Loading...
Hledat výrazy
Zemědělství a rozvoj venkova
Typ
Omezeno
AGRICULTURE
Jazyk
čeština
Výraz se nachází
kdekoli na stránce
Třídit podle
relevance
Filtrovat podle
Oblasti politiky

Nalezeno: 41 | Zobrazeny výsledky 11 – 20 pro zadání Zemědělství a rozvoj venkovaRSS Feed
 • pdf
  activity_book_cs

  Kniha aKtivit pro děti roční doby čtyři Evropská komise Zemědělství a rozvoj venkova www.organic-farming.europa.eu Ekologické zEmědělství ŠEtrné k přírodě, prospěŠné pro vás. Placeholder Logo Život na ekologické farmě Ekologická farma je místo, kde lidé společně žijí,, pěstují rostliny a chovají zvířata. To vše proto, abyste se ty a tvoje rodina mohli těšit z
  05 Mar 2010
 • pdf
  XA 16/2007

  zemědělské praxe, na návrh Národní rady poradenství pro zemědělství a rozvoj venkova Ministerstva zemědělství České republiky. Projekty budou bodově ohodnoceny, bude sestaveno pořadí a dotaci obdrží žadatelé v navrženém pořadí, do výše využitelných dotačních prostředků. Dotčené(-á) odvětví Prvovýroba zemědělských produktů Název a adresa orgánu poskytujícího
  09 Feb 2007
 • pdf
  Metodický pokyn C – Pokyny pro hodnocení ex ante včetně strateg...

  politiky zavedením jednotného systému financování a úpravy programování, rámce finančního řízení a kontroly programů pro rozvoj venkova; 2. Definice tří hlavních cílů opatření k rozvoji venkova (článek 4): • Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podporou restrukturalizace, rozvoje a inovací; • Zlepšování životního prostředí a krajiny podporou
  07 Feb 2007
 • pdf
  untitled

  zahrnuje oblast působnosti těchto pokynů tyto kategorie podpory: 1) opatření v odvětví zemědělství, která jsou financována výlučně z vnitrostátních zdrojů a zahrnují: a) opatření podobná opatřením pro rozvoj venkova, která nespadají do rámce programu rozvoje venkova (kapitola 1.1 oddílu II těchto pokynů); b) jiná opatření, na něž se nevztahuje nařízení o rozvoji
  21 Feb 2014
 • word
  draft-aber-2_cs

  stanovené v obou nařízeních liší, ačkoli se mohou zaměřovat na stejnou kategorii příjemců. K zlepšení hospodářského a environmentálního profilu a zvýšení efektivnosti malých a středních podniků působících v odvětví zemědělství a k zajištění infrastruktury potřebné pro rozvoj zemědělství a na podporu nevýnosných investic, jež jsou nezbytné k dosažení cílů
  21 Feb 2014
 • pdf
  CS - 60443

  EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA Ředitelství H. Udržitelný rozvoj a kvalita zemědělství a rozvoje venkova H.3. Ekologické zemědělství 15.12.2008 Rev.1 Pokyny k dovozu ekologických produktů do Evropské unie Tento dokument byl vytvořen jako pracovní dokument útvarů Komise. Byl vypracován ve spolupráci s členskými státy. Nemá žádné
  27 Apr 2009
 • word
  The General block exemption Regulation - consultation paper

  zpřístupnit na svých internetových stránkách: http:/ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm. Komise navrhne revidované znění příslušných předpisů s přihlédnutím k obdrženým připomínkám. 5. Kontaktní údaje Odpovědný útvar: Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Oddělení M.2 – Hospodářská soutěž E-
  15 Jan 2013
 • pdf
  untitled

  Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na opatření týkající se životního prostředí a klimatu, včetně opatření pro ekologické zemědělství. Tato povinnost může velmi pozitivně ovlivnit finanční podporu, a v důsledku toho rozvoj ekologického zemědělství, které tím získá finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že společná rybářská politika se znovu zaměřuje
  24 Mar 2014
 • pdf
  comic-book_cs

  a Julii dostal prostor na dvou stránkách. Julia a Steven pijí mléko z ekologického zemědělství na počest svého úspěchu. Na nás! Na skvělé reportéry školního časopisu! A o čem budeme psát příště? O zelené elektřině? TIRÁŽ Vydavatel Evropská komise Generální ředitelství po zemědělství a rozvoj venkova Rue de la Loi 200 1049 Brusel, Belgie http:/ec.europa.eu/agriculture/
  03 Mar 2010
 • pdf
  untitled

  Unie (finanční nařízení). Jak vyžaduje finanční nařízení, generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova zřídil organizační strukturu a vnitřní kontrolní postupy vhodné pro dosažení cílů politiky a kontroly v souladu s normami vnitřní kontroly přijatými Komisí a s ohledem na rizika spojená s prostředím, v němž se tato politika realizuje. CS 65 CS 2.2.3. Odhad
  24 Mar 2014