Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • pdf
  com2013-226_cs

  19 IV 2013 -
  postupem, vzhledem k těmto důvodům: (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. [.] ze dne [.] o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [nařízení o rozvoji venkova]3, které se má použít ode dne 1. ledna 2014, stanoví pravidla týkající se podpory poskytované Unií na rozvoj venkova a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1698/
 • web
  Evropský program Mléko do škol :: Akce v rámci programu Mléko d...

  17 IV 2013 -
  28/02/2013 Please select your next navigation step:     |     |   Výběr jazyka: Please select your language Budou v souvislosti s programem Mléko do škol pořádány nějaké aktivity nebo akce? Evropská komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová, která za program Mléko do škol odpovídá, v průběhu školního roku 2008-2009 navštívila zapojené školy
 • pdf
  02_cs

  12 IV 2013 -
  agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm. Komise navrhne revidované znění příslušných předpisů s přihlédnutím k obdrženým připomínkám. 5. Kontaktní údaje Odpovědný útvar: Evropská komise Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Oddělení M.2 – Hospodářská soutěž E-mail:agri-state-aid-consultation@ec.europa.eu Tato konzultace nevyjadřuje
 • pdf
  Report of the High Level Group on Wine Planting Rights

  03 IV 2013 -
  stran působících ve vinařství EU. Dále obdržela cenné příspěvky od pozvaných odborníků z řad akademiků a profesionálů, zástupců členských států a Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova. Skupina na vysoké úrovni se zabývala těmito otázkami: a) současným fungováním režimu práv na výsadbu na úrovni EU a na úrovni členských států; b) dopady
 • web
  Belgie - 50 let SZP

  04 III 2013 -
  working for Food Sovereignty, at different levels, and the European Institutions. 23/01/2012 BRUSEL Dne 23. ledna 2012 Dacian Cioloş, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, na interinstitucionální akci v Bruselu představil kampaň při příležitosti 50 let SZP. Ostatní členské státy Široká veřejnost Děti, mladí lidé Zainteresované subjekty Rozhodující činitelé Média Jiné
 • web
  Soubor nástrojů 50 let SZP - 50 let SZP

  01 III 2013 -
  oddíle . Za tímto účelem prosím vyplňte a odešlete online formulář, kde uvedete některé základní informace o sobě a vašem projektu. Soubor nástrojů 50 let obsahuje: Prezentace SZP [8 MB] [354 KB] [68 KB] Vizuální instrukce k tomu, jak logo používat [850 KB] [353 KB] [7 MB] [16 MB] [3 MB] [17 MB] [14 MB] [723 KB] Videa: Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, Dacian Cioloş,
 • web
  Kontakt - 50 let SZP

  01 III 2013 -
  Pokud máte nějaký obecný dotaz ohledně různých aspektů společné zemědělské politiky, . Psát nám můžete ve kterémkoli z úředních jazyků EU. Pokud však bude nutný překlad, zpozdí se naše odpověď o několik dní. Děkujeme Vám za pochopení. Také se na nás můžete obrátit písemně poštou nebo faxem , a to na adrese GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise
 • web
  50 let sítě - 50 let SZP

  01 III 2013 -
  a perspektivami; povzbuzovat zájem veřejnosti, zejména v městských oblastech, o (měnící se) úlohu zemědělství a rozvoje venkova v naší společnosti. A neuvítali byste přitom trochu více publicity v celé EU? Přidejte se k nám a využijte naši evropskou záštitu. Neváhejte a spojte se s námi a požádejte o zařazení vaší akce do oddílu „Akce ve vaší zemi“ na těchto
 • web
  O kampani - 50 let SZP

  01 III 2013 -
  význam zemědělství v našem životě. Do „Sítě 50 let SZP“ jsou zapojeny Evropská komise, další evropské a vnitrostátní instituce, které se zabývají zemědělstvím, asociace zemědělců, jiné nevládní organizace a venkovské subjekty. Síť chce toto výročí oslavit se všemi občany na evropské, vnitrostátní, regionální a – především na místní úrovni a chce to
 • pdf
  1

  16 I 2013 -
  ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, který zastává úlohu správce. Vzhledem k tomu, že se v rámci této konzultace budou shromažďovat a dále zpracovávat osobní údaje, vztahuje se na ni nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství