Language selector

 
left
  Σπόροι και φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό - Κηπευτικάslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Η οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών αναγνωρίζει ότι η παραγωγή υγιών, υψηλής ποιότητας κηπευτικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σπόρο που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια κηπευτικών φυτών και θεσπίζει ένα σύστημα για την ενίσχυση της ποιότητας των κοινοτικών κηπευτικών προϊόντων. Η οδηγία ορίζει ότι οι σπόροι προς σπορά κηπευτικών καταχωρισμένων ποικιλιών μπορούν να διατεθούν στην αγορά μόνον εάν έχουν εξεταστεί επίσημα και έχουν πιστοποιηθεί (ή σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ελεγχθεί ως σπόρος κατηγορίας που δεν έχει πιστοποιηθεί επίσημα). Προκειμένου να πιστοποιηθεί με τον τρόπο αυτό, ο σπόρος πρέπει να ικανοποιεί τις αυστηρές απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία. Επιπλέον των απαιτήσεων για την ποιότητα του σπόρου, η οδηγία ορίζει επίσης διατάξεις για την εξασφάλιση της ταυτότητας μέσω κανόνων σχετικά με τη συσκευασία, τη δειγματοληψία, τη σφράγιση και τη σήμανση. Πρέπει να σημειωθεί ότι διάφορες χώρες έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή της οδηγίας όσον αφορά ορισμένα είδη κηπευτικών και ότι κοινοτική νομοθεσία υπήρχε ήδη από το 1970 (πρώην οδηγία 70/458/ΕΟΚ• ενοποιήθηκε μέσω της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων κηπευτικών προς σπορά). Σε αναγνώριση του γεγονότος ότι φυτάρια κηπευτικών καθώς και σπόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον πολλαπλασιασμό κηπευτικών, η οδηγία 2008/72/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1992 για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, δημιούργησε ένα σύστημα για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αγοραστές σε ολόκληρη την Κοινότητα λαμβάνουν επίσης πολλαπλασιαστικό υλικό και φυτάρια κηπευτικών που είναι υγιή και καλής ποιότητας. Η οδηγία ορίζει ότι το υλικό αυτό μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνον εάν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε τεχνικά δελτία. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν την ποιότητα και την καθαρότητα της καλλιέργειας, τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας, το εφαρμοζόμενο σύστημα πολλαπλασιασμού και, προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτή η ταυτότητα, τις διατάξεις σχετικά με την επισήμανση, τη σφράγιση, τη συσκευασία και την τεκμηρίωση. Οι προμηθευτές είναι κατ’αρχάς υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ότι το υλικό πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας και ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών μπορούν να διατεθούν στην αγορά μόνον από προμηθευτές διαπιστευμένους από τον αρμόδιο επίσημο φορέα του κράτους μέλους.

Για σπόρους και πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών πλην των σπόρων που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά σε ολόκληρη την Κοινότητα, οι ποικιλίες των κηπευτικών πρέπει να παρατίθενται στον κοινό κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται με βάση τους εθνικούς καταλόγους των κρατών μελών, οι οποίοι εκπονούνται σύμφωνα με ομοιόμορφους κανόνες έτσι ώστε οι ποικιλίες να είναι αποδεκτές, μόνον εάν είναι σαφώς διακρινόμενες, σταθερές και επαρκώς ομοιόμορφες.

Τόσο η οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών όσο και η οδηγία 2008/72/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, επιτρέπουν την εμπορία στην Κοινότητα υλικού που παράγεται σε χώρες εκτός της Κοινότητας υπό την προϋπόθεση ότι παρέχει τις ίδιες διασφαλίσεις με το υλικό που παράγεται εντός της Κοινότητας και συμμορφώνεται έτσι με τα πρότυπα που ορίζονται στις ανωτέρω δύο οδηγίες.

Εφόσον ενδείκνυται, η Επιτροπή επικουρείται από κράτη μέλη όσον αφορά την έγκριση μέτρων που συνδέονται με την οδηγία 2008/72/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2002/55/ΕΚ μέσω της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση.

Νομοθεσία

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript