Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • pdf
  629_cs

  18 X 2011 -
  Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, – vyvážený
 • pdf
  CE_2004_0672_txt_CS

  24 V 2005 -
  je iniciativou Společenství zřízenou Evropskou komisí a koordinovanou Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova (oddělení F3). Obsah Leader+ Magazine nemusí vyjadřovat názory institucí Evropské unie. Redakční rada: Evropská observatoř pro oblasti venkova. Právní zástupce: Rob Peters, Evropská komise, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, oddělení F.3, 130
 • pdf
  text_cs

  09 IX 2008 -
  unie Nová bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 *Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují volání na čísla s předvolbou 00 800 nebo tyto hovory zpoplatňují. KF-30-08-395-CS-C 9 789279 088261 Evropská Komise Generální ředitelství pro Zemědělství a Rozvoj venkova Pro další informaci Rue de la Loi 200, B-1049 Brusel Belgie Telefon Přímá linka (+32) 2 295
 • pdf
  Microsoft Word - DGagri-PE-COM_2006_857-RD employment report 33...

  21 XII 2006 -
  environmentálních služeb, diverzifikaci a rozvoj místních služeb a výrobu bioenergie. Rada ve složení pro zemědělství zdůraznila nutnost podporovat výzkum a vývoj, odbornou přípravu, poradenské služby, inovaci a lidský kapitál10. 3.3. Dopad reformy SZP a politik rozvoje venkova Hlavními určujícími faktory pro přizpůsobení pracovních sil v zemědělství jsou technologické
 • pdf
  folder_cs

  05 VII 2011 -
  naleznete na: www.organic-farming.eu • C H R ç N Ě N ƒ O Z N A Č E N ê P Ů V O D U • • C H R ç N Ě N ƒ Z E M Ě P I S N ƒ O Z N A Č E N ê • • Z A R U Č E N Á T R A D I Č N Í S P E C I A L I T A • Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova http:/ec.europa.eu/agriculture/ http:/bookshop.europa.eu/ © Evropská unie, 2011 Obsah této publikace
 • pdf
  kfaa05005csc-txt

  23 VIII 2005 -
  http:/europa.eu.int/comm/agriculture/capreform/sugar/ index_en.htm Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (1)Institucionální/referenční cena cukru, čistá cena z restrukturalizačního fondu (EUR/t) Nová dohoda modernizuje stávající rozvojovou politiku zemědělství Unie a přetváří ji v ústřední nástroj pro docílení růstu a zvyšování počtu pracovních
 • pdf
  Synthesis of Rural Development Mid-Term Evaluations Lot 1 EAGGF...

  12 VI 2006 -
  orgány. Některé z nich a samotné ES uznávají, že součinnost mezi opatřeními pro rozvoj venkova a strukturálními fondy vyžaduje další podporu, ačkoli by se to pravděpodobně týkalo více regionů, na které se nevztahuje cíl 1. I přesto se celkový přístup k provádění opatření pro rozvoj venkova a strukturálních fondů v současnosti považuje za odpovídající. S1.3.2.
 • pdf
  leaflet2010_cs

  04 VIII 2010 -
  této přeměně? Ekologičtější dodávky energií Úloha energetického využití biomasy z lesnictví a zemědělství Evropská komise Zemědělství a rozvoj venkova Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova http:/ec.europa.eu/agriculture/ http:/bookshop.europa.eu/ © Evropská unie, 2010 Obsah této publikace slouží pouze pro informaci a není právně závazný KF-31-
 • pdf
  Synthesis of Rural Development Mid-Term Evaluations Lot 2 EAGGF...

  12 VI 2006 -
  Kapitola VI: Životní prostředí v zemědělství Kapitola VII: Investice do zpracování a uvádění na trh Kapitola VIII: Lesnictví Kapitola IX: Přizpůsobování a rozvoj venkovských oblastí (článek 33) Rozvoj venkova (RV) je financován prostřednictvím záruční a orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), přičemž záruční sekce funguje
 • pdf
  history_book_lr_cs

  30 IV 2012 -
  Společná zemědělská politika Společné Zemědělské Politiky LET Jsme připraveni na budoucnost PARTNERSTVÍ MEZI EVROPOU A ZEMĚDĚLCI Zemědělství a rozvoj venkova Příběh pokračuje Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují