IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Siemenet ja kasvien lisäysaineisto - Johdanto
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Kantavana periaatteena komission 12. tammikuuta 2000 julkaisemassa elintarviketurvallisuutta käsittelevässä valkoisessa kirjassa pdf on, että elintarviketurvallisuuspolitiikan on perustuttava kokonaisvaltaiseen toimintamalliin, joka kattaa koko elintarvikeketjun, jonka kaikkien osien on oltava yhtä vahvoja, jotta kuluttajien terveyttä voitaisiin suojella riittävällä tavalla. Euroopan siementeollisuudella on tärkeä rooli Euroopan elintarvike- ja rehuketjun alkupäässä. Kun elintarviketuotannon eri osasten keskinäistä yhteyttä alettiin korostaa, vastuu siemenistä siirrettiin syyskuussa 1999 maatalouden pääosastolta terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastolle.

Elintarvikkeiden turvallisuutta koskevassa valkoisessa kirjassa vahvistetaan, että kuluttajille olisi tarjottava kaikista jäsenvaltioista turvallisia ja korkealuokkaisia tuotteita ja että tämä on sisämarkkinoiden olennainen tehtävä. Siementen ja lisäysaineiston markkinoille saattamista koskevat direktiivit, jotka kattavat viljely-, vihannes-, hedelmä- ja koristelajit, metsässä kasvavat lajit ja viiniköynnökset, helpottavat sisämarkkinoiden toimintaa varmistamalla, että yhteisössä markkinoille saatetut siemenet ja lisäysaineisto täyttävät terveys- ja laatukriteerit.

Edellä mainittujen lisäksi otetaan huomioon seuraavat alat: kasvien terveys, immateriaalioikeuksien suojaaminen (kasvinjalostajien oikeudet), muuntogeeniset siemenet (niiden pitäminen kaupan), luonnonmukainen viljely (tähän soveltuvat siemenet ja lisäysaineistot) sekä biodiversiteetin suojelu. Alat katetaan säädöksillä joko suoraan tai niiden keskinäinen yhtenäisyys varmistetaan.

Jotta EU:ssa vältyttäisiin yllättäviltä siementen toimitusongelmilta (siemenpula aiheutuu useimmiten siementen heikentyneestä itävyydestä), jäsenvaltioille voidaan antaa lupa sallia väliaikaisesti koko EU:n alueella sellaisten siementen markkinointi, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksia lievemmät itävyysvaatimukset.

Komissiota avustaa kolme jäsenvaltioiden edustajista koostuvaa pysyvää komiteaa: maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea, koristekasvien lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea sekä hedelmänsukuisia ja -lajisia kasveja ja lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea.