Loading...
Hledat výrazy
Zemědělství a rozvoj venkova
Typ
Omezeno
AGRICULTURE
Jazyk
čeština
Výraz se nachází
kdekoli na stránce
Třídit podle
relevance
Filtrovat podle
Oblasti politiky

Nalezeno: 43 | Zobrazeny výsledky 1 – 10 pro zadání Zemědělství a rozvoj venkovaRSS Feed
 • web
  Politika rozvoje venkova 2007-2013

  Evropské unie a jsou domovem více než 56 % jejích obyvatel, což z rozvoje venkova činí politiku prvořadého významu. Zemědělství a lesnictví mají stále zásadní význam pro využívání půdy a správu přírodních zdrojů ve venkovských oblastech EU a jako platforma pro ekonomickou diverzifikaci venkova. Posílení evropské politiky rozvoje venkova je proto jednou z hlavních
  02 Jul 2006
 • pdf
  PŘÍRUČKA KE SPOLEČNÉMU RÁMCI PRO MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ

  Rozvoj venkova 2007–2013 PŘÍRUČKA KE SPOLEČNÉMU RÁMCI PRO MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ Metodický dokument Září 2006 Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova 2 OBSAH 1. STRATEGIČTĚJŠÍ PŘÍSTUP K ROZVOJI VENKOVA.4 2. SPOLEČNÝ PŘÍSTUP K MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ .5 3. HIERARCHIE CÍLŮ A UKAZATELŮ .6 Hierarchie cílů .
  07 Feb 2007
 • pdf
  factsheet-modulation_cs

  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Modulace a jiné finanční převody z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) do Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Modulace Modulace je systém postupného snižování přímých plateb, který umožňuje
  30 Aug 2012
 • pdf
  100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos

  soukromé nebo národní logo pro biovýrobky Textový prvek Textový prvek AB-CDE-999 Místo původu zemědělských surovin AB-CDE-999 Místo původu zemědělských surovin www.organic-farming.europa.eu EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ, PROSPĚŠNÉ PRO VÁS. Evropská komise Zemědělství a rozvoj venkova
  04 Aug 2010
 • pdf
  AGRI-2008-63980-00-00-EN-REV-00

  venkova k Lisabonské strategii a politice Společenství v oblasti IKT. Jako podklad částí tohoto sdělení a jeho přílohy byla použita studie „Dostupnost přístupu k počítačovým sítím ve venkovských oblastech“, kterou zadalo GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova a byla dokončena v prosinci 20076. 1 KOM(2007) 803, 11.12.2007. 2 SPEECH/07/311 – projev komisařky Mariann Fischer
  04 Mar 2009
 • pdf
  folder_cs

  naleznete na: www.organic-farming.eu • C H R ç N Ě N ƒ O Z N A Č E N ê P Ů V O D U • • C H R ç N Ě N ƒ Z E M Ě P I S N ƒ O Z N A Č E N ê • • Z A R U Č E N Á T R A D I Č N Í S P E C I A L I T A • Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova http:/ec.europa.eu/agriculture/ http:/bookshop.europa.eu/ © Evropská unie, 2011 Obsah této publikace
  05 Jul 2011
 • pdf
  leaflet2010_cs

  této přeměně? Ekologičtější dodávky energií Úloha energetického využití biomasy z lesnictví a zemědělství Evropská komise Zemědělství a rozvoj venkova Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova http:/ec.europa.eu/agriculture/ http:/bookshop.europa.eu/ © Evropská unie, 2010 Obsah této publikace slouží pouze pro informaci a není právně závazný KF-31-
  04 Aug 2010
 • pdf
  02_cs

  agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm. Komise navrhne revidované znění příslušných předpisů s přihlédnutím k obdrženým připomínkám. 5. Kontaktní údaje Odpovědný útvar: Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Oddělení M.2 – Hospodářská soutěž E-mail:agri-state-aid-consultation@ec.europa.eu Tato konzultace nevyjadřuje
  12 Apr 2013
 • pdf
  recipe_book_cs

  www.organic-farming.europa.eu Vaříme přírodně VyužíVáme rozmanitosti bioproduktů Evropská komise Zemědělství a rozvoj venkova Šetrné k přírodě, prospěŠné pro Vás. KF-30-08-127-CS-C Co je to ekologické zemědělství? Hlavním cílem ekologického zemědělství je produkce čerstvých, chutných a zdravých potravin způsobem, který respektuje přirozené životní prostředí,
  03 Mar 2010
 • word
  draft-gl-2_cs

  1) životaschopná produkce potravin, 2) udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a 3) vyvážený územní rozvoj. Budoucí politika rozvoje venkova, která je nedílnou součástí SZP, přispěje k dosažení těchto cílů: 1) podpora konkurenceschopnosti zemědělství, 2) zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti
  21 Feb 2014