IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Skyddade zoner
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Skyddade zoner är zoner inom EU som på begäran av den eller de berörda medlemsstaterna får särskilt skydd mot införsel av en eller flera av de skadegörare som anges i direktiv 2000/29/EG. De skyddas på grund av frånvaron av den särskilda skadegöraren, trots att miljöfaktorer inom den skyddade zonen gynnar spridning av skadegöraren.

I vissa fall förekommer skadegöraren inom den skyddade zonen, men håller på att utrotas. En skyddad zon kan omfatta en hel medlemsstat eller täcka endast en del av dess territorium, och varje zon definieras separat i förhållande till varje särskild skadegörare. De berörda medlemsstaterna måste se till att skadegöraren eller skadegörarna inte förekommer inom de skyddade zonerna genom att vidta lämpliga EU-åtgärder och genom att genomföra årliga undersökningar.

De skyddade zonerna omfattas av följande ytterligare skydd:

Lagstiftning