Loading...
Hledat výrazy
Zemědělství a rozvoj venkova
Typ
Omezeno
AGRICULTURE
Jazyk
čeština
Výraz se nachází
kdekoli na stránce
Třídit podle
relevance
Filtrovat podle
All

Nalezeno: 203 | Zobrazeny výsledky 111 – 120 pro zadání Zemědělství a rozvoj venkovaRSS Feed
 • word
  draft-gl-2_cs

  1) životaschopná produkce potravin, 2) udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a 3) vyvážený územní rozvoj. Budoucí politika rozvoje venkova, která je nedílnou součástí SZP, přispěje k dosažení těchto cílů: 1) podpora konkurenceschopnosti zemědělství, 2) zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti
  21 Feb 2014
 • pdf
  leaflet_cs

  na tuto adresu: http:/blogs.ec.europa.eu/fischer-boel Doufám, že v tomto letáku naleznete zajímavé informace. Mariann Fischer Boelová komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Vinné etikety – poskytování i n f o r m a c í , k t e r é s p o t ř e b i t e l é potřebují Z Evropy pochází nejlepší vína na světě a rovněž je zde i nejširší výběr. Vinná réva se pěstuje
  21 Jun 2007
 • pdf
  627_cs

  CS 112 CS 1.4. Cíle 1.4.1. Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP:
  18 Oct 2011
 • pdf
  mag9_cs

  O nich pak jednal vybraný výbor odborníků, načež následovala závěrečná slova. Leader+ Magazine 3 9 • 2008 Ocenění odkazu programu Leader+ Ve svém zahajovacím projevu plenárního zasedání p. José Manuel Sousa Uva, předseda programů pro rozvoj venkova Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise, ocenil čtyři různé odkazy programu Leader+ a
  16 Oct 2008
 • pdf
  mag10_cs

  státy ® Perspektivy rozvoje venkova v Bulharsku a Rumunsku 56 Observatoř Leader+ ® Organizace a vytváření sítě v rámci iniciativy Leader+ na evropské úrovni 60 Leader+ Magazine 1 10 • 2008 Jedním slovem… Pan Antonis Constantinou, ředitel programů rozvoje venkova, Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, Evropská komise Venkovské oblasti budou v nadcházejících
  05 Mar 2009
 • pdf
  631_cs

  Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, – vyvážený
  18 Oct 2011
 • pdf
  activity_book_cs

  Kniha aKtivit pro děti roční doby čtyři Evropská komise Zemědělství a rozvoj venkova www.organic-farming.europa.eu Ekologické zEmědělství ŠEtrné k přírodě, prospěŠné pro vás. Placeholder Logo Život na ekologické farmě Ekologická farma je místo, kde lidé společně žijí,, pěstují rostliny a chovají zvířata. To vše proto, abyste se ty a tvoje rodina mohli těšit z
  05 Mar 2010
 • pdf
  Agriculture and Rural Development Directorate-General

  Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Hodnocení opatření SZP týkajících se chmele Stručné shrnutí - 7. prosince 2009 Hodnocení opatření SZP týkajících se chmele Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova – stručné shrnutí strana 2 | Tato hodnotící studie obsahuje popis současné situace odvětví chmele v EU v mezinárodních souvislostech
  16 Sep 2010
 • pdf
  poster_cs

  Mariann Fischerová Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, kampaň Parta k nakousnutí, jejímž hlavním cílem je změnit stravovací návyky dětí k lepšímu. Jelikož v Evropské unii rostou obavy z obezity dětí, je cílem kampaně zvýšit povědomí o vyvážené stravě a zdravém životním stylu a propagovat je. Pod heslem „Jez, pij a hýbej se“ přinese kampaň poselství
  12 Oct 2009
 • pdf
  untitled

  dotčené instituce mají nezbytné odborné a praktické znalosti k identifikaci zvířat ohrožených plemen. Program pro rozvoj venkova obsahuje informace o způsobu plnění těchto podmínek. 4. Má se za to, že rostlinné genetické zdroje jsou ohroženy genetickou erozí, pokud program pro rozvoj venkova obsahuje dostatečné důkazy genetické eroze založené na vědeckých výsledcích a
  11 Mar 2014