Loading...
Hledat výrazy
Zemědělství a rozvoj venkova
Typ
Omezeno
AGRICULTURE
Jazyk
čeština
Výraz se nachází
kdekoli na stránce
Třídit podle
relevance
Filtrovat podle
All

Nalezeno: 201 | Zobrazeny výsledky 101 – 110 pro zadání Zemědělství a rozvoj venkovaRSS Feed
 • pdf
  leaflet_cs

  Příklad úspěchu pro děti KF-30-12-568-CS-C doi:10.2762/38747 Zemědělství a rozvoj venkova „Jde o přínosný projekt, jenž má již v raném věku napomáhat dětem k osvojení dobrých návyků, které si odnesou do dalšího života. Je to investice do boje proti obezitě a ve prospěch zdravějšího životního stylu.“ Dacian Cioloș evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova
  17 Jul 2012
 • pdf
  SPOLEČNÉ UKAZATELE PRO SLEDOVÁNÍ - PROGRAMŮ ROZVOJE VENKOVA

  NAT Slovinsko národní NAT 36 Členský stát Program Trojpísmenný regionální kód Portugalsko 1 CCA 8 P.O. :-Lisabon: Vale Tejo Norte Centro Alentejo Algarve Azory Madeira zemědělství a rozvoj venkova - LVT NOR CEN ALE ALG ACO MAD ARD Švédsko 2 DOCUP Norra Norrland Södra Skogslan NNO SSK Spojené království: - Velká Británie - Severní Irsko 5 DOCUP Cornwall & the Isles of Scilly Merseyside
  29 Jun 2005
 • pdf
  bp4_cs

  venkova Evropské komise (oddělení G.3). Obsah této publikace nemusí nezbytně vyjadřovat názory orgánů Evropské unie. Redakční rada: Evropská observatoř venkovských oblastí Osoba odpovědná ze zákona: John Lougheed, Evropská komise, Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise, oddělení G.3, 130 rue de la Loi, B-1040 Brusel Obrázky poskytly místní
  02 Jul 2009
 • pdf
  mag6_cs

  tak, jak jsou nastíněny v Lisabonské strategii. Nikiforos Sivenas, ředitel, Horizontální aspekty rozvoje venkova – Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova – Evropská komise Nová politika rozvoje venkova Z historického hlediska měla oblast Svinø u Vordingborgu vždy zvláštní vztah ke zbývající části Sjællandu, který se vyvinul v době, kdy byla tato oblast
  23 May 2007
 • pdf
  leaflet_cs

  Zemědělství EU – přijetí výzvy klimatických změn Evropská Komise, Generální ředitelství pro Zemědělství a Rozvoj venkova Pro další informaci Rue de la Loi 200, B-1049 Brusel Belgie Telefon Centrála (+32 2) 2 99 11 11 Internet http:/ec.europa.eu/agriculture/index_cs.htm Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí http:/ec.europa.eu/environment/climat/eccp.htm
  14 Jan 2009
 • pdf
  DocHdl1OnPTR1tmpTarget

  č. 1698/2005. (2) Strategické směry Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 až 2013) přijaté rozhodnutím Rady ze dne 20. února 2006 (2006/144/ES). José Manuel Sousa Uva, ředitel programů pro rozvoj venkova, Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, Evropská komise 爀Ā
  28 May 2008
 • pdf
  02_cs

  agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm. Komise navrhne revidované znění příslušných předpisů s přihlédnutím k obdrženým připomínkám. 5. Kontaktní údaje Odpovědný útvar: Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Oddělení M.2 – Hospodářská soutěž E-mail:agri-state-aid-consultation@ec.europa.eu Tato konzultace nevyjadřuje
  12 Apr 2013
 • pdf
  626_cs

  CS 221 CS 1.4. Cíle 1.4.1. Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v
  18 Oct 2011
 • pdf
  630_cs

  CS 14 CS 1.4. Cíle 1.4.1. Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti
  18 Oct 2011
 • pdf
  recipe_book_cs

  www.organic-farming.europa.eu Vaříme přírodně VyužíVáme rozmanitosti bioproduktů Evropská komise Zemědělství a rozvoj venkova Šetrné k přírodě, prospěŠné pro Vás. KF-30-08-127-CS-C Co je to ekologické zemědělství? Hlavním cílem ekologického zemědělství je produkce čerstvých, chutných a zdravých potravin způsobem, který respektuje přirozené životní prostředí,
  03 Mar 2010