Navigation path

Søgning

Loading...
 • web
  Landbrug - Udvikling af landdistrikterne

  25 okt 2000 -
      da   > > >                   Publikationer, rapporter och undersökningar - Arkiv Factsheet: New perspectives for EU rural development (09/2004) [ pdf] Info-press: "Mountainous areas and rural development" (10/2001) [ pdf] Report of Conference on Rural development Washington DC, November 14, 2000 Fact-Sheet: "Reformen af den fælles landbrugspolitik: udvikling af landdistrikterne"
 • web
  Rumænien - 50 år med CAP

  15 maj 2012 -
  occasion of May 9, Europe's Day. Each time this event has different themes according to European Commission priorities, so in 2012 the main theme of this event is Common Agriculture Policy and Rural Development. The target group of this event are schools, kindergartens and social institutions. Children will have to draw, build, take pictures, and promote farms or agricultural products of the region.
 • web
  Det Forenede Kongerige - 50 år med CAP

  15 maj 2012 -
  01/03/2013 Europa-Kommissionen 50 år med CAP da Følg os på: 50 år med CAP - Events - Det Forenede Kongerige - 17/10/2012 - 18/10/2012 London Artists, farmers, policy makers, academics, rural community leaders and scientists, etc. are invited to discuss and propose a new cultural framework and perspectives for EU agriculture and rural development policy, Post-2013. 21/06/2012 - 24/06/2012 Edinbourg
 • pdf
  Microsoft Word - Slutevaluering samlerapport 09-01-2009

  09 jan 2009 -
  of context in rural areas, evaluations reports for the 18 measures, and the present aggregated report. Rural Development Programme 2000 – 2006 The Rural Development Programme is prepared by The Danish Food Industry Agency for the Ministry of Food, Agriculture, and Fishery in 1999 and approved by European Commission in 2000. The overall objective of the program was “to improve living conditions in
 • web
  Udvikling af landdistrikterne 2014-2020 - Landbrug og Udvikling...

  15 jun 2015 -
  tilgang til udarbejdelsen af programmer for udvikling af landdistrikterne styrke indholdet af foranstaltninger for udvikling af landdistrikterne forenkle regler og/eller mindske relaterede administrative byrder knytte politikken for udvikling af landdistrikterne nærmere sammen med andre ESI-fonde. Medlemslandene skal basere deres programmer for udvikling af landdistrikterne på mindst fire af de seks
 • pdf
  Agriculture and Rural Development Directorate-General

  16 sep 2010 -
  certificeringsprocessen samt afsætning og samhandel med tredjelande. Ud over de politiske rammer har vi også i vores evaluering integreret andre mellemliggende faktorer, der potentielt kunne påvirke sektorens udvikling, såsom produktionen og udviklingen i bedrifternes struktur. Andre mellemliggende faktorer omfatter den måde, hvorpå medlemsstater implementerer lovgivningen, og en række andre
 • pdf
  Retningslinjer for evaluering af Leader+-programmer

  14 maj 2002 -
  sprog). Agriculture, environment, rural development; Facts and Figures – A Challenge for Agriculture, Directorate-General for Agriculture, 1999 http:/europa.eu.int/comm/agriculture/envir/report/en/index.htm (Engelsk, tysk og fransk) Handbook on environmental assessment on Regional Development Plans and EU Structural Funds programmes, Directorate-General for Environment, Nuclear Protection and Civil
 • web
  Landbrug - Udvikling af landdistrikterne

  25 okt 2000 -
  og anvendelse. (22/04/2005)  [pdf ] Factsheet: New perspectives for EU rural development (10/2005) [ pdf] Factsheet: Rural Development in the European Union (11/2003) [ pdf] Factsheet: Overview of the implementation of rural development policy 2000-2006 - some facts and figures (11/2003) [ pdf] (11/2003) Community policies and mountain areas (10/2002) [ pdf] Forskningsprojekter om udvikling af landdistrikterne
 • web
  EUROPA - Landbrug - Udvikling af landdistrikterne - Leader+ - B...

  23 okt 2008 -
  24 - 26 April, 2007 : The Legacy of Leader+ at local level: Building the future of rural areas - Corsica, France 13 - 17 November, 2006 : Leader in the New Member States - Rural development through Leader - Tihany, Lake Balaton / Hungary 25 - 29 April, 2006 : Making best use of natural and cultural resources - Schruns, Austria 14 - 18 February, 2006 : Adding value to local products - Innovation and
 • pdf
  cap_visual_identity_guidelines_da

  25 nov 2013 -
  Kommunikationskampagne om FLP Retningslinjer for Visuel Identitet Europas Fælles Landbrugspolitik VI PASSER PÅ VORES RØDDER Agriculture and Rural Development Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne KAMPAGNESIGNATUR Dette er kampagnens signatur. Respekter venligst det beskyttede område, der er angivet af de blå bokse. Europas Fælles Landbrugspolitik VI PASSER PÅ VORES RØDDER PLAKATER ec.europa.eu/