Navigation path

Søgning

Loading...
 • pdf
  mag9_da

  16 okt 2008 -
  success of mainstreaming Leader innovations and approach into rural development programmes http:/ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leader/index_en.htm Materiale fra seminarer tilrettelagt af Leader+ Contact Point i november 2006 i Tihany, Ungarn, og april 2007 er tilgængelig på adressen: http:/ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/events/index_en.htm Yderligere oplysninger om Leader+ samt en
 • web
  Estland - 50 år med CAP

  15 maj 2012 -
  01/03/2013 Europa-Kommissionen 50 år med CAP da Følg os på: 50 år med CAP - Events - Estland - 28/09/2012 TALLINN Round table: Effectiveness and Sustainability of Innovative and Good Practice in Rural Area Development 28/09/2012 Талин Кръгла маса "Ефективност и устойчивост на иновативните и добри практики в развитието на
 • web
  EUROPA - Landbrug - Udvikling af landdistrikterne - Leader+ - P...

  24 aug 2009 -
  8 • 2007 Special focus: Governance in Leader+ [PDF ] Magazine 9 • 2008 Special focus: The legacy of Leader+ [PDF ] Magazine 10 • 2008 Special focus: Leader’s contribution to growth and sustainable development [PDF ] Magazine 11 • 2008 Special focus: Leader achievements: A diversity of territorial experience [PDF ] | |
 • pdf
  Synthesis of Rural Development Mid-Term Evaluations Lot 2 EAGGF...

  12 jun 2006 -
  har modtaget støtte, for at fastslå, i hvilket omfang ordningen har haft indvirkning på deres beslutning om at etablere sig, og i hvilket omfang foranstaltningen dækkede etableringsomkostningerne. Kapitel III: Uddannelse Uddannelse under forordningen om udvikling af landdistrikterne har i det væsentlige til formål at lette adgangen til andre til rådighed stående foranstaltninger. Overvågningsdata
 • pdf
  Synthesis of Rural Development Mid-Term Evaluations Lot 1 EAGGF...

  12 jun 2006 -
  Agra CEAS, 2003a), og kritikken af den hovedsagelig politiske snarere end handicapbaserede udpegelse af ugunstigt stillede områder står fortsat ved magt (se Ahner, 2004). Anbefaling En omklassificering af ugunstigt stillede områder kunne sikre, at betalingerne bringes mere på linje med naturbetingede og andre handicap, og dermed reducere risikoen for en eventuel overeller underkompensation. Kap.
 • pdf
  GUIDELINES FOR AN EX ANTE EVALUATIONS OF RURAL DEVELOPMENT PROG...

  07 feb 2007 -
  the natural environment and landscape and improve natural resources To increase sustainable management of forestry land To diversify the rural economy To improve the quality of life in rural areas To reinforce territorial coherence and synergies To implement the Leader approach in mainstream rural development programming 5 3.1. Interventionslogikken En interventionslogik er et metodologisk instrument,
 • pdf
  mag6_da

  02 apr 2007 -
  Development in Europe: Germany, Greece, Scotland and Sweden. The Edwin Mellen Press. (2) Malcom Moseley og hans kollegateam undersøgte som led i 0xBB PRIDE-projektet erfaringerne med partnerskaber i otte EU-lande, hvoraf mange var LAG’er. Se Moseley m. (2003) Local Partnerships for Rural Development. CABI. kalsamfundet, og sikre, at det er en integreret del af alle faser i udviklingsprojektet 0xAB
 • pdf
  Rural Development 2007-2013

  07 feb 2007 -
  brug specificeres. Med hensyn til observering skal evaluatorerne: – skabe de nødvendige redskaber til den kvantitative og kvalitative analyse: interviewvejledninger, spørgeskemaer, forespørgsler om udtræk af databaser, anmodninger om kort, retningslinjer for casestudier og alle andre dataindsamlingsinstrumenter, som kontrahenten finder relevante – indsamle data og kvalitative oplysninger, der
 • pdf
  Rural Development 2007-2013

  07 feb 2007 -
  i programområdet. – I en anden fase skal evaluatoren foretage et skøn af bidraget til den generelle tendens på programniveau (udgangstendens), hvor programeffekten er opnåelig/statistisk betydende sammenholdt med andre faktorer. Når dette ikke er muligt, skal evaluatoren foretage en kvalitativ vurdering i generelle vendinger. Yderligere vejledning om kvantificering findes i Bilag 1 – Vejledningsnotat
 • pdf
  DocHdl1OnPTR1tmpTarget

  29 apr 2008 -
  66 600 EUR EU: 33 300 EUR Andre o?entlige midler: 2 900 EUR Private midler: 30 400 EUR Projektperiode med støtte: 2004-2005 Kontaktperson: Ute Vieting E-post: info@region-hesselberg.de Websted: www.region-hesselberg.de www.energieerlebnisweg.de Fotos fra LAG Altmühl-Wörnitz Leader+ Magazine 5 8 • 2007 Innovation i en virksomhed i et landdistrikt Inishowen Rural Development Ltd (IRDL) er beliggende