06 Feb 2006
 • pdf
  MTE report DK

  its investment support to the rural areas, but it is hardly of a size, that fundamentally has made a change in the structural development tendencies, that characterize the development both in Denmark and in the EU in general. The imbalances between the rural and urban areas in Denmark have not been reduced as such, and the specific territorial imbalances have not been reduced either. In a positive note
  31 May 2011
 • pdf
  Ex post evaluation of rural development programmes 2000 – 2006

  med en fælles model for evalueringsrapporterne, som er fastlagt i retningslinjer fra Kommissionen. EU-15: Den fælles model for efterfølgende evalueringsrapporter er anført i bilag II til Kommissionens vejledning for evaluering af programmerne for udvikling af 2 http:/ec.europa.eu/agriculture/rur/eval/eval2_en.pdf 4 landdistrikterne 2000-2006 støttet af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond
  20 May 2008