Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • pdf
  EN

  30 V 2008 -
  nástrojů SZP jako možnost v revidovaném článku 69 by byla z hlediska celkového rozpočtu EU rozpočtově neutrální. Vnitrostátní příspěvky by závisely na úvaze členských států, ale zavedení opatření by bylo v každém případě fakultativní. Programy pro rozvoj venkova navíc obsahují opatření přímo související s řízením rizik pro zemědělství a lesnictví a poskytují
 • pdf
  summary_cs

  20 X 2011 -
  vedl k intenzifikaci produkce v nejúrodnějších regionech. Opatření pro rozvoj venkova by nadále řešila obecnější otázky venkova, ale úloha zemědělství v ekonomice, zaměstnanosti a růstu nebo venkovských oblastech by se zmenšila. Scénář integrace navrhuje posílený politický rámec zaměřený na podporu konkurenceschopnosti, udržitelného rozvoje a inovací v tomto odvětví.