Loading...
Hledat výrazy
Zemědělství a rozvoj venkova
Typ
Omezeno
AGRICULTURE
Jazyk
čeština
Výraz se nachází
kdekoli na stránce
Třídit podle
date
Filtrovat podle
All

Nalezeno: 203 | Zobrazeny výsledky 81 – 90 pro zadání Zemědělství a rozvoj venkovaRSS Feed
 • pdf
  summary_cs

  vedl k intenzifikaci produkce v nejúrodnějších regionech. Opatření pro rozvoj venkova by nadále řešila obecnější otázky venkova, ale úloha zemědělství v ekonomice, zaměstnanosti a růstu nebo venkovských oblastech by se zmenšila. Scénář integrace navrhuje posílený politický rámec zaměřený na podporu konkurenceschopnosti, udržitelného rozvoje a inovací v tomto odvětví.
  20 Oct 2011
 • pdf
  625_cs

  Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, – vyvážený
  19 Oct 2011
 • pdf
  626_cs

  CS 221 CS 1.4. Cíle 1.4.1. Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v
  18 Oct 2011
 • pdf
  628_cs

  Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, – vyvážený
  18 Oct 2011
 • pdf
  629_cs

  Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, – vyvážený
  18 Oct 2011
 • pdf
  627_cs

  CS 112 CS 1.4. Cíle 1.4.1. Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP:
  18 Oct 2011
 • pdf
  631_cs

  Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, – vyvážený
  18 Oct 2011
 • pdf
  630_cs

  CS 14 CS 1.4. Cíle 1.4.1. Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti
  18 Oct 2011
 • pdf
  com2011-436_cs

  by měla být zavedena pro rozvoj stabilnějších místních a regionálních trhů? 3.2. Evropský vnitřní trh: posílit vazbu mezi Evropany a zemědělstvím 3.2.1. Konkrétní potřeby a cíle vnitřního trhu (kromě místního a regionálního) Spotřebu evropských produktů je nutno podporovat jednak zhodnocením jejich image a jednak seznámením spotřebitelů s evropskými systémy zajištění
  14 Jul 2011
 • pdf
  folder_cs

  naleznete na: www.organic-farming.eu • C H R ç N Ě N ƒ O Z N A Č E N ê P Ů V O D U • • C H R ç N Ě N ƒ Z E M Ě P I S N ƒ O Z N A Č E N ê • • Z A R U Č E N Á T R A D I Č N Í S P E C I A L I T A • Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova http:/ec.europa.eu/agriculture/ http:/bookshop.europa.eu/ © Evropská unie, 2011 Obsah této publikace
  05 Jul 2011