Language selector

 
left
  Σπόροι και φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό – Οπωροφόρα φυτάslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Η καλλιέργεια οπωροφόρων φυτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη γεωργική δραστηριότητα της Κοινότητας. Η παραγωγή υγιών, υψηλής ποιότητας φρούτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προδιαγραφές του υλικού που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια οπωροφόρων φυτών.

Η οδηγία 2008/90/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων θέσπισε εναρμονισμένο κοινοτικό σύστημα που εξασφαλίζει ότι οι αγοραστές σε ολόκληρη της Κοινότητα λαμβάνουν πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά που είναι υγιή και καλής ποιότητας. Αυτό το σύστημα ορίζει ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών και τα οπωροφόρα φυτά γενών και ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, τα οποία κρίνεται ότι έχουν μεγάλη οικονομική σημασία, μπορούν να διατίθενται στην αγορά, μόνον εάν είναι CAC (Conformitas Agraria Communitatis), αρχικό, βασικό ή πιστοποιημένο υλικό.

Για να ταξινομηθεί ως τέτοιο, το υλικό πρέπει να συμμορφώνεται με τα κριτήρια για την ποιότητα, την υγεία του φυτού, με μεθόδους και διαδικασίες δοκιμής, συστήματα πολλαπλασιασμού και πτυχές της ποικιλίας που ορίζονται σε τεχνικά δελτία και πρέπει να έχει αναγνωριστεί ότι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις αυτές ύστερα από επίσημο έλεγχο.

Τα δελτία αυτά ορίζονται στην οδηγία 93/48/ΕΟΚ της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1993 περί του δελτίου επί των όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών και τα οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, δυνάμει της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Επιπλέον, το πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα οπωροφόρα φυτά μπορούν στις περισσότερες περιπτώσεις, να διατίθενται στην αγορά μόνον από διαπιστευμένους προμηθευτές, των οποίων οι μέθοδοι παραγωγής και οι εγκαταστάσεις πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ. Επίσης, για να εξασφαλιστεί η ταυτότητα και η ορθή εμπορία του υλικού ορίζονται οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά με το διαχωρισμό των παρτίδων, την ταυτοποίηση των ποικιλιών και την επισήμανση.

Ορίζεται ότι κατ’α ρχάς αποτελεί ευθύνη των προμηθευτών του πολλαπλασιαστικού υλικού ή/και των οπωροφόρων φυτών να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία.

Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπορούν να διατίθενται στην Κοινότητα μόνον εάν προσφέρουν τις ίδιες εγγυήσεις με το υλικό που παράγεται στην Κοινότητα και συμμορφώνονται με την οδηγία 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Εφόσον ενδείκνυται, η Επιτροπή επικουρείται από κράτη μέλη όσον αφορά την έγκριση μέτρων που συνδέονται με την οδηγία 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου μέσω της μόνιμης επιτροπής πολλαπλασιαστικού υλικού και φυτών οπωροφόρων γενών και ειδών.

Νομοθεσία

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript