left
  Eigendomsrechtenslide
right
transtrans
 

De communautaire wetgeving heeft een systeem voor de bescherming van kwekersrechten vastgesteld. Dit systeem staat toe dat intellectuele eigendomsrechten voor plantenrassen worden toegekend die in de hele Gemeenschap gelden. Het communautaire kwekersrecht (CPVR) is een vorm van intellectuele eigendom die verwant is aan een octrooi.

Het Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO) in Angers (Frankrijk) past dit systeem toe. Op basis van een aanvraag bij het CPVO kan aan een kweker een exclusief intellectueel eigendomsrecht worden toegekend dat van kracht is in de gehele Europese Gemeenschap. De volgende vier verordeningen liggen aan het systeem ten grondslag:

  • Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht Gewijzigd bij: Verordening (EG) nr. 15/2008 van de Raad van 20 december 2007


  • Verordening (EG) nr. 874/2009 van de Commissie pdf van 17 september 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad wat betreft de procedures voor het Communautair Bureau voor plantenrassen;


  • Verordening (EG) nr. 1238/95 van de Commissie van 31 mei 1995 houdende voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad met betrekking tot de aan het Communautair Bureau voor plantenrassen te betalen rechten, gewijzigd bij: Verordening (EG) nr. 572/2008 van de Commissie van 19 juni 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1238/95 wat betreft de aan het Communautair Bureau voor plantenrassen te betalen jaarlijkse rechten en rechten voor technisch onderzoek, alsmede de wijze van betaling. ;


  • Verordening (EG) nr. 1768/95 van de Commissie van 24 juli 1995 houdende vaststelling, overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad inzake het communautaire kwekersrecht, van uitvoeringsbepalingen betreffende de afwijking ten gunste van landbouwers, gewijzigd bij: Verordening (EG) nr. 1768/95 van de Commissie van 24 juli 1995 houdende vaststelling, overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad inzake het communautaire kwekersrecht, van uitvoeringsbepalingen betreffende de afwijking ten gunste van landbouwers

Announcement :

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Last Update : 20-04-2010