Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • word
  0_cs

  25 XI 2014 -
  za slučitelnou s vnitřním trhem. Cíle v oblasti rozvoje venkova Pokud jde o opatření podobná opatřením pro rozvoj venkova, může členský stát doložit, jak zvažovaná podpora zapadá do příslušných programů rozvoje venkova a je s nimi v souladu? Ano Ne Pokud ano, k oznámení je třeba připojit příslušnou dokumentaci. Dodatečné podmínky pro individuálně oznamovanou investiční
 • word
  20_cs

  25 XI 2014 -
  lesnictví, jak je popsáno v oddíle 2 části II pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020. Kromě tohoto formuláře pro podporu v lesnictví vyplňte prosím formulář [0] prokazující obecné podmínky způsobilosti státní podpory a formuláře pro odvětví lesnictví 2.1 až 2.9 v závislosti
 • word
  31_cs

  24 XI 2014 -
  čINNOSTí Tento informační list se týká investic, jež souvisejí se zpracováváním zemědělských produktů na nezemědělské produkty, produkce bavlny a investic do zakládání a rozvoje nezemědělských činností, jak je popsáno v oddíle 3.1 části II pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až
 • word
  310_cs

  24 XI 2014 -
  možnost vyplývá z programu rozvoje venkova? Ano Ne Pokud ano, budou výsledky těchto pilotních projektů a činností realizovaných jednotlivými subjekty šířeny? Ano Ne Pokud ne, podle 704. bodu pokynů nelze žádnou podporu poskytnout. Bude se podpora na vytváření a rozvoj krátkých dodavatelských řetězců vztahovat pouze na takové dodavatelské řetězce, v nichž stojí mezi zemědělcem
 • pdf
  organic-farming-infographic4_cs

  03 XI 2014 -
  navštěvují minimálně jednou do roka. Každý, kdo je součástí ekologického řetězce a chce používat logo ekologických produktů EU, musí projít kontrolami. Například zpracovatel, který ze mě lisuje jablečnou šťávu. Obchodník, který mě prodává vám či vaší rodině. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPĚ KONTROLA Zemědělství a rozvoj venkova
 • pdf
  organic-farming-infographic3_cs

  03 XI 2014 -
  trhu a v zemích mimo EU. EU obvykle financuje až 50 % z celkové částky, minimálně 20 % připadá na žadatele a členské státy spolufinancují zbytek. Zemědělství a rozvoj venkova
 • pdf
  organic-farming-infographic2_cs

  31 X 2014 -
  U ga n d a , T u r e c k o … a K n a d a , U S A … K a n a d a , U S AA r g e nti n a, P e r u , T u n s i k o … Ostatní ec.europa.eu/agriculture/organic EKOLOGICKÁ HOSPODÁŘSTVÍ EU 41 % USA 44 % KANADA 4 % JAPONSKO 2 % V Ý V O Z D O ZO V C I G OLOKE K É P R O D U KTY Zemědělství a rozvoj venkova
 • web
  Důvěra spotřebitelů - Evropská komise

  23 X 2014 -
  Zemědělství a rozvoj venkova Ekologické zemědělství Jazyk cs Tyto internetové stránky jsou k dispozici anglicky, francouzsky a německy. Některé části jsou dostupné i v ostatních úředních jazycích EU. Tyto internetové stránky jsou k dispozici anglicky, francouzsky a německy. Některé části jsou dostupné i v ostatních úředních jazycích EU. Tyto internetové stránky jsou
 • web
  Finanční prostředky EU - Evropská komise

  23 X 2014 -
  Zemědělství a rozvoj venkova Ekologické zemědělství Jazyk cs Tyto internetové stránky jsou k dispozici anglicky, francouzsky a německy. Některé části jsou dostupné i v ostatních úředních jazycích EU. Tyto internetové stránky jsou k dispozici anglicky, francouzsky a německy. Některé části jsou dostupné i v ostatních úředních jazycích EU. Tyto internetové stránky jsou
 • web
  Ekologické zemědělství - Evropská komise

  23 X 2014 -
  Zemědělství a rozvoj venkova Ekologické zemědělství Jazyk cs Tyto internetové stránky jsou k dispozici anglicky, francouzsky a německy. Některé části jsou dostupné i v ostatních úředních jazycích EU. Tyto internetové stránky jsou k dispozici anglicky, francouzsky a německy. Některé části jsou dostupné i v ostatních úředních jazycích EU. Tyto internetové stránky jsou