left
  Ejendomsret for plantesorter og genetiske ressourcer - Indledningslide
right
transtrans
 

Der er blevet oprettet en ordning for sortsbeskyttelse under fællesskabslovgivningen. I henhold til ordningen kan plantesorter være omfattet af intellektuelle ejendomrettigheder, som gælder i hele Fællesskabet. EF-sortsbeskyttelse er en form for intellektuel ejendomsret, som har lighedspunkter med et patent.

EF-sortsmyndigheden (CPVO) i Angers (Frankrig) gennemfører denne ordning. På grundlag af én enkelt ansøgning, som indsendes til EF-sortsmyndigheden, kan en avler blive tildelt én enkelt intellektuel ejendomsret, som gælder i hele Det Europæiske Fællesskab. Ordningen er baseret på fire grundlæggende forordninger:

  • Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse Ændret ved: Rådets forordning (EF) nr. 15/2008 af 20. december 2007


  • Rådets forordning (EF) nr. 874/2009 pdf af 17. september 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 for så vidt angår sagsbehandlingen ved EF-Sortsmyndigheden;


  • Rådets forordning (EF) nr. 1238/95 af 31. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 for så vidt angår fastsættelsen af gebyrer til EF-sortsmyndigheden, Ændret ved: Kommissionens forordning (EF) nr. 572/2008 af 19. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1238/95 for så vidt angår det årlige gebyr og gebyrer for tekniske afprøvninger, som skal betales til EF-Sortsmyndigheden, og betalingsmåden.


  • Rådets forordning (EF) nr. 1768/95 af 24. juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende landbrugsundtagelsen i artikel 14, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse, Ændret ved: Kommissionens forordning (EF) nr. 1768/95 af 24. juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende landbrugsundtagelsen i artikel 14, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Announcement :

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Last Update : 20-04-2010