Rättsligt meddelande | Nyheter  | Sökning | Kontaktperson | Webbplatsen "EUROPA"

Kontakta Europeiska unionen

Hoppa över språkvalet och gå till huvudinnehållet (åtkomsttangent=2)
EUROPA > Kontakta Europeiska unionen > Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Du har kontaktat EUROPA:s webbmästare. Denna postbox sköts av generaldirektoratet för press och kommunikation. Notera att personuppgifter endast samlas in i den mån de behövs för att skicka ett svar. Om den grupp som ansvarar för postboxen inte kan bevara frågan vidarebefordras Ditt e-postmeddelande till en lämplig avdelning. Du kommer via e-post att informeras om vart Din fråga vidarebefordrats.

-

 

Vem har tillgång den information du lämnat?

Den grupp av tjänstemän vid kommissionen som sköter denna postbox samt den tjänsteman som ansvarar för integritetsskyddet inom generaldirektoratet för press och kommunikation har tillgång till de uppgifter du lämnat.

Hur skyddas den information Du lämnat?

De uppgifter som kommer in via denna postbox lämnas inte ut till någon utanför Europeiska kommissionen, endast ansvariga tjänstemän har tillgång till uppgifterna och detta bara med ett användar-ID och ett lösenord.

Hur kan du få tillgång till de uppgifter du lämnat in?

Du har inte någon direkt tillgång till lagrade uppgifter. Om Du vill ändra eller radera uppgifter som Du lämnat, eller om Du har en fråga eller begäran som gäller denna information, sänd då ett e-postmeddelande till: EUROPA-Coordination-Team.

Hur länge sparar vi de uppgifter Du lämnat in?

Alla mottagna uppgifter lagras i högst 1 år.

Rättslig grund

Mer information om Europeiska kommissionens rättsliga åtagande vad gäller skydd av användarnas personliga integritet finns på sidan "Vigtig juridisk meddelelse".

 

 

Rättsligt meddelande | Nyheter  | Sökning | Kontaktperson | Webbplatsen "EUROPA" | Till början av sidan