Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • pdf
  untitled

  21 II 2014 -
  2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
 • word
  draft-aber-2_cs

  21 II 2014 -
  stanovené v obou nařízeních liší, ačkoli se mohou zaměřovat na stejnou kategorii příjemců. K zlepšení hospodářského a environmentálního profilu a zvýšení efektivnosti malých a středních podniků působících v odvětví zemědělství a k zajištění infrastruktury potřebné pro rozvoj zemědělství a na podporu nevýnosných investic, jež jsou nezbytné k dosažení cílů
 • word
  draft-gl-2_cs

  21 II 2014 -
  1) životaschopná produkce potravin, 2) udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a 3) vyvážený územní rozvoj. Budoucí politika rozvoje venkova, která je nedílnou součástí SZP, přispěje k dosažení těchto cílů: 1) podpora konkurenceschopnosti zemědělství, 2) zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti
 • pdf
  untitled

  06 XII 2013 -
  alternativních způsobů prodeje. Taková opatření již existují v rámci politiky rozvoje venkova. Jedná se zejména o poradenství a informační podporu; investice do hmotných aktiv; rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti; horizontální a vertikální spolupráci aktérů dodavatelského řetězce a propagační opatření v lokálním kontextu; podporu účasti v programech
 • web
  SZP – Pečujeme o naše kořeny – Tisková zpráva - Evropská komise

  06 XII 2013 -
  podoby kampaně proběhlo v neděli 22. září 2013 v Bruselu jako součást dialogu s občany, který pořádal evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloș u příležitosti každoroční akce „Farma ve městě“ pod názvem „Bruxelles-Champêtre“ (Venkov v Bruselu). Komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloș k tomu dnes uvedl: " Tato kampaň je
 • pdf
  cap_infosheet_farmers_cs

  04 XII 2013 -
  BUDOUCNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVSKÉHO ŽIVOTA V EVROPĚ. Zde najdete odpovědi na vaše dotazy týkající se nové SZP: http:/ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/ ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots Zemědělství a rozvoj venkova Společná Zemědělská Politika Evropy PEČUJEME O NAŠE KOŘENY SZP
 • pdf
  cap_infosheet_citizens_cs

  04 XII 2013 -
  v roce 1962 podílí na řešení globálních výzev, které ovlivňují nás všechny. V červnu 2013 se orgány EU dohodly na novém směřování SZP, aby zemědělcům pomohly na tyto výzvy lépe reagovat. Reforma SZP vychází z veřejné diskuse s občany a dalšími zúčastněnými stranami (1). Zemědělství a rozvoj venkova Zemědělství – náš život Zemědělství – naše kořeny
 • pdf
  cap_infosheet_teacher_cs

  04 XII 2013 -
  roli při ochraně evropských přírodních zdrojů. Zemědělství a rozvoj venkova Zemědělství – náš život Zemědělství – naše kořeny SZP V NAŠEM ŽIVOTĚ Mnohé z toho, co každý den jíme a používáme, pochází od zemědělců, počínaje mlékem, přes chléb a maso až po zeleninu, olej a oblečení. Zemědělství je v centru našeho každodenního života, je životně důležité
 • pdf
  untitled

  28 XI 2013 -
  zemědělců bylo dosaženo prostřednictvím opatření pro rozvoj venkova, zbývající výše zmíněná opatření jsou zacílena především na výzkumnou obec. Jak je uvedeno v hodnotící zprávě o programu Společenství, je třeba se zaměřit mnohem více na koncové uživatele s cílem podněcovat a šířit udržitelné využívání genetických zdrojů v zemědělství. Shromážděné
 • pdf
  cap_visual_identity_guidelines_cs

  25 XI 2013 -
  for-our-roots Zemědělství a rozvoj venkova CAP_poster_A3_fork_all.indd 2 4/10/13 13:43 PLAKÁTY 2 ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots Zemědělství – náš život Zemědělství – naše kořeny ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots Společná Zemědělská Politika Evropy PEČUJEME O NAŠE KOŘENY SZP ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots Zemědělství a rozvoj venkova