Loading...
Hledat výrazy
Zemědělství a rozvoj venkova
Typ
Omezeno
AGRICULTURE
Jazyk
čeština
Výraz se nachází
kdekoli na stránce
Třídit podle
relevance
Filtrovat podle
Odvětví trhu

Nalezeno: 4 | Zobrazeny výsledky 1 – 4 pro zadání Zemědělství a rozvoj venkovaRSS Feed
 • pdf
  EN

  států EU, předsedal jí generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova Komise a účastníkem byl i pozorovatel generálního sekretariátu Evropského parlamentu. Skupina obdržela ústní a písemné připomínky od hlavních evropských skupin zúčastněných stran v dodavatelském řetězci mléka: COPA-COGECA, European Milk Board, European Coordination Via Campesina (všechny zastupující
  10 Dec 2010
 • pdf
  untitled

  Externí studie vypracovaná společností Ernst & Young pro Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova. Viz: http:/ec.europa.eu/agriculture/events/dairy-conference-2013_en.htm. 7 Článek 164 a 165 nařízení (EU) č. 1308/2013. 8 Španělsko 255 4 % Francie 2 689 11 % V Německu pokrývají dvě sdružení organizací producentů společně se 143 organizacemi
  13 Jun 2014
 • pdf
  Czech Republic_National Framework for environmental actions_CZ

  pro životní prostředí. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013 v sektoru ovoce a zeleniny uplatňuje dle čl. 39 nařízení Rady (ES) 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, dvě environmetální opatření – ekologické zemědělství a integrovaná produkce. Dále dle ustanovení článku 103f(1), prvního pododstavce nařízení
  18 Feb 2009
 • pdf
  Czech Republic_Natuonal Strategy for sustainable operational pr...

  pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, dvě environmetální opatření – ekologické zemědělství a integrovaná produkce. 41 Dále dle ustanovení článku 103f(1), prvního pododstavce nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, u opatřeních, týkajících se životního prostředí, VR zajišťuje, že opatření splňují požadavky nařízení Rady (ES) č. 1698/
  18 Feb 2009