Loading...
Hledat výrazy
Zemědělství a rozvoj venkova
Typ
Omezeno
AGRICULTURE
Jazyk
čeština
Výraz se nachází
kdekoli na stránce
Třídit podle
relevance
Filtrovat podle
All

Nalezeno: 221 | Zobrazeny výsledky 81 – 90 pro zadání Zemědělství a rozvoj venkovaRSS Feed
 • pdf
  PŘÍRUČKA KE SPOLEČNÉMU RÁMCI PRO MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ

  Rozvoj venkova 2007–2013 PŘÍRUČKA KE SPOLEČNÉMU RÁMCI PRO MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ Metodický dokument Září 2006 Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova 2 OBSAH 1. STRATEGIČTĚJŠÍ PŘÍSTUP K ROZVOJI VENKOVA.4 2. SPOLEČNÝ PŘÍSTUP K MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ .5 3. HIERARCHIE CÍLŮ A UKAZATELŮ .6 Hierarchie cílů .
  07 Feb 2007
 • pdf
  80_cs

  na produkci (položka III) Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Vydal: Eugéne Leguen de Lacroix, GŘ Zemědělství a rozvoj venkova Tato publikace nutně nevyjadřuje ofciální názory Komise. Další informace: Evropská komise, GŘ Zemědělství a rozvoj venkova, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels. Tel. (32-2) 29-91111 Telex: COMEU B 21877. Internet: http:/
  02 Aug 2006
 • pdf
  kfaa05006csc

  Johannsem. Po měsících „přetahování“ mezi hlavními protagonisty znamenala cesta komisařky do Washingtonu ne krok, Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Vydal: Eugéne Leguen de Lacroix, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Tato publikace nutně nevyjadřuje ofciální názory Komise. Další informace: Evropská komise, GŘ pro zemědělství a
  16 Nov 2005
 • pdf
  factsheet-modulation_cs

  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Modulace a jiné finanční převody z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) do Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Modulace Modulace je systém postupného snižování přímých plateb, který umožňuje
  30 Aug 2012
 • pdf
  2012_cs

  Zemědělství a rozvoj venkova Společná zemědělská politika Partnerství mezi Evropou a zemědělci © Evropská komise Předmluva Společná zemědělská politika slouží jako most mezi světem, který se čím dál tím více urbanizuje, a zemědělstvím, které se stává čím dál tím strategičtější oblastí. Proto jsem prostřednictvím revidované zemědělské politiky po roce
  12 Sep 2012
 • pdf
  Ex post evaluation of rural development programmes 2000 – 2006

  mail: guido.castellano@ec.europa.eu EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA Ředitelství G. Hospodářské analýzy, výhledy a hodnocení G.4. Hodnocení opatření týkajících se zemědělství; studie Brusel, AGRI G 4 2000-2006 INFORMATIVNÍ SDĚLENÍ Hodnocení ex post programů rozvoje venkova v období 2000–2006 1. CÍLE TOHOTO SDĚLENÍ Cílem tohoto
  20 May 2008
 • pdf
  100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos

  soukromé nebo národní logo pro biovýrobky Textový prvek Textový prvek AB-CDE-999 Místo původu zemědělských surovin AB-CDE-999 Místo původu zemědělských surovin www.organic-farming.europa.eu EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ, PROSPĚŠNÉ PRO VÁS. Evropská komise Zemědělství a rozvoj venkova
  04 Aug 2010
 • pdf
  AGRI-2008-63980-00-00-EN-REV-00

  venkova k Lisabonské strategii a politice Společenství v oblasti IKT. Jako podklad částí tohoto sdělení a jeho přílohy byla použita studie „Dostupnost přístupu k počítačovým sítím ve venkovských oblastech“, kterou zadalo GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova a byla dokončena v prosinci 20076. 1 KOM(2007) 803, 11.12.2007. 2 SPEECH/07/311 – projev komisařky Mariann Fischer
  04 Mar 2009
 • pdf
  01_2004_0673_3_txt_CS

  zaváděna opatření Leader. Maďarsko se rozhodlo zavést opatření typu Leader v rámci svého „Operačního programu pro zemědělství a rozvoj venkova“ spolufinancovaného z orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu a z Finančního nástroje pro orientaci rybolovu. To společně se zkušenostmi získanými v průběhu experimentální fáze pilotního
  10 Feb 2006
 • pdf
  625_cs

  Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, – vyvážený
  19 Oct 2011