Language selector

 
left
  Mindre stränga kravslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

För att förenkla och påskynda tillståndsförfarandet innehåller kommissionens förordning (EG) nr 217/2006 regler om tillstånd för medlemsstaterna att tillfälligt tillåta saluföring av utsäde som inte uppfyller kraven på lägsta grobarhet. Enligt den förordningen ska EU-kommissionen på denna webbplats offentliggöra de villkor som gäller för saluföringen, inklusive högsta tillåtna mängd.

Tillstånd att tillfälligt tillåta saluföring av utsäde som inte uppfyller kraven på lägsta grobarhet i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 217/2006 (EGT L 38, 9.2.2006, s. 17)

AT request Alopecurus pratensis (meadow foxtail), Trisetum flavescens (golden oatgrass) and Glycine max (soybean) PDF
AT request Meadow foxtail (Alopecurus pratensis) - Golden oatgrass (Trisetum flavescens) - Soybean (Glycine max) PDF
DE request Linum usitatissimum L. (linseed) PDF
DE request Alopecurus pratensis L (meadow foxtail) PDF
FI request Pisum sativum L. (field pea) PDF
FI request Trifolium pratense L. (red clover) PDF
HU request Avena sativa L. (oat) PDF
NO request Avena sativa L. (oats) PDF
SE request Linum usitatissimum L. (flax, linseed) PDF
SE request Trifolium pratense (red clover) PDF
SK request Linum usitatissimum L. (linseed) PDF
SK request Pisum sativum L. (field pea) PDF

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript