Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • pdf
  2014_cs

  01 VIII 2014 -
  zvýšil konkurenceschopnost evropského zemědělství a umožnil realizaci společné obchodní politiky, díky níž může EU na jednáních se svými celosvětovými obchodními partnery vystupovat jednotně. 7 ZEMĚDĚ LST V Í Společná zemědělská politika má tři dimenze: podporu trhu, podporu příjmu a rozvoj venkova. Tyto tři dimenze jsou vzájemně propojené, přičemž celková udržitelnost
 • pdf
  cap-award-2014_cs

  09 VII 2014 -
  CAP COMMUNICATION AWARDS 2014 Představte nám svůj nejlepší komunikační projekt zaměřený na zemědělství a zařaďte se mezi soutěžící, kteří mají šanci získat prestižní Ceny za komunikaci v oblasti společné zemědělské politiky (SZP) za rok 2014! Zemědělství a rozvoj venkova Všichni zúčastnění komunikační pracovníci mají možnost: • zapojit se do komunikační
 • pdf
  untitled

  13 VI 2014 -
  Externí studie vypracovaná společností Ernst & Young pro Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova. Viz: http:/ec.europa.eu/agriculture/events/dairy-conference-2013_en.htm. 7 Článek 164 a 165 nařízení (EU) č. 1308/2013. 8 Španělsko 255 4 % Francie 2 689 11 % V Německu pokrývají dvě sdružení organizací producentů společně se 143 organizacemi
 • pdf
  Slide 1

  08 V 2014 -
  Zemědělství a rozvoj venkova Budoucnost SZP do roku 2020 Politická dohoda GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Přehled 1. Proces reformy SZP 2. Výzvy a cíle politiky 3. Podrobnosti o rozhodnutích týkajících se SZP 4. Co bude následovat? 2 1. Proces reformy SZP 3 Jak daleko jsme s reformou SZP? 4 12. dubna – 11. června 2010 Veřejná diskuse (občanů a organizací
 • web
  Společná zemědělská politika – Pečujeme o naše kořeny – O SZP -...

  15 IV 2014 -
  Zemědělství a rozvoj venkova Jazyk cs Sledujte nás na O SZP Společná Zemědělská Politika Evropy SZP Pečujeme o naše kořeny Podle posledních studií se obyvatelstvo měst EU, a zejména mladí lidé, cítí odtrženi od venkova coby zdroje potravin a nejsou si vědomi dalekosáhlejší úlohy, kterou zemědělci v naší společnosti hrají. Po přijetí rozhodnutí o reformě Společné
 • web
  Společná zemědělská politika – Pečujeme o naše kořeny – Kontakt...

  15 IV 2014 -
  Zemědělství a rozvoj venkova Jazyk cs Sledujte nás na Kontakt Společná Zemědělská Politika Evropy SZP Pečujeme o naše kořeny Děkujeme vám za návštěvu internetových stránek věnovaných reformě SZP v roce 2013. Máte v plánu hovořit o SZP? Pokud pořádáte komunikační akce na téma SZP a zemědělství, popř. rozvoj venkova, navštivte rubriku , kde najdete bezplatné materiály.
 • pdf
  untitled

  24 III 2014 -
  Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na opatření týkající se životního prostředí a klimatu, včetně opatření pro ekologické zemědělství. Tato povinnost může velmi pozitivně ovlivnit finanční podporu, a v důsledku toho rozvoj ekologického zemědělství, které tím získá finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že společná rybářská politika se znovu zaměřuje
 • pdf
  untitled

  24 III 2014 -
  Unie (finanční nařízení). Jak vyžaduje finanční nařízení, generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova zřídil organizační strukturu a vnitřní kontrolní postupy vhodné pro dosažení cílů politiky a kontroly v souladu s normami vnitřní kontroly přijatými Komisí a s ohledem na rizika spojená s prostředím, v němž se tato politika realizuje. CS 65 CS 2.2.3. Odhad
 • pdf
  untitled

  11 III 2014 -
  Nový obecný „ekologický balíček“ SZP (podmíněnost, ekologické přímé platby a environmentální opatření pro rozvoj venkova) vede k výrazně ekologičtější SZP, než je ta stávající. Podrobná pravidla obsažená v tomto aktu v přenesené pravomoci přinášejí další upřesnění ekologických postupů v souladu se zmíněnými zásadami stanovenými v základním aktu. CS
 • pdf
  untitled

  11 III 2014 -
  parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení CS 2 CS PŘÍLOHA I Srovnávací tabulka opatření stanovených v nařízení (ES) č. 1698/2005 a nařízení (EU) č. 1305/2013 nebo nařízení (EU) č. 1303/2013 Opatření podle nařízení (ES) č. 1698/2005 Kódy v