Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • pdf
  DocHdl1OnPTR1tmpTarget

  28 V 2008 -
  č. 1698/2005. (2) Strategické směry Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 až 2013) přijaté rozhodnutím Rady ze dne 20. února 2006 (2006/144/ES). José Manuel Sousa Uva, ředitel programů pro rozvoj venkova, Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, Evropská komise 爀Ā
 • pdf
  02_cs

  12 IV 2013 -
  agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm. Komise navrhne revidované znění příslušných předpisů s přihlédnutím k obdrženým připomínkám. 5. Kontaktní údaje Odpovědný útvar: Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Oddělení M.2 – Hospodářská soutěž E-mail:agri-state-aid-consultation@ec.europa.eu Tato konzultace nevyjadřuje
 • pdf
  626_cs

  18 X 2011 -
  CS 221 CS 1.4. Cíle 1.4.1. Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v
 • pdf
  630_cs

  18 X 2011 -
  CS 14 CS 1.4. Cíle 1.4.1. Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti
 • pdf
  recipe_book_cs

  03 III 2010 -
  www.organic-farming.europa.eu Vaříme přírodně VyužíVáme rozmanitosti bioproduktů Evropská komise Zemědělství a rozvoj venkova Šetrné k přírodě, prospěŠné pro Vás. KF-30-08-127-CS-C Co je to ekologické zemědělství? Hlavním cílem ekologického zemědělství je produkce čerstvých, chutných a zdravých potravin způsobem, který respektuje přirozené životní prostředí,
 • word
  draft-gl-2_cs

  21 II 2014 -
  1) životaschopná produkce potravin, 2) udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a 3) vyvážený územní rozvoj. Budoucí politika rozvoje venkova, která je nedílnou součástí SZP, přispěje k dosažení těchto cílů: 1) podpora konkurenceschopnosti zemědělství, 2) zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti
 • pdf
  leaflet_cs

  21 VI 2007 -
  na tuto adresu: http:/blogs.ec.europa.eu/fischer-boel Doufám, že v tomto letáku naleznete zajímavé informace. Mariann Fischer Boelová komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Vinné etikety – poskytování i n f o r m a c í , k t e r é s p o t ř e b i t e l é potřebují Z Evropy pochází nejlepší vína na světě a rovněž je zde i nejširší výběr. Vinná réva se pěstuje
 • pdf
  627_cs

  18 X 2011 -
  CS 112 CS 1.4. Cíle 1.4.1. Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP:
 • pdf
  kfaa05002csc-txt

  04 V 2005 -
  Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Vydal: Eugéne Leguen de Lacroix, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Tato publikace nutně nevyjadřuje oficiální názory Komise. Další informace: Evropská komise, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels. Tel. (32-2) 29-91111 Telex: COMEU B 21877. Internet: http:/europa.eu.int/
 • pdf
  organic-farming-infographic1_cs

  20 X 2014 -
  jisti, že byly vyrobeny v souladu s přísnými pravidly EU pro ochranu životního prostředí a dobré podmínky chovu zvířat a že jsou pravidelně kontrolovány. ORGÁN KONTROLA OK 1 2 Zemědělství a rozvoj venkova