Loading...
Hledat výrazy
Zemědělství a rozvoj venkova
Typ
Omezeno
AGRICULTURE
Jazyk
čeština
Výraz se nachází
kdekoli na stránce
Třídit podle
date
Filtrovat podle
SZP

Nalezeno: 19 | Zobrazeny výsledky 1 – 10 pro zadání Zemědělství a rozvoj venkovaRSS Feed
 • pdf
  Slide 1

  Zemědělství a rozvoj venkova Budoucnost SZP do roku 2020 Politická dohoda GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Přehled 1. Proces reformy SZP 2. Výzvy a cíle politiky 3. Podrobnosti o rozhodnutích týkajících se SZP 4. Co bude následovat? 2 1. Proces reformy SZP 3 Jak daleko jsme s reformou SZP? 4 12. dubna – 11. června 2010 Veřejná diskuse (občanů a organizací
  08 May 2014
 • pdf
  untitled

  Nový obecný „ekologický balíček“ SZP (podmíněnost, ekologické přímé platby a environmentální opatření pro rozvoj venkova) vede k výrazně ekologičtější SZP, než je ta stávající. Podrobná pravidla obsažená v tomto aktu v přenesené pravomoci přinášejí další upřesnění ekologických postupů v souladu se zmíněnými zásadami stanovenými v základním aktu. CS
  11 Mar 2014
 • pdf
  untitled

  parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení CS 2 CS PŘÍLOHA I Srovnávací tabulka opatření stanovených v nařízení (ES) č. 1698/2005 a nařízení (EU) č. 1305/2013 nebo nařízení (EU) č. 1303/2013 Opatření podle nařízení (ES) č. 1698/2005 Kódy v
  11 Mar 2014
 • pdf
  untitled

  dotčené instituce mají nezbytné odborné a praktické znalosti k identifikaci zvířat ohrožených plemen. Program pro rozvoj venkova obsahuje informace o způsobu plnění těchto podmínek. 4. Má se za to, že rostlinné genetické zdroje jsou ohroženy genetickou erozí, pokud program pro rozvoj venkova obsahuje dostatečné důkazy genetické eroze založené na vědeckých výsledcích a
  11 Mar 2014
 • pdf
  c-2014-1459_cs

  ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři podle kapitoly IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/201313; 21) „opatřeními podpory na plochu“ se rozumějí opatření nebo typy operací pro rozvoj venkova, u nichž je podpora založena na velikosti ohlášené plochy; 22) „využitím“ v souvislosti s plochou se rozumí využití plochy z hlediska druhů plodin uvedených
  11 Mar 2014
 • pdf
  untitled

  1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487). 12 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005,
  11 Mar 2014
 • pdf
  com2013-226_cs

  postupem, vzhledem k těmto důvodům: (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. [.] ze dne [.] o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [nařízení o rozvoji venkova]3, které se má použít ode dne 1. ledna 2014, stanoví pravidla týkající se podpory poskytované Unií na rozvoj venkova a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1698/
  19 Apr 2013
 • pdf
  2012_cs

  Zemědělství a rozvoj venkova Společná zemědělská politika Partnerství mezi Evropou a zemědělci © Evropská komise Předmluva Společná zemědělská politika slouží jako most mezi světem, který se čím dál tím více urbanizuje, a zemědělstvím, které se stává čím dál tím strategičtější oblastí. Proto jsem prostřednictvím revidované zemědělské politiky po roce
  12 Sep 2012
 • pdf
  625_cs

  Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, – vyvážený
  19 Oct 2011
 • pdf
  626_cs

  CS 221 CS 1.4. Cíle 1.4.1. Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem V zájmu podpory účinnosti zdrojů s ohledem na inteligentní a udržitelný růst zemědělství EU podporující začlenění a rozvoj venkova v souladu se strategií Evropa 2020 jsou cíli SZP: – životaschopná produkce potravin, – udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v
  18 Oct 2011