Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • web
  50 let sítě - 50 let SZP

  01 III 2013 -
  a perspektivami; povzbuzovat zájem veřejnosti, zejména v městských oblastech, o (měnící se) úlohu zemědělství a rozvoje venkova v naší společnosti. A neuvítali byste přitom trochu více publicity v celé EU? Přidejte se k nám a využijte naši evropskou záštitu. Neváhejte a spojte se s námi a požádejte o zařazení vaší akce do oddílu „Akce ve vaší zemi“ na těchto
 • web
  O kampani - 50 let SZP

  01 III 2013 -
  význam zemědělství v našem životě. Do „Sítě 50 let SZP“ jsou zapojeny Evropská komise, další evropské a vnitrostátní instituce, které se zabývají zemědělstvím, asociace zemědělců, jiné nevládní organizace a venkovské subjekty. Síť chce toto výročí oslavit se všemi občany na evropské, vnitrostátní, regionální a – především na místní úrovni a chce to
 • pdf
  1

  16 I 2013 -
  ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, který zastává úlohu správce. Vzhledem k tomu, že se v rámci této konzultace budou shromažďovat a dále zpracovávat osobní údaje, vztahuje se na ni nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství
 • word
  The General block exemption Regulation - consultation paper

  15 I 2013 -
  zpřístupnit na svých internetových stránkách: http:/ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm. Komise navrhne revidované znění příslušných předpisů s přihlédnutím k obdrženým připomínkám. 5. Kontaktní údaje Odpovědný útvar: Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Oddělení M.2 – Hospodářská soutěž E-
 • pdf
  CAP@50 Communication networking event: 9 - 11 December 2012

  29 XI 2012 -
  ke konci konáním akce k síťové komunikace ve dnech 9-11. prosince, což je každoroční setkání zemědělských novinářů, sdružení zemědělců a jiných příslušných nevládních organizací EU, dalších institucí EU a odborníků na komunikaci z ministerstev zemědělství členských států a Evropské sítě pro rozvoj venkova. Akce se bude konat souběžně s poslední zastávkou
 • pdf
  2012_cs

  12 IX 2012 -
  Zemědělství a rozvoj venkova Společná zemědělská politika Partnerství mezi Evropou a zemědělci © Evropská komise Předmluva Společná zemědělská politika slouží jako most mezi světem, který se čím dál tím více urbanizuje, a zemědělstvím, které se stává čím dál tím strategičtější oblastí. Proto jsem prostřednictvím revidované zemědělské politiky po roce
 • pdf
  factsheet-single-payment-scheme_cs

  30 VIII 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova REŽIM JEDNOTNÉ PLATBY Reforma společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie (EU) z roku 2003 zavedla nový systém přímé podpory pro zemědělce, který je znám jako režim jednotné platby. Režim jednotné platby nahradil většinu
 • pdf
  factsheet-specific-support_cs

  30 VIII 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova ZVLÁŠTNÍ PODPORA Článek 68 nařízení Rady (ES) č. 73/20091 umožňuje všem členským státům, aby využily až 10 % svého vnitrostátního stropu stanoveného pro režim jednotné platby k poskytování přímých plateb na podporu
 • pdf
  factsheet-modulation_cs

  30 VIII 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Modulace a jiné finanční převody z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) do Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Modulace Modulace je systém postupného snižování přímých plateb, který umožňuje
 • pdf
  factsheet-integration-coupled-support_cs

  30 VIII 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Začlenění podpory vázané na produkci Režim jednotné platby, nejdůležitější část přímých plateb, je režim podpory vázané na produkci. Zemědělci nemají povinnost produkce: mohou reagovat na tržní signály a přizpůsobit