Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • pdf
  02_cs

  12 IV 2013 -
  na str. 4 název a adresu Vaší organizace a registrační číslo. Váš příspěvek pak bude považován za názor celé organizace. Termín pro zaslání odpovědí je 20. březen 2013. Odpovědi zasílejte nejlépe elektronickou poštou na adresu: Commission européenne / Europese Commissie Direction générale de l’agriculture et du développement rural Unité M.2 Concurrence Rue de la Loi/
 • word
  The General block exemption Regulation - consultation paper

  15 I 2013 -
  pro zaslání odpovědí je 20. březen 2013. Odpovědi zasílejte nejlépe elektronickou poštou na adresu: Commission européenne / Europese Commissie Direction générale de l’agriculture et du développement rural Unité M.2 Concurrence Rue de la Loi/Wetstraat 130 05/94A 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË E-mail: agri-state-aid-consultation@ec.europa.eu Fax: +32 22967672 Názory zúčastněných