left
  Teollisoikeudet - Johdantoslide
right
transtrans
 

Yhteisön lainsäädännöllä on perustettu järjestelmä kasvinjalostajanoikeuksien suojelemiseksi. Järjestelmän ansiosta kasvilajikkeille voidaan myöntää kaikkialla yhteisössä voimassaolevat teollisoikeudet. Yhteisön kasvinjalostajanoikeus on patentin kaltainen teollisoikeuksien muoto.

Angersissa (Ranskassa) toimiva yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO) panee täytäntöön ja soveltaa tätä järjestelmää. Yhden kasvilajikevirastolle osoitetun hakemuksen perusteella kasvattajalle voidaan myöntää kaikkialla Euroopan yhteisössä voimassaoleva yksi yksittäinen teollisoikeus. Järjestelmä perustuu neljään asetukseen:

  • Neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94, annettu 27. heinäkuuta 1994, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista Muutettu Neuvoston asetus (EY) N:o 15/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007


  • Komission asetus (EY) N:o 874/2009 pdf annettu 17 päivänä syyskuuta 2009, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi menettelyssä yhteisön kasvilajikevirastossa;


  • Komission asetus (EY) N:o 1238/95, annettu 31. toukokuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi maksuissa yhteisön kasvilajikevirastolle, muutettu: Komission asetus (EY) N:o 572/2008, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2008 , asetuksen (EY) N:o 1238/95 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhteisön kasvilajikevirastolle maksettavista vuosittaisista maksuista ja teknisiin tutkimuksiin liittyvistä maksuista sekä maksutavasta.


  • Komission asetus (EY) N:o 1768/95, annettu 24. heinäkuuta 1995, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 14 artiklan 3 kohdassa säädetyn maataloutta koskevan vapautuksen soveltamista koskevista säännöistä, muutettu: Komission asetus (EY) N:o 1768/95, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1995, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 14 artiklan 3 kohdassa säädetyn maataloutta koskevan vapautuksen soveltamista koskevista säännöistä;

Announcement :

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Last Update : 20-04-2010