Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • pdf
  110120_Communication on the future of the CAP_CS

  19 V 2011 -
  v miliardách EUR v % HDP 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% vývozní subvence další tržní podpora přímé platby vázané na produkci přímé platby oddělené od produkce rozvoj venkova v % HDP EU Zdroj: Evropská komise – generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EU-10 EU-12 EU-15 EU-25 EU-27 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% v % HDP výdaje na SZP veškeré veřejné
 • pdf
  cap_infosheet_farmers_cs

  04 XII 2013 -
  BUDOUCNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVSKÉHO ŽIVOTA V EVROPĚ. Zde najdete odpovědi na vaše dotazy týkající se nové SZP: http:/ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/ ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots Zemědělství a rozvoj venkova Společná Zemědělská Politika Evropy PEČUJEME O NAŠE KOŘENY SZP
 • pdf
  cap_infosheet_citizens_cs

  04 XII 2013 -
  v roce 1962 podílí na řešení globálních výzev, které ovlivňují nás všechny. V červnu 2013 se orgány EU dohodly na novém směřování SZP, aby zemědělcům pomohly na tyto výzvy lépe reagovat. Reforma SZP vychází z veřejné diskuse s občany a dalšími zúčastněnými stranami (1). Zemědělství a rozvoj venkova Zemědělství – náš život Zemědělství – naše kořeny
 • pdf
  74_cs

  16 VI 2005 -
  Evropská komise Newsletter ISSN 1830-2092 Č. 74 > Květen 2005 [CS] Zjednodušení SZP Reformy roku 2003 a 2004 v mnoha ohledech zjednodušují Společnou zemědělskou politiku (SZP). Komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel stanovila jako priority rozvoj legislativy a snížení administrativy. Na podzim tohoto roku předloží zprávu o zjednodušení SZP Radě. Tento
 • pdf
  special edition CS

  09 III 2006 -
  mohou být kapitalizovány prostřednictvím místních strategií diverzifikace a rozvoje zemědělství a potravinářství. Rozvoj venkova může pomoci znásobit účinky. Lisabonská strategie se zaměřuje mimo jiné na zlepšení vzdělávání a školení, výzkumu a vývoje a podporu inovace a udržitelnosti. Jedná se o výsledky zavedení nástrojů pro rozvoj venkova. Investice do lidských
 • pdf
  cap_infosheet_teacher_cs

  04 XII 2013 -
  roli při ochraně evropských přírodních zdrojů. Zemědělství a rozvoj venkova Zemědělství – náš život Zemědělství – naše kořeny SZP V NAŠEM ŽIVOTĚ Mnohé z toho, co každý den jíme a používáme, pochází od zemědělců, počínaje mlékem, přes chléb a maso až po zeleninu, olej a oblečení. Zemědělství je v centru našeho každodenního života, je životně důležité
 • pdf
  Slide 1

  08 V 2014 -
  Zemědělství a rozvoj venkova Budoucnost SZP do roku 2020 Politická dohoda GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Přehled 1. Proces reformy SZP 2. Výzvy a cíle politiky 3. Podrobnosti o rozhodnutích týkajících se SZP 4. Co bude následovat? 2 1. Proces reformy SZP 3 Jak daleko jsme s reformou SZP? 4 12. dubna – 11. června 2010 Veřejná diskuse (občanů a organizací
 • pdf
  PŘÍRUČKA KE SPOLEČNÉMU RÁMCI PRO MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ

  07 II 2007 -
  Rozvoj venkova 2007–2013 PŘÍRUČKA KE SPOLEČNÉMU RÁMCI PRO MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ Metodický dokument Září 2006 Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova 2 OBSAH 1. STRATEGIČTĚJŠÍ PŘÍSTUP K ROZVOJI VENKOVA.4 2. SPOLEČNÝ PŘÍSTUP K MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ .5 3. HIERARCHIE CÍLŮ A UKAZATELŮ .6 Hierarchie cílů .
 • pdf
  80_cs

  02 VIII 2006 -
  na produkci (položka III) Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Vydal: Eugéne Leguen de Lacroix, GŘ Zemědělství a rozvoj venkova Tato publikace nutně nevyjadřuje ofciální názory Komise. Další informace: Evropská komise, GŘ Zemědělství a rozvoj venkova, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels. Tel. (32-2) 29-91111 Telex: COMEU B 21877. Internet: http:/
 • pdf
  kfaa05006csc

  16 XI 2005 -
  Johannsem. Po měsících „přetahování“ mezi hlavními protagonisty znamenala cesta komisařky do Washingtonu ne krok, Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Vydal: Eugéne Leguen de Lacroix, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Tato publikace nutně nevyjadřuje ofciální názory Komise. Další informace: Evropská komise, GŘ pro zemědělství a