Language selector

 
left
  Frø og formeringsmateriale - Indledningslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Et ledende princip i Kommissionens hvidbog af 12. januar 2000 om fødevaresikkerhed pdf er, at fødevaresikkerhedspolitikken skal være baseret på en omfattende strategi, som dækker hele fødevarekæden, og at ingen kæde er stærkere end det svageste led, når det gælder indsatsen for at sikre en effektiv beskyttelse af forbrugernes sundhed. Den europæiske frøindustri er den vigtigste leverandør i den europæiske fødevare- og foderstofkæde. På baggrund af betydningen af, at fødevareproduktionen er en kompliceret kæde af indbyrdes forbundne led, blev ansvaret for frø i september 1999 overført fra Generaldirektoratet for Landbrug til Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse.

Det bekræftes i hvidbogen om fødevaresikkerhed, at forbrugerne skal tilbydes produkter fra alle medlemsstaterne, som er sikre og af høj kvalitet, og at det er det indre markeds væsentligste opgave at sørge for dette. Direktiverne om markedsføring af frø og formeringsmateriale, som dækker landbrugsplantearter, grøntsagsarter, forstlige arter, frugt- og prydplantearter samt vin, bidrager til, at det indre marked kan fungere effektivt, ved at sikre, at frø og formeringsmateriale, der markedsføres i EU, lever op til de fastsatte sundheds- og kvalitetskrav.

Ud over disse aspekter er der en række områder, som enten er omfattet direkte, eller som der er sikret sammenhæng med, nemlig plantesundhed, beskyttelse af intellektuel ejendomsret (rettighederne for forædlere af plantesorter), (markedsføring af) genmodificerede frø, (frø og formeringsmateriale egnet til) økologisk landbrug samt beskyttelse af biodiversitet.

For at afhjælpe uforudsete vanskeligheder ved den almindelige forsyning med frø, der opstår i EU (forsyningsproblemer skyldes i de fleste tilfælde nedsat spireevne hos frø), og som det ikke er muligt at løse på anden måde, kan medlemsstaterne bemyndiges til i et begrænset tidsrum at tillade handel i hele EU med frø, der opfylder mindre strenge krav.

Medlemsstaterne yder Kommissionen bistand via tre stående komitéer: Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug, Det Stående Udvalg for Prydplanteformeringsmateriale og Prydplanter og Den Stående Komité for Formeringsmateriale og Planter af Frugtslægter og -arter.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript