Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • pdf
  factsheet-modulation_cs

  30 VIII 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Modulace a jiné finanční převody z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) do Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Modulace Modulace je systém postupného snižování přímých plateb, který umožňuje
 • pdf
  factsheet-single-payment-scheme_cs

  30 VIII 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova REŽIM JEDNOTNÉ PLATBY Reforma společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie (EU) z roku 2003 zavedla nový systém přímé podpory pro zemědělce, který je znám jako režim jednotné platby. Režim jednotné platby nahradil většinu
 • pdf
  factsheet-specific-support_cs

  30 VIII 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova ZVLÁŠTNÍ PODPORA Článek 68 nařízení Rady (ES) č. 73/20091 umožňuje všem členským státům, aby využily až 10 % svého vnitrostátního stropu stanoveného pro režim jednotné platby k poskytování přímých plateb na podporu
 • pdf
  factsheet-integration-coupled-support_cs

  30 VIII 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Začlenění podpory vázané na produkci Režim jednotné platby, nejdůležitější část přímých plateb, je režim podpory vázané na produkci. Zemědělci nemají povinnost produkce: mohou reagovat na tržní signály a přizpůsobit
 • pdf
  factsheet-single-area-payment-scheme_cs

  27 VIII 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova REŽIM JEDNOTNÉ PLATBY NA PLOCHU Režim jednotné platby na plochu Režim jednotné platby na plochu je přechodný zjednodušený režim podpory příjmů, který byl ode dne přistoupení nabídnut členským státům, které přistoupily