Loading...
Hledat výrazy
Zemědělství a rozvoj venkova
Typ
Omezeno
AGRICULTURE
Jazyk
čeština
Výraz se nachází
kdekoli na stránce
Třídit podle
relevance
Filtrovat podle
Oblasti politiky

Nalezeno: 42 | Zobrazeny výsledky 21 – 30 pro zadání Zemědělství a rozvoj venkovaRSS Feed
 • pdf
  1

  ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, který zastává úlohu správce. Vzhledem k tomu, že se v rámci této konzultace budou shromažďovat a dále zpracovávat osobní údaje, vztahuje se na ni nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství
  16 Jan 2013
 • pdf
  factsheet-single-payment-scheme_cs

  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova REŽIM JEDNOTNÉ PLATBY Reforma společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie (EU) z roku 2003 zavedla nový systém přímé podpory pro zemědělce, který je znám jako režim jednotné platby. Režim jednotné platby nahradil většinu
  30 Aug 2012
 • pdf
  untitled

  Ref. Ares(2014)2316563 EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA Ředitelství B. Mnohostranné vztahy, politika jakosti B.5. Propagace PŘÍRUČKA K PROGRAMŮM PRO PROPAGACI ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ PODLE NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 3/2008 A NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 501/2008 Verze ze dne 7. 7. 2014 2 1. Podkladové informace, hlavní směry, definice pro posuzování
  13 Aug 2014
 • pdf
  factsheet-specific-support_cs

  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova ZVLÁŠTNÍ PODPORA Článek 68 nařízení Rady (ES) č. 73/20091 umožňuje všem členským státům, aby využily až 10 % svého vnitrostátního stropu stanoveného pro režim jednotné platby k poskytování přímých plateb na podporu
  30 Aug 2012
 • pdf
  factsheet-integration-coupled-support_cs

  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Začlenění podpory vázané na produkci Režim jednotné platby, nejdůležitější část přímých plateb, je režim podpory vázané na produkci. Zemědělci nemají povinnost produkce: mohou reagovat na tržní signály a přizpůsobit
  30 Aug 2012
 • pdf
  factsheet-single-area-payment-scheme_cs

  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova REŽIM JEDNOTNÉ PLATBY NA PLOCHU Režim jednotné platby na plochu Režim jednotné platby na plochu je přechodný zjednodušený režim podpory příjmů, který byl ode dne přistoupení nabídnut členským státům, které přistoupily
  27 Aug 2012
 • pdf
  untitled

  EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA Ředitelství B. Mnohostranné vztahy, politika jakosti B.5. Propagace V Bruselu dne 30/7/2014 POKYNY K POUŽÍVÁNÍ LOGA „ENJOY! IT'S FROM EUROPE“ Počínaje smlouvami podepsanými v souvislosti s propagačními programy, jež byly předloženy během druhé vlny předkládání programů v roce 2014 (lhůta pro předkládání:
  08 Aug 2014
 • pdf
  untitled

  2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
  21 Feb 2014
 • pdf
  Metodický pokyn B – Pokyny pro hodnocení

  přístupu k rozvoji venkova? Do jaké míry zvýšila technická podpora kapacity řídících orgánů a dalších partnerů podílejících se na provádění, řízení, kontrolování a hodnocení programů pro rozvoj venkova? Do jaké míry přispěla evropská síť pro rozvoj venkova ke stanovení osvědčených postupů rozvoje venkova? Do jaké míry byl návrh programu úspěšný při předcházení
  07 Feb 2007
 • word
  draft-aber_cs

  měla být totožná s příslušnými opatřeními pro rozvoj venkova a vyňatá podpora by měla být poskytnuta pouze na základě programu rozvoje venkova dotčeného členského státu a v souladu s tímto programem. Hospodářská diverzifikace a vytváření nových hospodářských činností jsou nezbytné pro rozvoj a konkurenceschopnost venkovských oblastí, a zejména pro malé a střední
  11 Oct 2013