Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • pdf
  1

  16 I 2013 -
  ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, který zastává úlohu správce. Vzhledem k tomu, že se v rámci této konzultace budou shromažďovat a dále zpracovávat osobní údaje, vztahuje se na ni nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství
 • word
  The General block exemption Regulation - consultation paper

  15 I 2013 -
  zpřístupnit na svých internetových stránkách: http:/ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm. Komise navrhne revidované znění příslušných předpisů s přihlédnutím k obdrženým připomínkám. 5. Kontaktní údaje Odpovědný útvar: Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Oddělení M.2 – Hospodářská soutěž E-
 • pdf
  CAP@50 Communication networking event: 9 - 11 December 2012

  29 XI 2012 -
  ke konci konáním akce k síťové komunikace ve dnech 9-11. prosince, což je každoroční setkání zemědělských novinářů, sdružení zemědělců a jiných příslušných nevládních organizací EU, dalších institucí EU a odborníků na komunikaci z ministerstev zemědělství členských států a Evropské sítě pro rozvoj venkova. Akce se bude konat souběžně s poslední zastávkou
 • pdf
  2012_cs

  12 IX 2012 -
  Zemědělství a rozvoj venkova Společná zemědělská politika Partnerství mezi Evropou a zemědělci © Evropská komise Předmluva Společná zemědělská politika slouží jako most mezi světem, který se čím dál tím více urbanizuje, a zemědělstvím, které se stává čím dál tím strategičtější oblastí. Proto jsem prostřednictvím revidované zemědělské politiky po roce
 • pdf
  factsheet-single-payment-scheme_cs

  30 VIII 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova REŽIM JEDNOTNÉ PLATBY Reforma společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie (EU) z roku 2003 zavedla nový systém přímé podpory pro zemědělce, který je znám jako režim jednotné platby. Režim jednotné platby nahradil většinu
 • pdf
  factsheet-specific-support_cs

  30 VIII 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova ZVLÁŠTNÍ PODPORA Článek 68 nařízení Rady (ES) č. 73/20091 umožňuje všem členským státům, aby využily až 10 % svého vnitrostátního stropu stanoveného pro režim jednotné platby k poskytování přímých plateb na podporu
 • pdf
  factsheet-modulation_cs

  30 VIII 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Modulace a jiné finanční převody z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) do Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Modulace Modulace je systém postupného snižování přímých plateb, který umožňuje
 • pdf
  factsheet-integration-coupled-support_cs

  30 VIII 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Začlenění podpory vázané na produkci Režim jednotné platby, nejdůležitější část přímých plateb, je režim podpory vázané na produkci. Zemědělci nemají povinnost produkce: mohou reagovat na tržní signály a přizpůsobit
 • pdf
  factsheet-single-area-payment-scheme_cs

  27 VIII 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova REŽIM JEDNOTNÉ PLATBY NA PLOCHU Režim jednotné platby na plochu Režim jednotné platby na plochu je přechodný zjednodušený režim podpory příjmů, který byl ode dne přistoupení nabídnut členským státům, které přistoupily
 • pdf
  leaflet_cs

  17 VII 2012 -
  Příklad úspěchu pro děti KF-30-12-568-CS-C doi:10.2762/38747 Zemědělství a rozvoj venkova „Jde o přínosný projekt, jenž má již v raném věku napomáhat dětem k osvojení dobrých návyků, které si odnesou do dalšího života. Je to investice do boje proti obezitě a ve prospěch zdravějšího životního stylu.“ Dacian Cioloș evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova